Gebruiksaanwijzing SHARP FV-DB2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FV-DB2E. Wij hopen dat dit SHARP FV-DB2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FV-DB2E te teleladen.


SHARP FV-DB2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2581 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FV-DB2E (691 ko)
   SHARP FV-DB2E annexe 1 (2604 ko)
   SHARP FV-DB2E OPERATION MANUAL (2604 ko)
   SHARP FV-DB2E OPERATION MANUALQUICK GUIDE (691 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FV-DB2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FV-DB2E NEDERLANDS Inleiding Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor het verkrijgen van de best mogelijke prestaties van dit product, moet u deze gebruiksaanwijzing goed doorlezen. Deze aanwijzingen verduidelijken de bediening van dit SHARP product. NEDERLANDS Inhoud " Algemene informatie " Voorbereidingen voor gebruik Voedingsbron . Gebruik de bij de FV-DB2E geleverde netadapter niet met andere apparatuur. [. . . ] Voor achterwaartse richting, moet u het witte blok naar links verplaatsen door herhaaldelijk op de toets te drukken. Voor voorwaartse richting, moet u het witte blok naar rechts verplaatsen door herhaaldelijk op de toets te drukken. Tijdens de vergrendelfunctie kunt u opgeslagen data zo vaak als gewenst afspelen. Annuleren van de vergrendelfunctie: Druk op de TIME SHIFT toets. TINSZA045SJZZ N-12 05/4/21 FVDB2E_SEEG_N. fm TINSZA045SJZZ FV-DB2E Veranderen van het informatiedisplay U kunt de informatie op het onderste gedeelte van het display veranderen. Door iedere druk op de toets verandert het informatiedisplay in de volgende volgorde. De display-aanduidingen kunnen niet worden veranderd met de INFO toets wanneer "Not available" wordt getoond. NEDERLANDS Bediening voor DAB [Rollen van tekst] [Programmatype] [Multiplexnaam] [Kanaal/Frequentie] [Gevoeligheid] [Signaalkwaliteit] [Functie] [Klok-tijd/datum] [Rollen van tekst] Informatie die door de zender wordt uitgestuurd, wordt rollend op het display getoond (fabrieksinstelling). De tekst kan worden gepauzeerd, en snel in voor- of achterwaartse richting rollend worden getoond. Snel in voor-/achterwaartse richting rollen van de tekst: Druk wanneer het rollen van de tekst is gepauzeerd de bedieningshendel naar TUNING UP of TUNING DOWN. Hervatten van het rollen van de tekst: Druk wanneer het rollen van de tekst is gepauzeerd nogmaals op de ENTER toets. [Programmatype] Beschrijving van het soort uitzending dat door de zender wordt uitgezonden. [Multiplexnaam] Naam van multiplex (ensemble) die de huidige service levert. [Kanaal/Frequentie] DAB-kanaal en frequentie voor de zender. [Functie] De data-overdrachtssnelheid en het kanaaltype (stereo of mono) verschijnen. [Signaalkwaliteit] De signaalkwaliteit wordt met een nummer aangeduid (0 - 100). [85-100: Goed 70-84: Redelijk 0-69: Slecht] [Gevoeligheid] Ontvangstgevoeligheid. Een leeg blok toont het minimale vereiste niveau voor ontvangst en het solide blok toont het huidige niveau. N-13 05/4/21 FVDB2E_SEEG_N. fm TINSZA045SJZZ Luisteren naar FM 3 Druk de bedieningshendel naar TUNING UP of TUNING DOWN om op de gewenste zender af te stemmen. Afstemmen met de hand: Verschuif de bedieningshendel zo vaak als nodig om op de gewenste zender af te stemmen. Automatisch afstemmen: Indien u de bedieningshendel 2 seconden of langer ingedrukt houdt, start het aftasten automatisch en stopt de tuner bij de eerst ontvangbare zender. FV-DB2E NEDERLANDS 1 2 3 Bediening voor FM Opmerkingen: !Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch afstemmen automatisch op dat punt blijft staan. Voor het stoppen van automatisch afstemmen, drukt u de bedieningshendel naar TUNING UP of TUNING DOWN. Ontvangen van FM stereo uitzendingen: Druk op de BAND toets zodat de "ST" indicator oplicht. " " wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden. Als de FM ontvangst zwak is, kunt u op de BAND toets drukken zodat de "ST" indicator uit gaat. [. . . ] Stem op een DAB-zender af om de datum en tijd in te stellen (zie bladzijde 8). Zijn de geheugenbatterijen met de polen in of de klok toont de juiste richting geplaatst?niet de juiste tijd. NEDERLANDS " Bij problemen Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FV-DB2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FV-DB2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag