Gebruiksaanwijzing SHARP IM-DR410H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP IM-DR410H. Wij hopen dat dit SHARP IM-DR410H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP IM-DR410H te teleladen.


SHARP IM-DR410H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1185 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP IM-DR410H (1166 ko)
   SHARP IM-DR410H (1166 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP IM-DR410H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLER 1-BIT-MD-RECORDER ENREGISTREUR MINIDISC PORTABLE 1-BIT 1-BIT BÄRBAR MINISKIVINSPELARE REGISTRATORE DI MINIDISCHI PORTATILE A 1-BIT 1-BIT DRAAGBARE MINIDISC RECORDER 1-BIT PORTABLE MINIDISC RECORDER MODELL MODELLO MODÈLE MODEL MODELL MODEL DEUTSCH Siehe Seiten i bis vi und D-1 bis D-48. FRANÇAIS Se reporter aux pages i à vi et F-1 à F-48. ENGLISH Please refer to pages i to vi and E-1 to E-48. IM-DR410H BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING OPERATION MANUAL TINSZ0960AWZZ 03G R YT 1 D for SEEG/SEN (TINSZ0960AWZZ) BESONDERE ANMERKUNGEN REMARQUES SPÉCIALES SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR NOTE PARTICOLARI BIJZONDERE OPMERKINGEN SPECIAL NOTES Audio-visuelles Material kann Urheberrechte umfassen, die ohne Genehmigung des Eigentümers dieser Urheberrechte nicht aufgenommen werden dürfen. Le matériel audio-visuel peut comporter des oeuvres faisant l'objet de droits d'auteur qui ne peuvent être enregistrées sans l'autorisation du possesseur du droit d'auteur, veuillez vous référer aux réglementations nationales en vigueur. [. . . ] Druk op de PAUSE toets van de stereo-installatie om de weergavepauzefunctie te activeren. of toets om "REC 12Start de weergave van de stereo-installatie. Onderbreken van de opname " Het toestel schakelt in de synchroon-opnamepauzefunctie wanneer het stereosysteem stopt. " De opname wordt gepauzeerd indien er een stilte van 3 seconden of langer is (de pauzefunctie werkt ongeveer de eerste 10 seconden na het starten van de opname niet). De opname start weer automatisch indien er weer geluid wordt ontvangen. " Er wordt een nieuw fragmentnummer gemarkeerd wanneer de opname wordt voortgezet. N-21 IM-DR410H TINSZ0960AWZZ 03/7/22 IM-DR410H_SEEG_N. fm IM-DR410H NEDERLANDS !Zelf uw fragmentnummers markeren U kunt op de gewenste punten zelf fragmentnummers markeren. Druk bij het punt waar u een fragmentnummer wilt markeren tijdens opname op de REC toets. Het fragmentnummer zal vervolgens met één worden verhoogd. Met elke druk op de REC toets zal er een fragmentnummer worden toegevoegd. Beperkingen voor nummering "SORRY" wordt getoond en de bediening wordt geannuleerd indien u probeert meer dan 10 fragmenten binnen een bepaalde tijd te nummeren. Met stereo-opname Met 2 keer zo lang opnemen Met 4 keer zo lang opnemen Met mono-opname Binnen 40 seconden Binnen 80 seconden Binnen 160 seconden Binnen 80 seconden !Opname van fragmenten als een enkel fragment U kunt diverse gedeelten of fragmenten als een enkel fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie te annuleren. Wanneer de opname is gepauzeerd of tijdens opname. . . . Handige functies Druk herhaaldelijk op de "MARK" te kiezen. of of toets om 3 4 5 toets om "MARK OFF" te kie- Druk op de MENU/ENTER toets. Opmerkingen: " Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. " Bij het maken van een digitale opname van een CDspeler of minidisc-speler, zullen ongeacht de instelling van de automatische markeringsfunctie automatisch fragmentnummers worden gemarkeerd. N-22 IM-DR410H TINSZ0960AWZZ 03/7/22 IM-DR410H_SEEG_N. fm -Geavanceerde opname- 1 2 Druk op de MENU/ENTER toets. IM-DR410H Geavanceerde opname (vervolg) !Fragmentnummers worden automatisch aangebracht tijdens opname met een analoge verbinding bij een stilte van 1 seconde of langer (automatische markeringsfunctie). U kunt een aantal fragmenten als één fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie te annuleren (zie bladzijde 22). " De fragmentnummers op de minidisc zijn mogelijk niet hetzelfde als de fragmentnummers van de opgenomen bron indien u fragmenten voor opname heeft geprogrammeerd of handmatig zelf fragmenten voor opname heeft gekozen. " Afhankelijk van de aangesloten stereo-installatie worden de fragmentnummers mogelijk niet juist aangebracht. NEDERLANDS Handige functies -Geavanceerde opname- Langer dan 1 seconde Stilte Eerste fragment Tweede fragment !Meer over de bemonsteringswaarde-converter Deze draagbare MD heeft een bemonsteringsfrequentieconverter zodat digitale radio-uitzendingen en DAT-cassettes kunnen worden opgenomen. 2. Wanneer u opneemt van een CD of een minidisc via de digitale aansluiting, zullen de fragmentnummers worden aangemaakt op dezelfde punten als op die CD of minidisc (gesynchroniseerde markeringsfunctie). !Opmerking voor digitale opname U kunt een minidisc waarop een digitale opname van bijvoorbeeld een andere minidisc of DAT-cassette is gemaakt niet nogmaals digitaal kopiëren. [. . . ] (Een disc waarop andere data dan normale geluidssignalen zijn opgenomen kan niet worden gebruikt. ) " Fout signaal van de disc. SORRY Op de (*) positie verschijnt een nummer of symbool. N-44 IM-DR410H TINSZ0960AWZZ 03/7/22 IM-DR410H_SEEG_N. fm -Foutmeldingen- " Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, discnamen, etc. ). TINSZ0960AWZZ (SEEG) IM-DR410H Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. " Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit?" Probeert u een disc weer te geven waarop andere signalen dan geluidssignalen zijn opgenomen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP IM-DR410H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP IM-DR410H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag