Gebruiksaanwijzing SHARP FO-5300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FO-5300. Wij hopen dat dit SHARP FO-5300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FO-5300 te teleladen.


SHARP FO-5300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1702 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FO-5300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VARNING: För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen. ATTENZIONE: Per un totale scollegamento elettrico rimuovere la spina di corrente. "The mains outlet (socket-outlet) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. " "De aansluiting op de stroomvoorziening (stopkontakt) moet nabij het apparaat zijn aangebracht en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. " Ett nätuttag (vägguttag) bör befinna sig nära utrustningen och vara lätt att tillgå. La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio, e deve essere facilmente accessibile. [. . . ] 20 verschillende bestemmingen zenden. Wanneer u naar meerdere bestemmingen verzendt kunt u alleen automatische kiesnummers gebruiken om de nummers van de ontvangende toestellen te kiezen. 1 Het laden van documenten. · Druk desgewenst op om de resolutie en/of het contrast in te stellen. RESOLUTION/ RECEPTION MODE 2 3 4 5 Druk op START/MEMORY . Druk op of tot de naam van het nummer op het display verschijnt (indien er geen naam is opgeslagen, verschijnt het nummer). Druk op om het nummer te selecteren. Herhaal de stappen 3 en 4 voor elk van de andere bestemmingen waarnaar u het faxbericht wilt zenden (maximaal 20). · Om de geselecteerde bestemmingen te controleren, kunt u op drukken om erdoor te scrollen. Om een bestemming te wissel, scrollt u naar de bestemming en drukt u vervolgens op STOP . 37 Een faxbericht uit het geheugen zenden 6 Wanneer u klaar bent voor het verzenden, toetst u START/MEMORY . · Er wordt automatisch een transactielijst geprint nadat het multi-verzenden voltooid is. Controleer de "Opmerkingen" kolom van de lijst of er bestemmingen met de markering "Bezet" zijn of met een communicatiefoutcode. Indien dit het geval is dient u het document opnieuw naar deze bestemmingen te zenden. Geheugen transmissie U kunt ook een faxbericht via het geheugen zenden, wanneer u naar een enkele bestemming zendt. Dit is handig wanneer u naar bestemmingen verzendt, die vaak bezet zijn, omdat u niet hoeft te wachten om het document te verwijderen zodat de documentinvoer vrij is voor andere bewerkingen. Om een fxbericht via het geheugen te zenden, laadt u het document, toetst u START/MEMORY , en kiest u volgens één van de volgende methodes: Bedien de numerieke toetsen om het faxnummer in te voeren en druk vervolgens op START/MEMORY . Druk herhaaldelijk op Toets eenmaal om een automatisch kiesnummer te selecteren en druk vervolgens op START/MEMORY . om ht laatste gekozen nummer te selecteren en toets vervolgens START/MEMORY . Indien het geheugen vol raakt. . . Indien het geheugen vol raakt terwijl het document wordt gescand, verschijnt afwisselend "MEMORY IS FULL" en "SEE MANUAL" op het display. Druk op START/MEMORY wanneer u de pagina's die tot op dat moment in het geheugen zijn opgeslagen, wilt zenden. Na het zenden wordt het geheugen gewist un kunt u de overige pagina's zenden. U moet ook de pagina opnieuw zenden, die werd gescand terwijl het geheugen vol raakte Toets STOP indien u de gehele transmissie wilt annuleren. 38 3. Het ontvangen van faxberichten Het gebruik van de TEL/FAX Mode Om de TEL/FAX mode te selecteren, drukt u op RESOLUTION/ RECEPTION MODE tot de pijl in het display naar TEL/FAX wijst. RESOLUTION/ RECEPTION MODE TEL FAX TEL/FAX A. M. Wanneer de ontvangstmode op TEL/FAX is ingsteld zal uw faxtoestel automatisch alle binnenkomende berichten na twee belsignalen antwoorden. In dit geval kan het afbreekpunt in het midden van een zin liggen. Automatische reductie is eventueel niet mogelijk wanneer het ontvangen document te lang is, te veel grafieken bevat of met een hoge resolutie wordt gezonden. In dit geval zal de rest van het document op een tweede pagina worden geprint. 1 2 3 4 Druk eenmaal op FUNCTION en op . Display: OPTION SETTING Druk eenmaal op op . en drie maal RECEIVE RATIO Druk eenmaal op . 1=AUTO, 2=100% Druk op of 1 om AUTO te sselecteren Het display toont uw selectie kort en vervolgens: 2 om 100% te selecteren. PRINT CONTRAST 5 Druk op STOP om terug te keren naar het datum en tijd display. 46 Vervangende ontvangst in geheugen Vervangende ontvangst in geheugen Wanneer u niet kunt printen, bijvoorbeeld wanneer het faxtoestel geen papier meer heeft, de beeldfilm moet worden vervangen of wanneer er papierstoringen zijn opgetreden worden de binnenkomende faxberichten in het geheugen ontvangen. Wanneer u een document in het geugen heeft ontvangen, verschijnt FAX RX IN MEMORY in het display afgewisseld door ADD PAPER & PRESS START KEY of CHECK FILM / CHECK COVER / CHECK PAPER JAM. Wanneer u papier toevoegt (en op START/MEMORY drukt), de donorrol vervangt of de papierstoring verhelpt, worden de opgeslagen documenten automatisch geprint. Wanneer de documenten in het geheugen zijn opgeslagen, schakel dan de stroom niet uit. Het maken van kopieën U kunt uw faxtoestel ook gebruiken om kopieën te maken. 99 per origineel), zodat u uw faxtoestel als comfortabel kantoorkopieerapparaat kunt gebruiken. 1 Laad de documenten met de printzijde omhoog. (Maximaal 10 pagina's) · Druk desgewenst op RESOLUTION/ RECEPTION MODE om de resolutie en/of het contrast in te stellen. (De standaard resolutie-instelling voor kopiëren is FINE. ) READY TO SEND 2 Desgewenst kunt u een vergroten/verkleinen instelling selecteren, en/of het aantal kopieën per origineel instellen: · ENLARGE/REDUCE: Druk op of tot de gewenste instelling in het display verschijnt. (De fabrieksinstelling is 100%. ) Voorbeeld: Druk tweemaal op RATIO: 125% · Aantal kopieën per origineel: Druk op de numerieke toetsen om een getal van 1 tot 99 in te voeren. Voorbeeld: Druk op 5 voor vijf kopieën 5 3 Wanneer u klaar bent voor het kopiëren, toetst u COPY/HELP . Indien MEMORY IS FULL verschijnt. . . [. . . ] Steek de donorrol in het printvak. TE L. S ET TE L. L INE De dikke rol naar achteren 4. Bevestig de papierlade en de verlenging van de papierlade. Pas de uiteinden van de rol in de naven. 5. Draai aan het voorste tandwiel tot de rol gespannen is (zie afbeelding). 75 6. Sluit het bedieningspaneel (druk beide kanten omlaag om ervoor te zorgen dat het deksel ineenklikt). · Om een fout te wissen, drukt u op 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FO-5300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FO-5300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag