Gebruiksaanwijzing SHARP FU-S25E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-S25E. Wij hopen dat dit SHARP FU-S25E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-S25E te teleladen.


SHARP FU-S25E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2456 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-S25E annexe 3 (10962 ko)
   SHARP FU-S25E annexe 1 (10962 ko)
   SHARP FU-S25E GBDEFRESIT (10962 ko)
   SHARP FU-S25E (10962 ko)
   SHARP FU-S25E annexe 1 (696 ko)
   SHARP FU-S25E annexe 2 (10962 ko)
   SHARP FU-S25E annexe 3 (696 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-S25E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] N-3 Plasmacluster-ionen Uw nieuwe luchtreiniger zorgt voor de verhouding tussen negatieve en positieve ionen, afhankelijk van de toestand van de ruimte. · Reinigingsmodus Er worden ongeveer evenveel positieve als negatieve ionen uitgeblazen. · · · · ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-5 · Automatische plasmaclusterionen-modus Het apparaat schakelt automatisch om tussen Reinigingsmodus en Ionenbeheersingsmodus*, afhankelijk van de verontreinigingen die de geur- en stofsensoren in de lucht hebben aangetroffen. * Ionenbeheersingsmodus Negatieve ionen worden in verhoogde mate geproduceerd om de ionenbalans op peil te houden. VOORBEREIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-10 · WASBAAR FILTER VAN ACTIEVE KOOLSTOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Verder kunnen de sensors ook slecht gaan functioneren. RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE · Zet het apparaat tijdens gebruik op minstens 2 m afstand van apparatuur die werkt met elektromagnetische golven zoals televisies, radio's en golfklokken. · Vermijd een plaats waar de sensor rechtstreeks wordt blootgesteld aan wind. · Vermijd een plaats waar gordijnen en dergelijke in contact komen met de inlaat of luchtuitlaat. · Vermijd een plaats waar het apparaat wordt blootgesteld aan condensatie door snelle temperatuurveranderingen. (Te gebruiken onder condities, bij een kamertemperatuur tussen 0° en 35°. ) · Gebruik een stabiele ondergrond met voldoende luchtcirculatie. Een vloerkleed als ondergrond kan tot gevolg hebben dat het apparaat trilt. · Gebruik het apparaat niet op een plaats waar roet wordt geproduceerd, zoals in een keuken en dergelijke. Het oppervlak van het apparaat kan hierdoor barsten of de sensor zou slecht kunnen functioneren. Gebruikt u het apparaat langere tijd op dezelfde plaats, gebruik dan een vinylbedekking, enz. Verder moet de muur geregeld gereinigd worden. RICHTLIJNEN VOOR HET FILTER · Volg de instructies in deze handleiding op voor de juiste verzorging en het onderhoud van de filters. NEDERLANDS N-3 ONDERDELEN SCHERM OP DE HOOFDEENHEID AAN/UIT-knop Selectieknop voor plasmaclusterionenmodus Selectieknop voor modus Indicator voor ventilatorsnelheid Indicator voor stuifmeelmodus Indicator voor IONENVERSPREIDING Indicator voor AUTOmatisch bedrijf Geursensor Indicator voor plasmaclusterionenmodus OPENGEWERKTE TEKENING Odor Sensor Geursensor Main Unit Hoofdeenheid HEPA-filter HEPA Filter (blue/white) (blauw-wit) Wasbaar filter van Washable Active actieve Filter Carbonkoolstof (zwart) (black) Filter Support Filterondersteuning Voorpaneel Front Panel N-4 Indicator voor plasmacluster (Zie pagina N-9) Blauw licht · Is het Plasmaclusterionenbedrijf in de Zuiveringsmodus, of in de automatische Plasmaclusterionenmodus terwijl de kamerlucht vervuild is, dan gaat dit lampje branden en werkt het apparaat in de Zuiveringsmodus. · Is het Plasmaclusterionenbedrijf in de Ionenverspreidingsmodus, dan herhaalt het lampje de kleurcycli tussen helder en donker. Groen licht Als de plasmacluster-ionen-functie in de ionenmodus, of in de automatische plasmacluster-ionen-modus staat terwijl de lucht in de ruimte zuiver is, dan gaat dit lampje branden en schakelt het apparaat over naar de ionenbesturingsmodus. SCHOON­TEKEN licht Zuiver Enigszins onzuiver Zeer onzuiver De kleur verandert, afhankelijk van de toestand van de lucht. Oranje Groen Orange Rood NFORMAZIONI SUL SEGNALE DI PULIZIA · De toestand van het SCHOON-TEKEN is afhankelijk van de toestand van de lucht in de kamer zoals gedetecteerd door de geursensor als de stekker in het stopcontact is. · Het is mogelijk dat de vervuilingsindicator groen is terwijl er enige onzuiverheden in de lucht zijn op het moment dat de luchtreiniger net in de ruimte is geplaatst. Na enige tijd zal de zuiverheid van de lucht correct worden aangegeven. BEPALING VAN DE ONZUIVERHEIDSGRAAD De eerste 30 seconden nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal het apparaat de toestand van de lucht controleren. Wordt het apparaat op dit moment ingeschakeld, dan zal het SCHOON-TEKEN-lampje afwisselend groen, oranje en rood knipperen. ACHTERZIJDE ACCESSORI IN DOTAZIONE Handvat Handle Uitblaasopening Air Outlet · Gebruiksaanwijzing Gegevensetiket Data Label Power Cord Netkabel (model afhankelijk van het land. ) N-5 NEDERLANDS Power Plug Netstekker VOORBEREIDING Neem eerst de stekker uit het stopcontact. INSTALLATIE VAN HET FILTER Om de kwaliteit van de filters te waarborgen, zijn ze verpakt in plastic zakken en in het apparaat gemonteerd. ·Is de bewerking voltooid, dan gaat het apparaat terug nar automatisch bedrijf. GEMIDDELD gebruik De eenheid werkt met de ventilator op MIDDELMATIGE snelheid. STILLE werking De eenheid werkt geruisloos door zo min mogelijk lucht aan te zuigen. STUIFMEELMODUS-gebruik Het apparaat werkt met een HOGE* ventilatorsnelheid gedurende 10 minuten en werkt dan afwisselend gedurende 20 minuten in de stand GEMIDDELD en HOOG*. 10 minuten: HOGE ventilatorsnelheid 20 minuten: GEMIDDELDE ventilatorsnelheid 20 minuten: hoge ventilatorsnelheid * De HOGE ventilatorsnelheid is tussenliggende snelheid tussen GEMIDDELD en MAX. N-8 Selectieknop voor modus Mode Selection Button Selectieknop voor plasmaclusterionenmodus Plasmacluster Ion Mode Selection Button AAN/UIT-knop POWER ON/OFF Button CLEAN - SIGN Light SCHOON-TEKEN-lampje Selectieknop voor plasmacluster-ionen-functie De plasmalcuster-ionen stand kan veranderd worden. AUTO Het apparaat schakelt automatisch tussen de zuiveringsmodus en de ionenbeheersingsmodus*, afhankelijk van de onzuiverheden in de lucht, zoals gedetecteerd door de geursensor. SCHOON Het apparaat werkt constant in de reinigingsmodus, waarin dezelfde hoeveelheid positieve en negatieve ionen worden geproduceerd. De indicator voor de plasmacluster is blauw. * Ionenbeheersingsmodus Negatieve ionen worden in verhoogde mate geproduceerd om de ionenbalans op peil te houden. IONEN UIT (OFF) Het produceren van ionen wordt gestopt en de indicator voor de plasmacluster wordt gedoofd. LICHTEN AAN/UIT (Houd de selectieknop voor de plasmacluster-ionen-functie drie seconden ingedrukt. ) Hiermee worden de indicator voor plasmacluster en mate van vervuiling AAN en UIT gezet. NEDERLANDS N-9 VERZORGING EN ONDERHOUD Om zeker te zijn van optimale prestaties van de luchtreiniger, moet de eenheid geregeld worden schoongemaakt, inclusief de sensors en filters. Maakt u de eenheid schoon, neem dan eerst de stekker uit het stopcontact en hanteer de stekker nooit met natte handen. [. . . ] · De hoeveelheid uitgestoten ozon ligt ruim onder het veiligheidsniveau. · Staat het apparaat op een plaats waar de sensor de sigarettenrook moeilijk kan detecteren?(Maak in dat geval de openingen schoon) (Zie N-10) · Controleer of de functie "lampjes UIT" is geselecteerd. Houd in dat geval de selectieknop voor de plasmacluster-ionenfunctie drie seconden ingedrukt om de lampjes opnieuw te activeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-S25E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-S25E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag