Gebruiksaanwijzing SHARP FZ-C150DFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FZ-C150DFE. Wij hopen dat dit SHARP FZ-C150DFE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FZ-C150DFE te teleladen.


SHARP FZ-C150DFE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4471 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FZ-C150DFE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. [. . . ] *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar COMPUTER of DVI (alleen voor XR-32X), of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is. 35 Menu-onderdelen (vervolg) "Scherm-instelling (SCH-INS)" menu Beeld SCH-INS 0 0 Aan Logo Aan Voor Nederlands PRJ-INS Kader Help Hoofdmenu SCH-INS Grootte Aanpassen Submenu Grootte Aanpassen Bldverschuiv. Trapezium OSD Display Achtergrond Installatiegids Projectie Taal(Language) Bladzijde 43 Bladzijde 43 Bldverschuiv. -96 +96 *3 -75 +75 *4 Bladzijde 43 Trapezium -80 -40 +80 *3 +40 *4 Normaal Volledig Dot By Dot Gebied zoomen V-oprekken Kader Rek Normaal Gebied zoomen V-oprekken Kader Rek VIDEO/S-VIDEO COMPUTER/DTV Bladzijde 43 OSD Display [Aan/Uit] SEL/INS ENTER END Bladzijde 43 Achtergrond *3 Instelbereik voor de XR-32X. *4 Instelbereik voor de FZ-C150DFE. Bladzijde 44 Installatiegids [Aan/Uit] Logo Blauw Geen Bladzijde 44 Projectie Bladzijde 44 Taal(Language) Voor Plafond + voor Achter Plafond + achter English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português polski Magyar Türkçe Bladzijde 44 "Projector-instelling (PRJ-INS)" menu Beeld SCH-INS PRJ-INS Aan Aan Aan Standaard Aan Aan Audio 1 9600bps Normaal Uit 0u ENTER 0 min 100% END Help Hoofdmenu PRJ-INS Automat. Auto Power Off Automatisch herstarten STANDBY-modus Systeemgeluid Luidspreker Audio-ingang RS-232C Ventilatormodus Syst. vergrend. Lamptimer (duur) SEL/INS Bladzijde 45 Bladzijde 45 Auto Power Off [Aan/Uit] Bladzijde 45 Automatisch herstarten [Aan/Uit] Bladzijde 45 STANDBY-modus Bladzijde 45 Systeemgeluid [Aan/Uit] Standaard Eco Bladzijde 45 Luidspreker [Aan/Uit] *5 Deze optie is alleen beschikbaar voor de XR-32X. Bladzijde 45 Audio-ingang *5 Bladzijde 46 RS-232C Audio 1 Audio 2 9600bps 115200bps Normaal Hoog Bladzijde 46 Ventilatormodus Bladzijde 46 Syst. vergrend. [Aan/Uit] Bladzijde 46 Lamptimer (duur) Bladzijde 47 36 "Help" menu Beeld SCH-INS PRJ-INS Help De onderdelen die u met het "Help" menu kunt instellen "Help" menu n Blz. H-Pos V-Pos · Vage of flauwe kleuren COMPUTER/COMPONENT- of DVI-ingang (alleen voor XR-32X) Signaaltype: Auto/RGB/Component S-VIDEO- of VIDEO-ingang Videosysteem: Auto/PAL/SECAM/ NTSC3. 58/NTSC4. 43/ PAL-M/PAL-N/PAL-60 DVI (Digitale)-ingang (alleen voor XR-32X) Dynamisch bereik: Auto/Standaard/Verbeterd * De onderdelen die geselecteerd kunnen worden, verschillen afhankelijk van het ingangssignaal en de geselecteerde ingangsfunctie. Er is geen beeld of geluid Verticale strepen of flikkering in het beeld Databeeld is niet gecentreerd Vage of flauwe kleuren Het beeld is donker Het beeld is vervormd Alle instellingen terugstellen op standaardinst. SEL ENTER END 37 Handige voorzieningen Gebruik van het menuscherm ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) MENU/HELP toets ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) RETURN toets · Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm wanneer het menu wordt weergegeven. MENU/HELP toets Menu-selecties (Afstellingen) Voorbeeld: Instellen van "Helder". · U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector. 1 2 Druk op MENU/HELP. · Het "Beeld" menuscherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor COMPUTER (RGB)-ingang Menu-onderdeel Beeld SCH-INS 0 0 0 0 0 1 Aan Uit Helder ENTER END PRJ-INS Standaard Help Druk op Q of O en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken. Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS 38 3 Druk op P of R en selecteer "Helder" om afstellingen te maken. · Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven. Beeld SCH-INS 0 0 0 0 0 1 PRJ-INS Standaard Help Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SEL/INS Aan Uit Helder Enkele INS END Onderdelen voor afstelling Beeld SCH-INS 0 0 PRJ-INS Kader Help Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt Druk op ENTER. · Het gekozen onderdeel (bijv. "Helder") wordt afzonderlijk onderaan op het scherm aangegeven. "Beeld" menu en druk dan ENTER. *1 Wordt niet aangegeven bij de RGB ingangsfunctie. *2 Niet instelbaar/selecteerbaar wanneer "sRGB" geselecteerd is. Opmerking · "Rood", "Blauw", "Wit benadr. " en "Kleurtmp" kunnen niet worden ingesteld wanneer "sRGB" geselecteerd is. · Om alle onderdelen terug te stellen, selecteert u "Reset" en drukt dan op ENTER. Voorbeeld van het afstellen van de "Kleurschakering" Hoofdkleuren R (Rood) GE (Geel) GR (Groen) C (Cyaan) B (Blauw) M (Magenta) O toets Dichter naar magenta Dichter naar rood Dichter naar geel Dichter naar groen Dichter naar cyaan Dichter naar blauw Q toets Dichter naar geel Dichter naar groen Dichter naar cyaan Dichter naar blauw Dichter naar magenta Dichter naar rood 3 Instellen van de kleurtemperatuur Beschikbare instellingen -1 0 1 Beschrijving Een lagere kleurtemperatuur voor warme, roodachtige en gedempte beelden. P Handige voorzieningen R Een hogere kleurtemperatuur voor koele, blauwachtige en heldere beelden Opmerking · De waarden bij "Kleurtmp" zijn alleen voor algemene toepassingen. · Wanneer "Verzadiging" wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur O: lichter. · Wanneer "Waarde" wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur O: donkerder. · Om alle instellingen van de kleuren op de fabrieksinstellingen terug te zetten, selecteert u "Reset" en drukt dan op ENTER. 41 Beeldinstellingen ("Beeld" menu) (vervolg) Menubediening n Blz. 38 5 Progressief Beschikbare instellingen Beschrijving Voor weergave van snel bewegende 2D Progressief beelden, zoals sportscènes. Voor weergave van relatief langzame beelden 3D Progressief zoals beelden van toneeluitvoeringen en documentaires, om deze duidelijk weer te geven. U kunt genieten van het geoptimaliseerde beeld van film die omgezet is met "drie-twee afrollen" (NTSC en PAL60Hz) of "twee-twee afrollen" (PAL50Hz en SECAM) verbetering naar progressief-modus beelden. 6 Afbeeldingsruis verminderen (DNR) Digitale videoruisonderdrukking (DNR) levert afbeelding van hoge kwaliteit met een minimale stippelbeweging en kruiskleurruis. Beschikbare instellingen Uit Niveau 1 Niveau 2 Beschrijving De DNR-functie is niet geactiveerd. Stelt het DNR-niveau in voor het bekijken van een helderdere afbeelding. * Onder filmbronmateriaal wordt een digitale videoopname verstaan waarbij het origineel gecodeerd is met 24 frames/seconde. De projector kan filmbronmateriaal omzetten naar progressieve video met 60 frames/seconde bij NTSC en PAL60Hz of 50 frames/seconde bij PAL50Hz en SECAM, voor weergave van een beeld met zeer hoge definitie. Opmerking Stel "Ruisonderdr. " in op "Uit" in de volgende gevallen: · Wanneer de afbeelding vaag is. [. . . ] 48 FREEZE toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Helder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 H-Pos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FZ-C150DFE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FZ-C150DFE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag