Gebruiksaanwijzing SHARP FO-800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FO-800. Wij hopen dat dit SHARP FO-800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FO-800 te teleladen.


SHARP FO-800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (657 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FO-800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VARNING: F^ r att helt koppla frÂn str^ mmen, dra ut stickproppen. ATTENZIONE: Per un totale scollegamento elettrico rimuovere la spina di corrente. "The mains outlet (socket-outlet) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. " "De aansluiting op de stroomvoorziening (stopkontakt) moet nabij het apparaat zijn aangebracht en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. " Ett n tuttag (v gguttag) b^ r befinna sig n ra utrustningen och vara l tt att tillgÂ. La presa di corrente deve essere installata vicino allíapparecchio, e deve essere facilmente accessibile. [. . . ] Indien uw neventoestel niet in staat is om toonsignalen uit te zenden moet u naar het faxtoestel gaan, de hoorn opnemen en de START toets indrukken. · De code die gebruikt wordt om faxontvangst te avctiveren vanuit een toon-neventoestel ("5", "*", en "*") kan desgewenst worden gewijzigd. Zie optionele instelling 3 ("TEL/FAX activeringscode) in hoofdstuk 9, "Optionele instellingen". · Wanneer u niet van plan bent de code voor het activeren van de faxontvangst te gebruiken, kunt u de herkenningscode uitzetten door de optionele instelling 4 opnieuw in te stellen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het faxtoestel nooit per ongeluk probeert een ontvangst te starten, wanneer deze een signaal herkent dat op "5", "*", en "*" lijkt, terwijl u van het neventoestel gebruik maakt. 39 Hoofdstuk 4 Het ontvangenvan documenten 2 in 1 print Om papier te sparen, kunt u het formaat van de binnenkomende faxberichten 55% reduceren. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een document van 2 pagina's op een pagina ontvangen (let erop dat dit niet mogelijk is wanneer de documenten langer zijn dan uw printpapier). Om deze functie in te schakelen, dient u de onderstaande stappen op te volgen. 1 Druk op de rechts afgebeelde toetsen. 2 IN 1 AFDRUK verschijnt op het display. FUNCTION 6 2 3 Druk "1" om deze functie in te schakelen of "2" om deze uit te schakelen. Druk op de STOP toets. 1 STOP of 2 Ontvangst verhouding Uw faxtoestel is in de fabriek zodanig ingesteld dat deze het formaat van binnenkomende documenten automatisch reduceert en aanpast aan het formaat van het printpapier. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de informatie op de randen van het document niet wegvalt. Desgewenst kunt u deze functie uitzetten en ontvangen documenten op de volle grootte laten printen. Opmerking: Wanneer een document te lang is om op het printpapier te passen, zal de rest op een tweede pagina worden geprint. Opmerking: Automatische reductie is eventueel niet mogelijk wanneer het ontvangen document te lang is, teveel grafieken en afbeeldingen bevat of met een hoge resolutie wordt gezonden. · Wanneer u op de SPEAKER toets heeft gedrukt, neemt u de hoorn van de haak. · Terwijl de hoorn van de fax opgenomen is (van de haak) kan een neventoestel dat aan uw fax aangesloten is, niet worden gebruikt om met de opbellende persoon te spreken. 44 Hoofdstuk 6 TeIefoneren Het gebruik van de SEARCH/R toets. U kunt de SEARCH/R toets om een snelkiesnummer of een verkortkiesnummer te zoeken. Zoek eerst naar het nummer zoals werd beschreven in "Het gebruik van de SEARCH/R toets" in "Kiezen en verzenden" in hoofdstuk 3, neem vervolgens de hoorn van de haak of druk op de SPEAKER toets. het nummer wordt automatisch gekozen (druk niet op de START toets). Herkiezen Het laatst gekozen nummer kan opnieuw worden gekozen door op de REDIAL toets te drukken (u hoeft de hoorn niet op te nemen of de SPEAKER toets in te drukken). Wanneer uw gesprekspartner antwoordt, neemt u de hoorn van de haak. Het zenden van toonsignalen Wanneer u op een pulscentrale bent aangesloten, kunt u op de "*" toets drukken om tijdelijk toonsignalen uit te zenden wanneer u op de numerieke toetsen drukt. Hierdoor heeft u de mogelijkheid bepaalde telefoondiensten te gebruiken waarvoor invoersignalen verlangd worden. Wanneer u één of meer geluidssignalen wilt invoeren, drukt u op de "*" toets en bedient u vervolgens de numerieke toetsen. Om terug te gaan naar de pulsmode, kunt u gewoon de hoorn opleggen (de kiesmode keert automatisch terug naar de instelling van optionele instelling 6 wanneer u oplegt). PBX bediening Wanneer de machine op een PBX centrale (centrale met directe doorkiesnummers) is aangesloten, kunt u hiermee de volgende functies uitvoeren: Informatiegesprekken voeren Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner laten wachten en ondertussen met een derde partij telefoneren en daarna weer met de oorspronkelijke partner verder spreken. Doorverbinden U kunt zonder hulp een verbinding naar een ander nummer op dezelfde PBX centrale doorverbinden. 45 Hoofdstuk 6 TeIefoneren Het voeren van informatiegesprekken 1 Tijdens het telefoongesprek drukt u op de SEARCH/R toets. Wanneer u de kiestoon hoort, kunt u het nummer van de derde partij kiezen om een informatiegesprek te voeren. [. . . ] "Verhelpen van papierstoring" in dit hoofdstuk. · Er kan een papierstoring opgetreden zijn. Zie correct geplaatst is. · Zorg ervoor dat het printpapier in uw faxtoestel Het printpapier komt er blanco uit wanneer u een document wilt ontvangen. · Zorg ervoor dat het document correct in de toevoer van het zendende toestel is geladen. Wanneer het contrast nog steeds te zwak is, is er misschien een probleem met uw faxtoestel. "Printkop van de fax" in hoofdstuk 11. · Vraag de afzender om documenten met een Het ontvangen document is zwak leesbaar. De ontvangen afbeeldingen zijn vervormd. · Ruis in de telefoonverbinding kan vervormingen · De printkop is misschien verontreinigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FO-800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FO-800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag