Gebruiksaanwijzing SHARP FU-425E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-425E. Wij hopen dat dit SHARP FU-425E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-425E te teleladen.


SHARP FU-425E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (649 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-425E (2770 ko)
   SHARP FU-425E annexe 3 (2770 ko)
   SHARP FU-425E annexe 1 (2770 ko)
   SHARP FU-425E GBDEFRESIT (2770 ko)
   SHARP FU-425E (2770 ko)
   SHARP FU-425E (2770 ko)
   SHARP FU-425E annexe 1 (659 ko)
   SHARP FU-425E annexe 2 (2770 ko)
   SHARP FU-425E annexe 3 (659 ko)
   SHARP FU-425E OPERATION MANUAL (659 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-425E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R FU-425E AIR PURIFIER OPERATION MANUAL LUFTREINIGER BEDIENUNGSANLEITUNG PURIFICATEUR D'AIR MANUEL D'UTILISATION PURIFICADOR DE AIRE MANUAL DE USO PURIFICATORE DELL'ARIA MANUALE OPERATIVO Free standing type Freistehende Ausfhrung Type mobile Tipo vertical sin soporte Modello strutturalmente indipendente Vrijstaand type , *Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. LUCHTREINIGER GEBRUIKSAANWIJZING "Y'OE"">` --OE""'" " í`OEoeoe --OEä/ NEDERLANDS ITALIANO ESPAOL FRANAIS DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS KENMERKEN Regeling van plasmaclusterionen Het toestel regelt de verhouding tussen negatieve en positieve ionen afhankelijk van de omstandigheden van de kamer. INHOUD BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-2 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE WERKING VAN DE SHARP LUCHTREINIGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-2 N-2 N-3 N-3 N-3 Luchtreinigingsmodus Er wordt een ongeveer gelijk aantal positieve en negatieve clusterionen afgevoerd. Deze modus is geschikt voor het verminderen van schimmelgeur. Ionenregelingsmodus In natuurlijke omgevingen zoals watervallen of bossen bevinden zich talloze negatieve ionen. [. . . ] Zorg ervoor dat u de filters uit de plastic zakken haalt alvorens het toestel te gebruiken. 1 Voorpaneel Verwijderen van de filters Trek aan de onderzijde van het voorpaneel. 1 Verwijder het voorpaneel. * Het hoge ventilatieniveau bevindt zich tussen de niveaus MEDIUM en MAX. N-8 HET BEPALEN VAN DE BASIS VERONTREINIGINGSGRAAD Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal het toestel gedurende de eerste 30 seconden de luchttoestand controleren. Als u het toestel op dat moment inschakelt, zal het lampje voor de zuiverheidsaanduiding afwisselend groen, oranje en rood worden. CONTROLELAMPJE PLASMACLUSTER De plasmaclusterionenfunctie wordt gekozen met de afstandsbediening. Blauw lampje Wanneer de plasmaclusterionenfunctie in de luchtreinigingsmodus of in de automatische plasmaclusterionenmodus staat en de lucht in de kamer vuil is, gaat het lampje aan en werkt het toestel in de luchtreinigingsmodus. Groen lampje Wanneer de plasmaclusterionenfunctie in de ionenregelingsmodus of in de automatische plasmaclusterionenmodus staat en de lucht in de kamer schoon is, gaat het lampje aan en werkt het toestel in de ionenregelingsmodus. Lampje uit Er worden geen plasmaclusterionen geproduceerd. Het lampje kan worden uitgeschakeld met de 'Lamp AAN/UIT knop' op de afstandsbediening. (Doe het lampje uit indien dit niet nodig is. ) (Zie pagina N-10) LAMPJE ZUIVERHEIDSAANDUIDING De kleur wijzigt afhankelijk van de luchttoestand. Zuiver (groen) Licht verontreinigd (oranje) Zwaar verontreinigd (rood) ABOUT THE CLEAN-SIGN The condition of the CLEAN-SIGN depends on the room air condition BETREFFENDE DE ZUIVERHEIDSAANDUIDING detected by the Odor Sensor when the plug is inserted into the wall outlet. De zuiverheidsaanduiding is afhankelijk van de luchttoestand in de It is possible to have a green CLEAN-SIGN with impurities in the air at the kamer zoals die wordt waargenomen door de geursensor wanneer time that the air purifier was just introduced to the room environment. a while, however, the base impurity rate will be adjusted to detect room air Het is mogelijk dat het lampje voor de zuiverheidsgraad groen oplicht conditon correctly. terwijl de Display ON/OFF Button onmoment dat de luchtreiniger net the Use the lucht verontreinigd is op het the remote control to turn off is geplaatst light. Na een poosje zal de basis verontreinigingsgraad Indicator in de zich echter aanpassen aan de juiste luchttoestand. Zet het controlelampje uit met de Lamp AAN/UIT knop op de afstandsbediening. N-9 NEDERLANDS BEDIENING AFSTANDSBEDIENING AAN/UIT knop Als u op de (POWER) AAN/ UIT knop drukt, hoort u een korte pieptoon en begint het toestel te werken in de automatische modus. Tenzij de stekker er is uitgetrokken, zal het toestel in de laatstgebruikte modus starten. U hoort een lange pieptoon en de werking stopt. Beschikbare functies met de afstandsbediening AUTO HANDMATIG POLLEN TIJDUITSCHAKELING QUICK CLEAN Lamp AAN/UIT Moduskeuzes plasmaclusterionen AUTO SCHOON IONENREGELING OFF (UIT) Zender Pollenfunctieinschakeltoets Zie pagina N-8 Knop Automatisch (ventilatieniveau) Het ventilatieniveau wisselt automatisch naargelang de luchtverontreinigingsgraad. Knop Tijduitschakeling De insteltijd wisselt telkens wanneer de knop ingedrukt wordt zoals hieronder getoond. Plasmacluster Knop Handmatig (ventilatieniveau) Het ventilatieniveau kan wisselen tussen stil, middelmatig, en maximum. 1 uur Annuleren 4 uur 8 uur QUICK CLEAN knop Zie pagina N-8 Het controlelampje toont de resterende tijd. Het toestel stopt als de tijd verstreken is. LAMP AAN/UIT knop Schakelt de controlelampjes Plasmacluster en Zuiverheidsaanduiding AAN dan wel UIT. Moduskeuzes plasmaclusterionen AUTO Het toestel schakelt automatisch om tussen de luchtreinigingsmodus en de ionenregelingsmodus, afhankelijk van de hoeveelheid verontreiniging die in de lucht wordt waargenomen door de geursensor. Indien de automatische functie is geselecteerd, werkt de luchtreinigingsmodus gedurende 1 minuut. (SCHOON) Indien ingedrukt, zal het toestel continu functioneren in de luchtreinigingsmodus en wordt hetzelfde aantal positieve en negatieve ionen afgevoerd. Het plasmacluster-controlelampje is blauw. (IONENREGELING) Indien ingedrukt, zal het toestel continu functioneren in de ionenregelingsmodus. Het controlelampje voor plasmaclusterionen is groen. OFF (UIT) De productie van ionen wordt gestopt en het plasmaclustercontrolelampje gaat uit. N-10 BEHANDELING EN ONDERHOUD Reinig het toestel inclusief de sensors en filters regelmatig om een optimale werking van deze luchtreiniger te handhaven. Denk eraan de stekker uit het stopcontact te trekken tijdens het reinigen van het toestel en raak de stekker nooit met natte handen aan. Dit kan een elektrische schok en/of lichamelijk letsel veroorzaken. Geursensor Hoofdtoestel HEPA-filter Was het HEPA-filter niet. Wassen komt het filter niet ten goede en kan zelfs kortsluiting of een defect veroorzaken. Actief koolstoffilter HOOFDTOESTEL Reinig het hoofdtoestel zo vaak als nodig is om vuil of vlekken te voorkomen. Als vlekken blijven zitten, zijn ze na verloop van tijd moeilijk te verwijderen. Reinig met een zachte, droge doek. Verwijder hardnekkige vlekken of vuil met een zachte doek gedrenkt in warm water. Gebruik geen vluchtige vloeistoffen Benzeen, verfverdunner, schuurpoeder en dergelijke kunnen het oppervlak van het toestel beschadigen. Gebruik geen detergenten Detergensbestanddelen kunnen het toestel beschadigen. Laat het toestel niet in contact komen met water. De gevoeligheid van de sensor wordt onstabiel wanneer de geursensor vuil of geblokkeerd is. Verwijder het stof van de oppervlakken van de sensoropeningen met een stofzuiger. Opening voor sensor N-11 NEDERLANDS GEURSENSOR BEHANDELING EN ONDERHOUD BEHANDELING WASBAAR ACTIEF KOOLSTOFFILTER UITSLUITEND HANDWAS! [. . . ] De toepasbare vloeroppervlakte geeft de ruimte aan waarin een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes in 30 minuten kan worden verwijderd. Stand-by vermogen Om de elektriciteitscircuits te onderhouden terwijl het netsnoer in het stopcontact steekt, verbruikt dit toestel een stand-by vermogen van ongeveer 0, 7 W. Haal het netsnoer uit het stopcontact indien u het toestel niet gebruikt om energie te besparen. N-15 NEDERLANDS A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens) 1. In de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-425E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-425E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag