Gebruiksaanwijzing SHARP FU-S63E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-S63E. Wij hopen dat dit SHARP FU-S63E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-S63E te teleladen.


SHARP FU-S63E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4201 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-S63E (14131 ko)
   SHARP FU-S63E annexe 3 (14131 ko)
   SHARP FU-S63E annexe 1 (14131 ko)
   SHARP FU-S63E (14131 ko)
   SHARP FU-S63E (14131 ko)
   SHARP FU-S63E annexe 1 (2327 ko)
   SHARP FU-S63E annexe 2 (14131 ko)
   SHARP FU-S63E annexe 3 (2327 ko)
   SHARP FU-S63E OPERATION MANUAL (2327 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-S63E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R FU-S63E Free standing type Freistehende Ausführung Type mobile Vrijstaand type *Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation. FRANÇAIS PURIFICATEUR D'AIR MANUEL D'UTILISATION DEUTSCH LUFTREINIGER BEDIENUNGSANLEITUNG NEDERLANDS LUCHTREINIGER GEBRUIKSAANWIJZING ENGLISH AIR PURIFIER OPERATION MANUAL Lees dit voordat u de nieuwe luchtreiniger gebruikt De luchtreiniger zuigt lucht aan door de aanzuigopening, stuurt het door een actief koolstoffilter (om geur te verwijderen) en een HEPA-filter (om stof te verzamelen). De luchtreiniger houdt de lucht in beweging door middel van de interne ventilator. Terwijl de lucht passeert, kan een nieuw HEPA-filter 99, 97% van de stofdeeltjes verwijderen, tot een grootte van 0, 3 micrometer. Het actieve koolstoffilter absorbeert geleidelijk de geurelementen terwijl ze door het filter stromen. [. . . ] (De kleur van de plasmaclusterindicator wisselt daarbij tussen blauw en groen). Hierdoor wordt de concentratie aan stof, stuifmeel, schimmel en allergeen effectief beheerst. · Is de bewerking voltooid, dan gaat de eenheid terug naar de vorige stand. · Druk u op de knop voor de Ion-shower functie terwijl deze actief is, dan gaat het apparaat terug naar de vorige bewerking. N-10 GEBRUIK VAN DE AFSTANDBEDIENING AAN/UIT knop · Als u op de (POWER) AAN/UIT knop drukt, hoort u een korte pieptoon en begint het toestel te werken in de automatische modus. · Tenzij de stekker er uitgetrokken is, zal het toestel in de laatstgebruikte stand starten. · Om de werking stop te zetten, drukt u nogmaals op de AAN/UIT knop. U hoort een lange pieptoon en de werking stopt. Zender Functies die mogelijk zijn met de afstandbediening · AUTO · HANDMATIG · POLLEN · UIT TIMER · LICHT AAN/UIT Selectie van Plasmaclusterionen stand · AUTO · SCHOON · UIT LICHT AAN/UIT Schakelt de plasmaclusterindicator, de vervuillingsindicator en de nevelindicator AAN en UIT. Handmatig (Ventilatorsnelheid) ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS De ventilatorsnelheid kan worden geschakeld tussen STIL, GEMIDDELD en MAX. STILLE GEMIDDELD MAX Auto (Ventilatorsnelheid) De ventilatorsnelheid verandert automatisch, afhankelijk van de hoeveelheid verontreinigingen in de lucht. Timer Steeds als op deze knop wordt gedrukt, verandert de ingestelde tijd als volgt: 1 uur Geannuleerd 4 uur Pollenprogramma Zie pagina N-10 · Het indicatorlampje toont de resterende tijd. · Het apparaat stopt als de tijd verstreken is. Selecties van de Plasmaclusterionenstand Stand AUTO Kleur van het licht van de Plasmaclusterindicator Verrichting De luchtreiniger detecteert door middel van zijn sensoren stof, geur en gunstige omstandigheden voor de groei van micro organismen. De productie van de hoeveelheid luchtzuiverende plasmacluster ionen wordt aan de hand van deze informatie automatisch bepaald. (Automatische plasmaclusterstand, is dus ook automatische reinigingsstand) Wanneer de lucht schoon is, zal de productie van de negatieve ionen automatisch worden verhoogd. Dit heeft een concentratie verhogende en verfrissende werking op het menselijk lichaam en geest. Te vergelijken met omstandigheden zoals deze zich in natuuur voordoen bij o. a. (Automatische verfrissingsstand) Dezelfde aantallen positieve en negatieve ionen wordt aangemaakt. (Handmatige reinigingsstand) Er worden geen plasmacluster ionen meer aangemaakt. Blauw : De lucht is onzuiver. Groen : De lucht is schoon. SCHOON UIT (OFF) Blauw UIT N-11 BEDIENING BEDIENINGSPANEEL VAN DE LUCHTREINGER Ion-shower Indicator Nevelfilter lampje Vervuilings indicator Nevelunit Indicator Plasmacluster indicator Nevel filter lampje Maak het nevelfilter schoon als het nevelfilterlampje brandt. (Het lampje gaat branden na ongeveer een maand, als u het apparaat 24 uur per dag dagelijks gebruikt. ) (Zie pagina N-14) Ion-shower indicator De Ion-shower functie is ingeschakeld als dit lampje brandt. Plasmacluster indicator U selecteert de Plasmaclusterionen met de afstandbediening. Blauw licht Als de plasmacluster-ionen-functie in de automatische plasmacluster-stand staat terwijl de lucht in de ruimte onzuiver is, dan gaat het blauwe lampje branden en schakelt het apparaat over naar de reinigingsstand. Groen licht Als de plasmacluster-ionen-functie in de automatische plasmacluster-stand staat terwijl de lucht in de ruimte zuiver is, dan gaat het groene lampje branden en schakelt het apparaat over naar de verfrissingsstand. Afwisselend blauw en groen Als de plasmacluster-ionen-functie in de Ion-shower stand staat, dan toont het lampje een combinatie van blauw en groen. Lampje uit Er worden geen plasmaclusterionen geproduceerd. · Het lampje kan worden uitgeschakeld met de 'Lamp AAN/UIT knop' op de afstandsbediening. (Doe het lampje uit indien dit niet nodig is. ) (Zie pagina N-11) N-12 Vervuilings indicator De kleur is afhankelijk van de conditie van de lucht. Schoon (groen) Enigszins onzuiver (oranje) Zeer onzuiver (rood) Informatie over de vervuilings indicator · De kleur van de vervuilings indicator is afhankelijk van de conditie van de lucht zoals die gedetecteerd wordt door de sensoren als de stekker in het stopcontact zit. · Het is mogelijk dat de vervuilingsindicator groen is terwijl er enige onzuiverheden in de lucht zijn op het moment dat de luchtreiniger net in de ruimte is geplaatst. Na enige tijd zal de zuiverheid van de lucht correct worden aangegeven. · Met de knop `LICHT AAN/UIT' op de afstandbediening kunt u het vervuilings indicatorlampje uitschakelen. De Basisonzuiverheid bepalen De eerste 30 seconden nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal het apparaat de toestand van de lucht onderzoeken. Wordt het apparaat in die tijd ingeschakeld, dan brandt het vervuilings indicator lampje afwisselend in de kleuren groen, oranje en rood. Nevelunit indicator Gebruikt u het apparaat met water in het nevelblad dan zal de nevelunit indicator (groen) gaan branden. Om dit uit te schakelen, verwijdert u het water uit de tank en het nevelblad. [. . . ] · De gevoeligheid van de sensoren wordt instabiel als de opening van de geursensor of de stofsensor vuil is of wordt geblokkeerd. Verwijder het stof rondom de sensoren met een stofzuiger (zie N-9). Geur en rook worden niet verwijderd. De vervuilings indicator wordt oranje of zelfs rood, zelfs als de lucht schoon is. De uitgeblazen lucht heeft een aroma of geur. · In de verfrissingsstand (of de reinigingsstand) geeft het apparaat een tikkend geluid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-S63E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-S63E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag