Gebruiksaanwijzing SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU. Wij hopen dat dit SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU te teleladen.


SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7453 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face marked or of the plug, must be used. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. [. . . ] U kunt de Grootte Aanpassen-functie instellen in het “SCH-INS” menu. 49. Insteltoetsen (P/R/O/Q) (ENTER) toets MENU toets 1 Druk op MENU om het menuscherm weer te geven en daarna op O of Q om “SCH-INS” te selecteren. Druk op O of Q om de gewenste Grootte Aanpassen-functie in te stellen en daarna op (ENTER). 2 3 Opmerking • De Grootte Aanpassen-functie die kan worden geselecteerd, is afhankelijk van het ingangssignaal (resolutie en verticale frequentie). Grootte aanpassen-functie Grootte aanpassen Normaal Uitgangsschermbeeld Het beeld wordt weergegeven met de originele beeldverhouding. Volledig Het beeld wordt over een volledig scherm weergegeven. 16:9 Een beeld gecomprimeerd van een beeldverhouding 16:9 naar 4:3 wordt hersteld naar een beeldverhouding van 16:9 en weergegeven over een volledig scherm. 34 Grootte aanpassen 4:3 Uitgangsschermbeeld Een beeld uitgerekt van een beeldverhouding van 4:3 naar 16:9 wordt hersteld naar een beeldverhouding van 4:3. Dot By Dot Het beeld wordt weergegeven naargelang het originele ingangssignaal. “Dot By Dot” kan niet worden geselecteerd wanneer de ingangsfunctie VIDEO of S-VIDEO is. Over auteursrechten • Wanneer de Grootte Aanpassen-functie wordt gebruikt om een beeldgrootte te selecteren met een verschillende beeldverhouding dan een TV-programma of videobeeld, zal het beeld verschillend zijn van zijn originele weergave. • Het gebruik van de Grootte Aanpassen- of Trapezium-correctiefunctie om het beeld te comprimeren of uit te rekken voor commerciële doeleinden/publieke weergaves in een café, hotel, enz. kan een inbreuk zijn op het auteursrecht beschermd door de wet voor eigenaars Basisbediening 35 Gebruik van de afstandsbediening Auto Sync (Automatische synchronisatie) De automatische synchronisatiefunctie wordt uitgevoerd wanneer een ingangssignaal wordt ontdekt na het inschakelen van de projector. Druk op AUTO SYNC om handmatig in te stellen met de automatische synchronisatiefunctie. Opmerking • Indien de optimale beeldkwaliteit niet door middel van automatische synchronisatie kan worden verkregen, gebruik dan de handmatige instellingen. 46. ) AUTO SYNC toets FREEZE toets Een bewegend beeld vastzetten 1 2 Druk op FREEZE . • Het geprojecteerde beeld staat stil. Druk nogmaals op FREEZE in terug te keren naar het bewegende beeld van het momenteel aangesloten apparaat. 36 De afstandsbediening gebruiken om de computer te bedienen Wanneer u de projector en de computer verbindt met een USB-kabel, kunt u de afstandsbediening gebruiken om de computer te bedienen. Aansluiten met een USB-kabel Computer Naar USB-aansluiting Naar USB-aansluiting USB-kabel (los verkrijgbaar of beschikbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA014WJPZ) De computer kan worden bediend op de volgende manier nadat hij is aangesloten. s ■ Bij het verplaatsen van de cursor s Hetzelfde als de [ / / r / s ] toetsen van het toetsenbord van de computer. Druk op KEYBOARD CURSOR (ENTER). KEYBOARD CURSOR (ENTER) toets KEYBOARD CURSOR (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) toetsen PAGE DOWN toets PAGE UP toets ■ Bij gebruik van [Enter] ■ Bij gebruik van [Page Up] of [Page Down] Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer. Druk op PAGE UP of PAGE DOWN. Handige voorzieningen Opmerking • Deze functie werkt alleen met de besturingssystemen Microsoft® Windows® OS en Mac OS® die USB ondersteunen. • Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent. 37 Menu-items Hierna worden de onderdelen getoond die kunnen worden ingesteld van de projector. • U kunt alle instellingsitems herstellen door “Reset” te selecteren en te drukken op (ENTER). 6 Rood/blauw instellen Instellingsitems O toets Rood Voor minder rood. Voor meer blauw. 3 Gebruik van de Instelling uitv. Selecteer “Instelling uitv. ” en druk daarna op (ENTER) om “Signaaltype”, “Kleurtmp”, “Rood”, “Blauw”, “C. M. S. ”, “Filmfunctie”, “Ruisonderdr. ” of “Dynamisch zwart” instellen. Opmerking • “Rood” en “Blauw” zijn niet instelbaar/ selecteerbaar wanneer “sRGB” is geselecteerd. 4 Signaaltype instelling Deze functie laat u toe om het ingangssignaal te selecteren voor COMPUTER/ COMPONENT1, 2 of COMPONENT. Selecteerbare items Auto RGB YCbCr YPbPr Beschrijving Ingangssignalen worden automatisch herkend als RGB of component. Instelling wanneer componentsignalen (480I /480P/576I /576P) worden ontvangen. Instelling wanneer componentsignalen (720P/1080I /1080P) worden ontvangen. 44 Menubediening n Blz. 41 7 De kleuren instellen De functie stelt elk van de zes hoofdkleuren in die het kleurwiel vormen om hun “Tint”, “Verzadiging” of “Waarde” te wijzigen. Selecteerbare items Tint Verzadiging Waarde Beschrijving Stelt de tint in van de hoofdkleuren. Stelt de helderheid in van de hoofdkleuren. 8 De filmfunctie selecteren Deze functie geeft hoge kwaliteitsbeelden die origineel worden geprojecteerd met 24 fps, zoals filmen op DVD's. Selecteerbare items Auto Uit Beschrijving Filmen worden automatisch gedetecteerd. Filmen worden niet gedetecteerd. Opmerking • Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen. Bij COMPUTER/COMPONENT1, 2 of COMPONENT ingang: - 480I - 576I - 1080I Bij S-VIDEO of VIDEO ingang: - Alle signalen “Tint”, “Verzadiging” of “Waarde” instellen. 1 2 3 4 Selecteer “C. M. S. ” in “Instelling uitv. ” van het (ENTER). “Beeld” menu en druk daarna op Selecteer “R”, “GR”, “B”, “C”, “M” of “GE” en druk (ENTER). daarna op Druk op P of R om te selecteren uit “Tint”, “Verzadiging” of “Waarde”. Selecteer de kleur die moet worden ingesteld met O of Q. Voorbeeld van instelling van de “Tint” Hoofdkleuren R (Rood) GR (Groen) B (Blauw) C (Cyaan) O toets Dichter naar magenta Dichter naar geel Dichter naar cyaan Dichter naar groen Q toets Dichter naar geel Dichter naar cyaan Dichter naar magenta Dichter naar blauw Dichter naar rood Dichter naar groen 9 Ruisonderdrukking (DNR) Video digitale ruisonderdrukking (DNR) geeft hoge kwaliteitsbeelden met minimale puntenvervorming en kruiskleurruis. Selecteerbare items Uit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Stelt het DNR-niveau in voor bekijken voor duidelijker beeld. [. . . ] • Controleer of twee of meer projectoren tegelijkertijd 3D-beelden projecteren. – – – – 72 – – – – Dit apparaat is uitgerust met een microprocessor. De prestatie van het apparaat kan worden aangetast door een onjuiste bediening of interferentie. Indien dit gebeurt, koppel het apparaat los en steek het terug in het stopcontact na meer dan 5 minuten. Aanhangsel 75 Voor assistentie van SHARP Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector, raadpleegt u eerst het deel “Oplossen van problemen” op blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FZ-530HF/425SEF/530KF/R30HFU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag