Gebruiksaanwijzing SHARP FU-S51E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-S51E. Wij hopen dat dit SHARP FU-S51E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-S51E te teleladen.


SHARP FU-S51E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2343 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-S51E (10930 ko)
   SHARP FU-S51E annexe 3 (10930 ko)
   SHARP FU-S51E annexe 1 (10930 ko)
   SHARP FU-S51E GBDEFRESIT (10930 ko)
   SHARP FU-S51E (10930 ko)
   SHARP FU-S51E (10930 ko)
   SHARP FU-S51E annexe 1 (487 ko)
   SHARP FU-S51E annexe 2 (10930 ko)
   SHARP FU-S51E annexe 3 (487 ko)
   SHARP FU-S51E OPERATION MANUAL (487 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-S51E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] N-10 · FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-10 · SENSORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-10 · VERZORGING VAN WASBAAR ACTIEF KOOLSTOFFILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-12 · Automatische plasmaclusterionen-modus Het apparaat schakelt automatisch tussen de reinigingsmodus en de ionenmodus, afhankelijk van de hoeveelheid onzuiverheden in de lucht die worden gedetecteerd door de geuren stofsensors. · Filters 1) Wasbaar actieve koolstoffilter Absorbeert geurelementen en is Wasbaar, zodat het vermogen om geuren te absorberen intact blijft. [. . . ] (Te gebruiken onder gepaste omstandigheden tussen 0 en 35°C in de kamer) · Gebruik een stabiele ondergrond met voldoende luchtcirculatie. Een vloerkleed als ondergrond kan tot gevolg hebben dat het apparaat trilt. · Gebruik het apparaat niet op een plaats waar roet wordt geproduceerd, zoals in een keuken en dergelijke. Het oppervlak van het apparaat kan hierdoor barsten of de sensor zou slecht kunnen functioneren. Gebruikt u het apparaat langere tijd op dezelfde plaats, gebruik dan een vinylbedekking, enz. Verder moet de muur geregeld gereinigd worden. RICHTLIJNEN VOOR HET FILTER · Volg de instructies in deze handleiding op voor de juiste verzorging en het onderhoud van de filters. N-3 NEDERLANDS ONDERDELEN BEDIENINGSPANEEL Indicator voor automatische werking Indicator voor stuifmeelmodus Indicators voor ventilatorsnelheid Indicators voor plasmacluster -ionen-modus Selectieknop voor plasmacluster -ionen-modus Selectieknop voor modus Indicator voor ionenverspreiding Knop voor ionenverspreidingsmodus OPEN TEKENING Datumlabel Date Label Geursensor Odour Sensor Hoofdeenheid Main Unit HEPA-filter HEPA Filter Wasbaar actieve Washable Active koolstoffilter Carbon Filter Steun Support Filter voor filter Voorpaneel Front Panel N-4 Indicator voor plasmacluster Blauw licht Als de plasmacluster-ionen-functie in de reinigingsmodus of in de automatische plasmacluster-ionen-modus staat terwijl de lucht in de ruimte onzuiver is, dan gaat het lampje branden en schakelt het apparaat over naar de reinigingsmodus. Groen licht Als de plasmacluster-ionen-functie in de ionenmodus, of in de automatische plasmacluster-ionen-modus staat terwijl de lucht in de ruimte zuiver is, dan gaat dit lampje branden en schakelt het apparaat over naar de ionenbesturingsmodus. Blauw en groen gemengd Als de plasmacluster-ionen-functie in de ionen-douchemodus staat, dan toont het lampje een combinatie van blauw en groen. VERVUILINGSINDICATOR De kleur verandert, afhankelijk van de toestand van de lucht. Zuiver Geel enigszins onzuiver Rood zeer onzuiver Groen AAN/UIT-knop INFORMATIE OVER DE VERVUILINGS INDICATOR · De status van de vervuilingsindicator is afhankelijk van de toestand van de lucht in de kamer, zoals gedetecteerd door de stof- en geursensors als het apparaat op de stekker is aangesloten. · Het is mogelijk dat de vervuilingsindicator groen is terwijl er enige onzuiverheden in de lucht zijn op het moment dat de luchtreiniger net in de ruimte is geplaatst. Na enige tijd zal de zuiverheid van de lucht correct worden aangegeven. BEPALING VAN DE ONZUIVERHEIDSGRAAD De eerste 30 seconden nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, controleert het apparaat de toestand van de lucht. Wordt het apparaat in die tijd ingeschakeld, dan zal de lampje vervuilingsindicator afwisselend groen, geel en rood knipperen. ACHTERZIJDE Luchtuitlaat Air Outlet Handvat Handle Stofsensor Dust Sensor Type-etiket Rating Label Luchtinlaat Air Inlet MEEGELEVERD · Gebruiksaanwijzing Power Cord Netsnoer NEDERLANDS Stekker Power Plug (Het model van de stekker is afhankelijk van het land. ) N-5 VOORBEREIDING Neem eerst de stekker uit het stopcontact INSTALLATIE VAN HET FILTER Om de kwaliteit van de filters te garanderen, bevinden ze zich in plastic zakken in het apparaat. Verwijder de filters uit de zakken voordat u het apparaat in gebruik neemt. 1 De filters verwijderen Trek het frontpaneel aan de onderzijde omhoog. frontpaneel 1 Verwijder het frontpaneel. 2 Verwijder de steun van het filter. 3 Verwijder het HEPA-filter. HEPA-filter Druk de haken aan de bovenkant in en trek de steun naar u toe. Filtersteun 4 Verwijder het HEPA-filter uit de plastic zak. HEPA-filter koolstoffilter uit 5 Verwijder het actieveen verwijder ook de kartonnen doos de plastic zak. Actief koolstoffilter (At open) N-6 2 1 De filters monteren Zet het HEPA-filter in de luchtreiniger. Zorg ervoor dat het HEPA-filter correct geplaatst is. (De directe start is zelfs mogelijk als de eenheid niet is ingeschakeld. ) De geconcentreerde plasmacluster ionen worden gedurende 15 minuten in de kamer verspreid, waarbij de luchtstroomcycli worden herhaald tussen krachtig en zacht. (De kleur van de plasmaclusterindicator wisselt daarbij tussen blauw en groen). Hierdoor wordt de concentratie aan stof, stuifmeel, schimmel en allergeen effectief beheerst. ·Is de bewerking voltooid, dan gaat de eenheid terug naar de vorige stand. ·Drukt u op de knop IONEN DOUCHE terwijl de IONEN DOUCHE al is ingeschakeld, dan gaat de eenheid terug naar de vorige stand. Selectieknop voor plasmacluster-ionen-functie De plasmalcuster-ionen stand kan veranderd worden. AUTO Het apparaat schakelt automatisch tussen de reinigingsstand en de ionenstand, afhankelijk van de hoeveelheid onzuiverheden in de lucht zoals gedetecteerd door de stof- en geursensors. SCHOON Het apparaat werkt constant in de reinigingsmodus, waarin dezelfde hoeveelheid positieve en negatieve ionen worden geproduceerd. De indicator voor de plasmacluster is blauw. IONEN UIT (OFF) Het produceren van ionen wordt gestopt en de indicator voor de plasmacluster wordt gedoofd. LICHTEN AAN/UIT (Houd de selectieknop voor de plasmacluster-ionen-functie drie seconden ingedrukt). Hiermee worden de indicator voor plasmacluster en mate van vervuiling AAN en UIT gezet. N-9 NEDERLANDS VERZORGING EN ONDERHOUD Om zeker te zijn van optimale prestaties van de luchtreiniger, moet de eenheid geregeld worden schoongemaakt, inclusief de sensors en filters. Maakt u de eenheid schoon, neem dan eerst de stekker uit het stopcontact en hanteer de stekker nooit met natte handen. [. . . ] De hoeveelheid uitgestoten ozon ligt ruim onder het veiligheidsniveau. · Staat het apparaat op een plaats waar de sensor de sigarettenrook moeilijk kan detecteren?· Zijn de openingen van de stof- en geursensors geblokkeerd of vuil?(Maak in dat geval de openingen schoon) (Zie N-10) · Controleer of de functie "lampjes UIT" is geselecteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-S51E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-S51E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag