Gebruiksaanwijzing SHARP HR-MB3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP HR-MB3. Wij hopen dat dit SHARP HR-MB3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP HR-MB3 te teleladen.


SHARP HR-MB3 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1242 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP HR-MB3 (1338 ko)
   SHARP HR-MB3 (1338 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP HR-MB3

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLE JUKEBOX ENREGISTREUR PORTABLE DISQUE DUR JUKEBOX PORTTIL PORTABEL JUKEBOX JUKEBOX PORTATILE DRAAGBARE JUXEBOX GRAVADOR FONOGRFICO PORTTIL PORTABLE JUKEBOX MODELL MODLE MODELO MODELL MODELLO MODEL MODELO MODEL DEUTSCH FRANAIS ESPAOL SVENSKA . . . . F-1 F-40. HR-MB3 BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE OPERAO OPERATION MANUAL . . . . Please refer to pages i to x and E-1 to E-40. HR-MB3 TINSZA173AWZZ 04/5/18 HR-MB3_SEEG_Front. fm BESONDERE ANMERKUNGEN REMARQUES SPCIALES NOTAS ESPECIALES SRSKILDA ANMRKNINGAR NOTE PARTICOLARI BIJZONDERE OPMERKINGEN NOTAS ESPECIAIS SPECIAL NOTES Audio-visuelles Material kann Urheberrechte umfassen, die ohne Genehmigung des Eigentmers dieser Urheberrechte nicht aufgenommen werden drfen. Le matriel audio-visuel peut comporter des oeuvres faisant l'objet de droits d'auteur qui ne peuvent tre enregistres sans l'autorisation du possesseur du droit d'auteur, veuillez vous rfrer aux rglementations nationales en vigueur. [. . . ] " Er mogen geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen op het toestel gezet worden. " Ontkoppel voor de veiligheid de netadapter in geval van onweer en bliksem. " Gebruik het toestel uitsluitend bij temperaturen tussen 5C - 40C. Voorkom een elektrische schok en andere mogelijke problemen en let derhalve op de volgende aanwijzingen en voorzorgen. " Laat het toestel niet vallen en stel niet aan schokken onderhevig. " Voorkom beschadiging van het toestel en gebruik derhalve geen andere netadapter dan de gespecificeerde adapter. " SHARP is niet aansprakelijk voor beschadiging of schade veroorzaakt door een onjuist gebruik. Laat alle reparaties over aan een erkend SHARP onderhoudscentrum. HR-MB3 !Bewaren van het draagbare toestel Laat het draagbare toestel niet op de volgende plaatsen achter. " Plaatsen die lang aan het directe zonlicht onderhevig zijn (vooral niet in een afgesloten, in de zon geparkeerde auto) en in de buurt van verwarmingstoestellen. (De behuizing zou anders kunnen vervormen, de kleur zou kunnen veranderen of het toestel zal anders niet meer juist functioneren. ) " Zeer stoffige plaatsen. " Plaatsen met sterke magnetische velden, zoals bij een TV of luidsprekers. " Plaatsen waar er gemakkelijk zand in het toestel kan komen (zoals bijvoorbeeld op het strand). " Bij gebruik van dit toestel in de buurt van een radio of TV, kan het beeld en geluid mogelijk worden gestoord. U moet in dat geval dit toestel verder van dergelijke apparaten vandaan plaatsen. U zou het product anders gemakkelijk kunnen beschadigen wanneer u gaat zitten. Gebruik van dit toestel in de buurt van een mobiele telefoon kan storing tot gevolg hebben. Zorg in dat geval voor meer afstand tussen deze toestellen. NEDERLANDS D F Algemene informatie S -Voorzorgen- V I N P !auteursrechten beschermen geluid, beelden, computerprogramma's, databases en andere materialen en auteursrechthouders. Gekopieerd materiaal mag uitsluitend voor privdoeleinden worden gebruikt. Anderzijds gebruik of gebruik zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthouder is mogelijk in strijd met de auteursrechtwetten en kan strafrechtelijk worden vervolgd. E N-4 HR-MB3 TINSZA173AWZZ 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N. fm HR-MB3 Regelaars en indicators 3 1 4 Referentiepagina 1. Zie bladzijde 10 voor details. NEDERLANDS Algemene informatie Normaal Music Name1 6 1:00 -Regelaars en indicators- Artist Name1 Album Name1 [3/8] STOP 2 5 7 8 9 10 11 12 N-5 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N. fm HR-MB3 TINSZA173AWZZ Systeemvereisten De volgende hardware en software zijn vereist voor het versturen van audiodata van een PC naar dit toestel. [. . . ] Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit?(Zie bladzijde 8. ) De werking is instabiel terwijl de PC en het toestel zijn verbonden. (Zie bladzijde 16. ) " " blijft op het display getoond tijdens het opladen. Is de BATTERY schakelaar naar OFF gedrukt? NEDERLANDS N-37 05/4/10 HR-MB3_SEEG_N. fm -Oplossen van problemen- Referenties HR-MB3 TINSZA173AWZZ Onderhoud " Condensvorming Gegevens van de schijf kunnen niet worden afgelezen indien er condens in het toestel is gevormd en het toestel functioneert dan mogelijk niet juist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP HR-MB3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP HR-MB3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag