Gebruiksaanwijzing SHARP FO-550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FO-550. Wij hopen dat dit SHARP FO-550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FO-550 te teleladen.


SHARP FO-550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (365 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FO-550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] in de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking , terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren. [. . . ] Deze worden afgespeeld samen met de binnenkomende meldingen wanneer de Neem de hoorn op, druk op Wanneer u klaar bent met spreken, plaatst u de hoorn terug of drukt u op REC/ Om een telefoongesprek op te nemen, houdt u de MEMO toets ingedrukt tijdens het gesprek dat u wilt opnemen. Wanneer u klaar bent, laat u de toets Het gesprek wordt afgespeeld wanneer de Binnenkomende meldingen (ICM's) zijn meldingen die personen voor u achterlaten in het ingebouwde antwoordsysteem. Het antwoordsysteem is in de fabriek zodanig ingesteld dat elke bellende persoon maximaal 4 minuten heeft om een mededeling achter te laten. Druk op een cijfer van 1 tot 4 om de gewenste ICM opnameduur te selecteren. 15 seconden 30 seconden Om terug te keren naar het datum en tijd display. Als het geheugen voor het opnemen van binnenkomende meldingen vol raakt terwijl u niet thuis bent, kan het antwoordsysteem geen meldingen meer opnemen. FOUT) instelling wordt gebruikt om het antwoord van het toestel op binnenkomende gesprekken te selecteren wanneer dit gebeurt: FAX mode, waardoor het toestel verder automatisch faxberichten kan ontvangen. Met deze instelling kunt u nog steeds de afstandscommando's gebruiken om naar uw meldingen te luisteren en ze dan vervolgens wissen (zie Afstandsbewerkingen op pagina 75). NO (NEE) (schakel niet om naar de FAX mode): Het apparaat antwoordt na 20 belsignalen , waarna het wacht om afstandscommando's te ontvangen. De meeste personen hangen op voordat het antwoordt; wanneer u het apparaat echter vanaf een afstandslokatie opbelt, kunt u wachten tot het antwoordt, naar uw mededelingen luisteren en deze vervolgens wissen (zie Afstandsbewerkingen op pagina 75). Als u de instelling wilt veranderen in YES (JA), drukt u op de volgende manier op de paneeltoetsen: Druk op 1 om YES (JA) te selecteren (schakel naar de FAX mode), of 2 om NO(NEE) te selecteren. Als u een ander nummer wilt gebruiken, volgt u deze stappen op: Druk de numerieke toetsen in om een 3-cijferig afstandsnummer in te voeren. Wanneer u het apparaat opbelt om naar uw meldingen te luisteren antwoordt dit na twee belsignalen wanneer het minstens een melding heft ontvangen of na vier belsignalen wanneer er geen meldingen werden ontvangen. Hierdoor kunt u telefoonkosten sparen, vooral wanneer u een lange afstandsgesprek voert. Als het apparaat na het tweede belsignaal niet antwoordt, kunt u gewoon ophangen voor het antwoordt om de kosten van deze verbinding te sparen. Als u de tariefspaarfunctie niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen met de volgende stappen. In dit geval antwoordt het apparaat na het aantal belsignalen dat werd ingesteld met de NUMBER OF RINGS (AANTAL BELSIGNALEN) instelling (zie Wijzigen van het aantal belsignalen op pagina 99). U hoort een serie pieptonen gelijk aan het aantal opgenomen meldingen of Een lange pieptoon wanneer er vier of meer meldingen werden ontvangen. Het apparaat speelt de meldingen af en piept eenmaal aan het einde van elke melding. Kunt of ophangen of een van de bewerkingen uitvoeren die in de volgende paragraaf worden beschreven, Andere afstandsbewerkingen. Terwijl de meldingen worden afgespeeld kunt u een van de volgende dingen doen: Herhalen: Om voor een tweede keer naar de melding te luisteren, drukt u Om terug te gaan naar de vorige meldingen, drukt u op en tijdens de eerste 3 seconden van de actuele melding. Voorwaarts springen: Om voorwaarts te springen naar de volgende Hierna kunt u één van de commando's uit de volgende paragraaf invoeren, Andere afstandsbewerkingen . [. . . ] Dit verschijnt indien u heeft vergeten de hoorn terug te plaatsen nadat u deze heeft gebruikt om de kiezen en een faxbericht te verzenden. Plaats de hoorn terug of druk op de STOP toets om de melding te wissen. Indien oververhitting vaak optreedt, probeer dan de contrastinstelling voor het printen op LIGHT (LICHT) te zetten (zie pagina26). Er is een document geladen en het faxtoestel wacht erop dat u begint met faxen of kopiëren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FO-550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FO-550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag