Gebruiksaanwijzing SHARP FU-440E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-440E. Wij hopen dat dit SHARP FU-440E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-440E te teleladen.


SHARP FU-440E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-440E (13147 ko)
   SHARP FU-440E annexe 3 (13147 ko)
   SHARP FU-440E annexe 1 (13147 ko)
   SHARP FU-440E GBDEFRESIT (13147 ko)
   SHARP FU-440E GBDEFRESITNL (16267 ko)
   SHARP FU-440E (13147 ko)
   SHARP FU-440E (13147 ko)
   SHARP FU-440E annexe 1 (2408 ko)
   SHARP FU-440E annexe 2 (13147 ko)
   SHARP FU-440E annexe 3 (2408 ko)
   SHARP FU-440E OPERATION MANUAL (2408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-440E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R FU-440E AIR PURIFIER OPERATION MANUAL LUFTREINIGER BEDIENUNGSANLEITUNG PURIFICATEUR D'AIR MANUEL D'UTILISATION PURIFICADOR DE AIRE MANUAL DE USO PURIFICATORE DELL'ARIA MANUALE OPERATIVO Free standing type Freistehende Ausfhrung Type mobile Tipo vertical sin soporte Modello strutturalmente indipendente Vrijstaand type , *Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. LUCHTREINIGER GEBRUIKSAANWIJZING "Y'OE"">` --OE""'" " í`OEoeoe --OEä/ NEDERLANDS ITALIANO ESPAOL FRANAIS DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS KENMERKEN Regeling van plasmaclusterionen Het toestel regelt de verhouding tussen negatieve en positieve ionen afhankelijk van de omstandigheden van de kamer. INHOUD BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . N-2 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-2 BEPERKINGEN AAN DE AFSTANDSBEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-3 DE WERKING VAN DE SHARP LUCHTREINIGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het lampje kan worden uitgeschakeld met de 'Lamp AAN/UIT knop' op de afstandsbediening. (Doe het lampje uit indien dit niet nodig is. ) (Zie pagina N-10) LAMPJE ZUIVERHEIDSAANDUIDING De kleur wijzigt afhankelijk van de luchttoestand. Zuiver (groen) Licht verontreinigd (oranje) Zwaar verontreinigd (rood) BETREFFENDE DE ZUIVERHEIDSAANDUIDING De zuiverheidsaanduiding is afhankelijk van de luchttoestand in de kamer zoals die wordt waargenomen door de stof- en geursensors wanneer de stekker in het wandstopcontact wordt gestoken. Het is mogelijk dat het lampje voor de zuiverheidsgraad groen oplicht terwijl de lucht verontreinigd is op het moment dat de luchtreiniger net is geplaatst in de kamer. Na een poosje zal de basis verontreinigingsgraad zich echter aanpassen aan de juiste luchttoestand. Zet het controlelampje uit met de Lamp AAN/UIT knop op de afstandsbediening. CONTROLELAMPJE FILTER Reinig het actief koolstoffilter als het filtercontrolelampje gaat branden. (Het controlelampje zal bij continu dagelijks gebruik na ongeveer 2 maanden gaan branden. ) (Zie pagina N-12) N-9 NEDERLANDS BEDIENING AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT knop Als u op de (POWER) AAN/ UIT knop drukt, hoort u een korte pieptoon en begint het toestel te werken in de automatische modus. Tenzij de stekker er is uitgetrokken, zal het toestel in de laatstgebruikte modus starten. U hoort een lange pieptoon en de werking stopt. Beschikbare functies met de afstandsbediening AUTO HANDMATIG POLLEN TIJDUITSCHAKELING QUICK CLEAN Lamp AAN/UIT Moduskeuzes plasmaclusterionen AUTO SCHOON IONENREGELING OFF (UIT) Zender Filterterugstelknop (Reset) Druk op de filterterugstelknop als het wasbare actief koolstoffilter is gereinigd en teruggeplaatst in het hoofdtoestel. Het filtercontrolelampje zal dan uitgaan en er klinkt een piepje. Knop Automatisch (ventilatieniveau) Het ventilatieniveau wisselt automatisch naargelang de luchtverontreinigingsgraad. Knop Tijduitschakeling De insteltijd wisselt telkens wanneer de knop ingedrukt wordt zoals hieronder getoond. 1 uur Plasmacluster Knop Handmatig (ventilatieniveau) Het ventilatieniveau kan wisselen tussen stil, middelmatig, en maximum. 4 uur 8 uur Annuleren QUICK CLEAN knop Zie pagina N-8 Het controlelampje toont de resterende tijd. Het toestel stopt als de tijd verstreken is. LAMP AAN/UIT knop Schakelt de controlelampjes Plasmacluster en Zuiverheidsaanduiding AAN dan wel UIT. Pollenfunctieinschakeltoets Zie pagina N-8 Moduskeuzes plasmaclusterionen AUTO Het toestel schakelt automatisch om tussen de luchtreinigingsmodus en de ionenregelingsmodus, afhankelijk van de hoeveelheid verontreiniging die in de lucht wordt waargenomen door de stof- en geursensor. Indien de automatische functie is geselecteerd, werkt de luchtreinigingsmodus gedurende 1 minuut. (SCHOON) Indien ingedrukt, zal het toestel continu functioneren in de luchtreinigingsmodus en wordt hetzelfde aantal positieve en negatieve ionen afgevoerd. Het plasmacluster-controlelampje is blauw. (IONENREGELING) Indien ingedrukt, zal het toestel continu functioneren in de ionenregelingsmodus. Het controlelampje voor plasmaclusterionen is groen. OFF (UIT) De productie van ionen wordt gestopt en het plasmaclustercontrolelampje gaat uit. N-10 BEHANDELING EN ONDERHOUD Reinig het toestel inclusief de sensors en filters regelmatig om een optimale werking van deze luchtreiniger te handhaven. Denk eraan de stekker uit het stopcontact te trekken tijdens het reinigen van het toestel en raak de stekker nooit met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok en/of lichamelijk letsel veroorzaken. Geursensor Stofsensor Hoofdtoestel HEPA-filter Was het HEPA-filter niet. Wassen komt het filter niet ten goede en kan zelfs kortsluiting of een defect veroorzaken. Actief koolstoffilter Voorfilter HOOFDTOESTEL Reinig het hoofdtoestel zo vaak als nodig is om vuil of vlekken te voorkomen. Als vlekken blijven zitten, zijn ze na verloop van tijd moeilijk te verwijderen. Reinig met een zachte, droge doek Verwijder hardnekkige vlekken of vuil met een zachte doek gedrenkt in warm water. Gebruik geen vluchtige vloeistoffen Benzeen, verfverdunner, schuurpoeder en dergelijke kunnen het oppervlak van het toestel beschadigen. Gebruik geen detergenten Detergensbestanddelen kunnen het toestel beschadigen. Laat het toestel niet in contact komen met water STOF- EN GEURSENSORS De gevoeligheid van de sensors wordt onstabiel wanneer de geur- of stofsensor vuil of geblokkeerd is. Verwijder het stof van de oppervlakken van de sensoropeningen met een stofzuiger. Opening voor geursensor Opening voor stofsensor VOORFILTER Reinig de bovenlaag van het voorfilter als getoond op de afbeelding met een stofzuiger. Is het voorfilter erg vuil, was het dan met water waaraan een mild keukenschoonmaakmiddel is toegevoegd en laat het voorfilter goed drogen in de schaduw. Voorfilter N-11 NEDERLANDS BEHANDELING EN ONDERHOUD BEHANDELINGWASBAAR ACTIEF KOOLSTOFFILTER UITSLUITEND HANDWAS!NIET CENTRIFUGEREN! 5 Droog hetinfilter zo mogelijk een goed geventileerde ruimte. Behandelcyclus De filter dienen vervangen te worden wanneer het filtercontrolelampje oplicht. [. . . ] Haal het netsnoer uit het stopcontact indien u het toestel niet gebruikt om energie te besparen. N-15 NEDERLANDS A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens) 1. In de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-440E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-440E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag