Gebruiksaanwijzing SHARP FU-40SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-40SE. Wij hopen dat dit SHARP FU-40SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-40SE te teleladen.


SHARP FU-40SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1363 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-40SE (7495 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 4 (7495 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 5 (7769 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 1 (7495 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 2 (7769 ko)
   SHARP FU-40SE GBDEFRESIT (7769 ko)
   SHARP FU-40SE GBDEFRESITPT (7495 ko)
   SHARP FU-40SE OPERATION MANUALGBDEFRESITNL (8829 ko)
   SHARP FU-40SE OPERATION MANUALGBDEFRESITPTRU (8830 ko)
   SHARP FU-40SE (7769 ko)
   SHARP FU-40SE (7495 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 3 (7495 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 4 (7769 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 5 (1383 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 1 (7769 ko)
   SHARP FU-40SE annexe 2 (1383 ko)
   SHARP FU-40SE OPERATION MANUAL (1383 ko)
   SHARP FU-40SE OPERATION MANUALGBDEFRESITNL (8829 ko)
   SHARP FU-40SE OPERATION MANUALGBDEFRESITPTRU (8830 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-40SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] R FU-40SE AIR PURIFIER OPERATION MANUAL LUFTREINIGER BEDIENUNGSANLEITUNG PURIFICATEUR D'AIR MANUEL D'UTILISATION PURIFICADOR DE AIRE MANUAL DE USO PURIFICATORE DELL'ARIA MANUALE OPERATIVO LUCHTREINIGER GEBRUIKSAANWIJZING HECCRBQ Tabletop / wall-mounting type Tisch- / Wandgerät Type de table / installation murale De sobremesa / instalación en la pared Tipo da scrivania / parete Tafelmodel / wandmodel / NEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH ENGLISH NEDERLANDS KENMERKEN Regeling van clusterionen Het toestel regelt de verhouding tussen negatieve en positieve clusterionen afhankelijk van de omstandigheden van de kamer. INHOUD VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-2 · VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK VAN DIT TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-3 · VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET BEVESTIGEN VAN DIT TOESTEL AAN EEN WAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N-3 · VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Spanningslampje Lampje voor filter-tijdklok Lampje voor tabaksrook-reinigingsfunctie (licht op wanneer het netsnoer in Lampje voor pollen-reinigingsfunctie het stopcontact steekt) AUTOMATISCHE functie Lampjes voor Displaylampjes voor UIT-tijdschakelaar ventilatieniveau (ingesteld met afstandsbediening) DISPLAY VAN HET HOOFDTOESTEL *Hij kan niet de schadelijke stoffen (koolstofmonoxide, enz. ) van * Plasmacluster Laag Hoog Middelmatig Maximum Ontvanger van de afstandsbediening Geursensor Stofsensor (spoort geuren op zoals tabaksrook, wierook, huisdieren, cosmetica, enz. ) (spoort stof, rook, pollen, huisstof, enz. op) Lampje voor zuiverheidsaanduiding De kleur verandert als de lucht vuil is Zuiver (groen) Een beetje vuil (oranje) Heel vuil (rood) BETREFFENDE HET LAMPJE VOOR DE ZUIVERHEIDSAANDUIDING · De stofsensor toont op het display een zuiverheidsaanduiding naargelang van de relatieve verandering van de omgeving vanaf het ogenblik dat de stekker in het stopcontact wordt gestoken en daarna. · Als de lucht erg vuil is wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, is het mogelijk dat het lampje voor de zuiverheidsaanduiding toch groen oplicht, aangezien de vervuilde omgeving de toestand is waarop de sensor de vervuiling baseert. · In dit geval dient u handmatig de gewenste gebruiksmodus in te schakelen want een effectieve automatische werking is niet mogelijk. · Installeer het toestel niet op plaatsen waar veel lampzwart voorkomt, zoals in een keuken, enz. Daardoor kan het oppervlak van het toestel barsten. 1 Verwijder het voorpaneel. 2 · Verwijder tegelijkertijd ook de voorfilter, de koolstoffilter met lange levensduur en de HEPA-filter. 1 Voorpaneel 1 de 2 Plaats het toestel meteen voorkant naar onder op effen en stabiel oppervlak. · Leg er een zachte doek, enz. op om beschadiging van het toestel te voorkomen. 1 Bepaal de bevestigingsplaats 75 cm of meer Houd voldoende ruimte vrij rond de beugel zoals getoond op onderstaande afbeelding. Het toestel kan niet worden bevestigd als er niet voldoende ruimte is rond de beugel. 69 cm of meer van het plafond Afmetingen van het hoofdtoestel 75 cm of meer 75 cm of meer Bevestigingsbeugel 1 60 cm of meer van de zijwand de steun 3 Steek de klepjes van van het in de openingen hoofdtoestel en maak de steun vast met de bijgeleverde duimschroeven (2 stuks). Klepjes Openingen 60 cm of meer van de zijwand WAARSCHUWING Bevestig het toestel op een effen oppervlak · Bevestig het toestel niet aan een wand die niet effen is zoals een wand met een bovendorpel, enz. Bevestig het toestel niet aan een dunne wand die niet erg stevig is zoals een gipsplaat, enz. Het toestel kan vallen en dat kan heel gevaarlijk zijn. Duimschroeven N-6 2 Maak bevestigingsbeugel 1 vast · Raadpleeg een specialist om te weten of de ondergrond stevig genoeg is alvorens de beugels te bevestigen. · Bevestig de beugel met de bijgeleverde houtschroeven (lange schroeven) en zorg ervoor dat hij waterpas staat. 4 Plaats de 2 dempers · Gebruik 4 houtschroeven (lange schroeven) Dempers (2 stuks) 5 Bevestig het hoofdtoestel Constructielat Bevestigingsbeugel 1 Houtschroeven (4 stuks) (1) Breng bevestigingsbeugels 1 en 2 in gelijke horizontale positie en haak beugel 2 aan beugel 1 vast. (2) Houd de onderkant van het hoofdtoestel vast, trek het toestel naar u toe en dan naar beneden. · Gebruik 3 houtschroeven (lange schroeven) Raamstijl Bevestigingsbeugel 1 6 Controleer de installatie · Controleer of de klepjes op bevestigingsbeugel 2 goed zijn vastgemaakt aan de klepjes van bevestigingsbeugel 1. · Controleer of het netsnoer niet geklemd zit. Houtschroeven (3 stuks) VERWIJDEREN VAN HET TOESTEL Trek de onderkant van het toestel naar u toe en hef het op. 3 Bevestig beugel 2 aan het hoofdtoestel Bevestig de beugel op de achterkant van het hoofdtoestel met de bijgeleverde kleine schroeven (2 stuks). Gebruik geen houtschroeven (lange schroeven) Bevestigingsbeugel 2 Kleine schroeven (2 stuks) OPMERKINGEN · Gebruik bij het verwijderen van het toestel een stevige steun. · Trek het netsnoer uit alvorens het toestel te verwijderen. N-7 NEDERLANDS VOORBEREIDING Trek de stekker uit het stopcontact. INSTALLATIE VAN DE FILTERS Om de kwaliteit van de filters te vrijwaren, zitten ze in het toestel verpakt in polyvinyl zakken. Zorg ervoor dat u de filters uit de polyvinyl zakken haalt alvorens het toestel te gebruiken. 1 2 Verwijderen van de filters Plaats het toestel op een tafel, enz. zodanig dat de steun niet in contact komt met het oppervlak. Plaats zodanig dat de steun het oppervlak niet raakt Tafel, enz. toestel met 1 Plaats hetnaar boven de voorkant Verwijder het voorpaneel Druk de haak aan de onderkant van het voorpaneel in en hef het op om het te verwijderen. Zachte doek 1 Voorpaneel 2 2 1 1 Haak Voorfilter 3 Verwijder de voorfilter en vervolgens de koolstoffilter met lange levensduur (zwart) en de HEPA-filter (wit) uit de polyvinyl zakken. Koolstoffilter met lange levensduur PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING 1 Verwijder het deksel aan de achterkant Druk op het deksel en schuif het eruit. Meer over de batterijen · De levensduur van de batterijen bedraagt ongeveer 1 jaar. · Door onjuist gebruik van de batterijen kan er batterijvloeistof vrijkomen en beschadiging veroorzaakt worden. Neem bij het omgaan met de batterijen de volgende voorzorgsmaatregelen: · Vervang beide batterijen door twee nieuwe van hetzelfde type. (Gebruik AA-alkalibatterijen (2 stuks) of AA-mangaanbatterijen (2 stuks). ) · Verwijder de batterijen als u het toestel of de afstandsbediening voor een langere periode niet gaat gebruiken. Zo voorkomt u dat de afstandsbediening door het lekken van batterijvloeistof niet goed zou werken. [. . . ] · Is de TL-verlichting in de kamer aan het flikkeren omwille van gevorderde levensduur?(Zie pagina N-3) · Zijn de filters uitzonderlijk vuil?(Zie pagina N-13) · Is de opening van de stofsensor geblokkeerd of verstopt?· Was de lucht reeds vuil op het ogenblik dat het netsnoer in het stopcontact werd gestoken?(Zie pagina N-4) · De gevoeligheid van de sensor wordt onstabiel als de opening van de stofsensor vuil of verstopt is. Verwijder het stof rond de sensoropening met een stofzuiger. (Zie pagina N-12) · In de luchtreinigingsmodus (of luchtverversingsmodus) verandert de kleur van het clusterionenlampje niet. · Dit is het geluid dat u hoort als het toestel in de luchtverversingsmodus staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-40SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-40SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag