Gebruiksaanwijzing SHARP FU-28H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FU-28H. Wij hopen dat dit SHARP FU-28H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FU-28H te teleladen.


SHARP FU-28H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (28507 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP FU-28H annexe 3 (4077 ko)
   SHARP FU-28H annexe 1 (4077 ko)
   SHARP FU-28H OPERATION MANUAL (4077 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FU-28H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd na het lezen deze gebruiksaanwijzing bij de hand om ze later opnieuw te kunnen raadplegen. Bij gebruik van elektrische apparaten dient u fundamentele veiligheidsvoorschriften na te leven; onder meer: WAARSCHUWING - Om het gevaar voor een elektrische schok, brand of lichamelijk letsel te Gebruik uitsluitend een stopcontact van 220-240 volt. Gebruik de luchtreiniger niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of de aansluiting op het stopcontact loszit. Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de inlaat of luchtuitlaat. [. . . ] Neem bij het omgaan met de batterijen het volgende in acht: · Vervang beide batterijen door twee nieuwe van hetzelfde type. Verwijder de batterijen wanneer u het toestel of de afstandsbediening voor een langere periode niet gebruikt. Zo voorkomt u dat de afstandsbediening door het lekken van batterijvloeistof niet goed zou werken. De batterijen zijn uitsluitend bedoeld voor het eerste gebruik en kunnen binnen 1 jaar uitgeput zijn. Het hoofdtoestel laat een pieptoon horen wanneer een signaal wordt ontvangen. Wees voorzichtig dat u de afstandsbediening niet laat vallen of beschadigt; gebruik ze niet in een omgeving met hoge vochtigheid of in de buurt van een warmtebron en stel ze niet bloot aan rechtstreeks zonlicht. Relatief grote stofdeeltjes zoals pollen en huisstof hopen zich op in de onderste luchtlagen in de kamer. Dit verbetert het reinigingseffect en zorgt ervoor dat de plasmaclusterionen in heel de kamer worden verspreid. Wij raden u aan het toestel te gebruiken in een kamer waar de temperatuur binnen een bereik van 0 - 35 °C ligt. Vermijd plaatsen waar het toestel blootstaat aan condensatie als gevolg van sterke temperatuurschommelingen. Houd ruimte vrij rond de beugel, zoals getoond op de afbeelding hieronder. Het toestel kan niet worden bevestigd als er niet voldoende ruimte is rond de beugel. Tenminste 45 cm onder het plafond Tenminste 70 cm vanaf de zijmuur Tenminste 70 cm vanaf de zijmuur Schroefgaten Voordat u de wandbevestigingsbeugel bevestigt, dient u zich ervan te vergewissen dat niets de installatie van het toestel kan belemmeren. Bevestig vervolgens de wandbevestigingsbeugel door de bijgeleverde houtschroeven vast te zetten in de schroefgaten. Installeer het toestel op een wand, een houten steunbalk, dwarsbalk of dergelijke die vlak en stevig genoeg is. Als u het toestel installeert op een niet al te stevige of betonnen wand, kunt u dit het beste door een specialist laten doen, bijvoorbeeld een installateur van elektrische toestellen. Vermijd plaatsen in de buurt van TL-verlichting of waar het toestel blootstaat aan rechtstreeks zonlicht. Monteer de beugel met de bijgeleverde houtschroeven en zorg ervoor dat hij waterpas staat. Boor gaten van minstens 35 mm diep en 5 mm diameter in de muur, plaats Fisher-pluggen in de muur en zet het toestel vast met houtschroeven. Gat in de muur Fisher-plug Installatie op een houten steunbalk, dwarsbalk of een ander houten oppervlak Gebruik houtschroeven voor de installatie. Installeer het toestel op een wand, een houten steunbalk, dwarsbalk of dergelijke die vlak en stevig genoeg is. Zorg ervoor dat u het toestel loodrecht installeert en dat het niet naar rechts of naar links neigt. [. . . ] Afhankelijk van de gebruiksomgeving kan het zijn dat de luchtuitlaat na enkele maanden sterk gaat ruiken. De hieronder aangegeven levensduur van de filters en hun vervangingstijdstip is gebaseerd op het tijdstip waarop bij het roken van tien sigaretten per dag de stofopvang/ontgeuring met de helft is verminderd in vergelijking met nieuwe filters. Zie pagina's N-10, 11 voor richtlijnen over het installeren van de filters wanneer u deze vervangt. Om vuil of vlekken op het hoofdtoestel te vermijden, maakt u het toestel zo vaak als nodig schoon. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FU-28H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FU-28H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag