Gebruiksaanwijzing SHARP FO-5200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP FO-5200. Wij hopen dat dit SHARP FO-5200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP FO-5200 te teleladen.


SHARP FO-5200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (415 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP FO-5200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] pas kunnen komen bij het gebruik van de MFC. Aan de slag Onderdelen in de doos MFC 1 2 6 7 8 3 4 10 5 9 Installatiehandleiding 1. Voorklep 10. Stroomschakelaar CD-ROM voor Windows® Steun van automatische documentinvoer Drumkit (met tonercartridge) CD-ROM voor Macintosh® (voor Nederland) (voor België) Steun van uitvoerlade Telefoonsnoer Netsnoer Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen. Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos. De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface die u gaat gebruiken (parallel of USB). [. . . ] Als u de USBinterfacekabel reeds op uw computer had aangesloten, dient u deze kabel nu los te koppelen. 5 Klik bij de hoofdtoepassing op MFL-Pro Suite. 2 Zet de computer aan. (Bij gebruik van Windows® 2000 Professional/XP dient u als beheerder te zijn aangemeld. ) Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in uw cd-rom-station. Selecteer uw taal wanneer u het talenscherm ziet. 3 De MFL-Pro Suite bevat de printerdriver, scannerdriver, ScanSoft® PaperPort®, ScanSoft® TextBridge®, PC-FAX-software, Remote Setup en TrueType-lettertypen. PaperPort® is een toepassing voor het beheren van documenten en voor het weergeven van gescande documenten. ScanSoft® TextBridge®, dat in PaperPort® is geïntegreerd, is een OCR-toepassing die een beeld in tekst omzet en deze tekst in uw standaard tekstverwerker plaatst. 6 Klik op Installeren. 4 Het hoofdmenu van de cd-rom wordt geopend. Klik op Software-installatieprogramma. Als dit venster niet wordt geopend, kunt u de Verkenner van Windows® gebruiken om het programma setup. exe uit te voeren vanuit de hoofddirectory op de cd-rom van Brother. Als het volgende scherm wordt weergegeven, moet u op OK klikken om de Windows®-updates te installeren. Wanneer de recentere versies zijn geïnstalleerd, kunt u de pc opnieuw starten. In dat geval gaat de installatie automatisch verder. Als de installatie niet automatisch wordt voortgezet, dient u het menu van het installatieprogramma opnieuw te openen door op de cd-rom van Brother op het programma setup. exe in de hoofdmap te dubbelklikken, waarna u doorgaat vanaf stap 4. 24 7 Als het venster Setup van PaperPort 8. 0 SE wordt weergegeven, klikt u op Volgende. A Als het PaperPort 8. 0 SE on line registratie wordt weergegeven, selecteert u daar de gewenste optie en volgt u de aanwijzingen op het scherm. 8 9 Selecteer Standaard en klik op Volgende. C Als het installatievenster voor de Brother MFL-Pro Suite Installatie wordt weergegeven, klikt u op Volgende. 0 Klik op Installeren. PaperPort® wordt nu op uw computer geïnstalleerd. Als in dit stadium van de installatie een foutmelding wordt weergegeven, of als u de MFL-Pro Suite reeds eerder hebt geïnstalleerd, dient u deze software eerst van uw systeem te verwijderen. Selecteer in het Start-menu de optie Alle programma's, Brother, MFL-Pro Suite FO-5200, Installatie ongedaan maken, en volg nu de aanwijzingen op het scherm. Voor beheerders Vervolg . . . 25 De driver en software installeren Nadat u de licentieovereenkomst van ScanSoft® hebt gelezen en geaccepteerd, moet u de gebruikersinformatie invullen en op Volgende klikken. B Klik op Voltooien om de installatie te voltooien. Windows® Parallel De machine installeren Stap 2 De driver en software installeren Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) D Wanneer het venster met de softwarelicentieovereenkomst wordt geopend, klikt u op Ja. E Bij gebruik van Windows® 95/98/98SE/Me Ga naar pagina 27 Bij gebruik van Windows® 2000 Professional Ga naar pagina 29 Bij gebruik van Windows® XP Ga naar pagina 33 Selecteer Lokaal interface en klik vervolgens op Volgende. F Selecteer Standaard en klik vervolgens op Volgende. De toepassingsbestanden worden naar uw computer gekopieerd. Als u de PS-driver van Brother (PostScript®) wilt installeren, selecteert u Aangepast en volgt u de instructies op het scherm. Brother FO-5200 Printer) is de native driver van Brother. Y Selecteer Ja en Volgende om een testpagina te printen. De native drivers van Brother zijn nu geïnstalleerd en de installatie is voltooid. Z In dit scherm klikt u op Voltooien. [ Wanneer het dialoogvenster Kan digitale handtekening niet vinden wordt weergegeven, klikt u op Ja. 32 Alleen bij gebruik van Windows® XP Zorg dat u de instructies in 1 tot F op pagina's 24 - 26 hebt voltooid. G Wanneer dit scherm wordt weergegeven, sluit u de parallelle interfacekabel eerst op uw pc aan en vervolgens op de MFC. Zet de stroomschakelaar aan. H Het bestand README wordt weergegeven. Nadat u de informatie over het oplossen van problemen in dit bestand hebt gelezen, moet u het bestand sluiten om verder te gaan met de installatie. · Sluit EERST de parallelle interfacekabel aan, pas dan mag u het netsnoer aansluiten. Anders kan de MFC beschadigd worden. J Wanneer het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op Voltooien en moet u wachten totdat de computer Windows® opnieuw opstart en de installatie hervat. . Vervolg . . . 33 Voor beheerders De installatie van de Brotherstuurprogramma's start automatisch. U moet dus even wachten. Als u het vakje in stap I geselecteerd hebt, wordt het scherm voor On line registratie weergegeven nadat de computer opnieuw is opgestart. Voer de registratie uit. De driver en software installeren I Selecteer On line registratie uitvoeren en klik op Volgende. Windows® Parallel De machine installeren Stap 2 De driver en software installeren Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (voor Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP) Met de MFL-PRO Software Suite wordt een algemene universele printerdriver geïnstalleerd, die gecertificeerd is voor gebruik met Windows®besturingssystemen. Brother levert ook een uitgebreide printerdriver (native driver) die meer functies biedt dan de universele driver. Om de native driver van Brother te installeren, gaat u verder met stap K. Voor meer informatie over de beschikbare functies leest u hoofdstuk 2 van de softwarehandleiding. M Selecteer BMFC: (Brother MFL Port) in het keuzemenu waar u de printerpoort kunt selecteren en klik dan op Volgende. N Klik op Bladeren. De native driver van Brother installeren K Klik op Start en selecteer Printers en faxapparaten. In dit scherm klikt u op Volgende. O Blader door de cd-rom, markeer de map met talen en klik op Openen. Markeer de map Addprt en klik op Openen. De stappen die nodig zijn om toegang te krijgen tot Een printer toevoegen kunnen afwijken, afhankelijk van uw versie van Windows® XP. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Windows® XP. P Klik op Openen. L Deselecteer de optie Mijn Plug en Playprinter automatisch detecteren en installeren en klik op Volgende. 34 Q Controleer dat X:\DUT\WXP\Addprt in het venster wordt weergegeven en klik op OK (X:\ is de driveletter van uw cd-rom). U Selecteer Ja en Volgende om een testpagina te printen. R Markeer het model dat u installeert in de lijst met machines en klik op Volgende. V In dit scherm klikt u op Voltooien. De driver en software installeren 35 Voor beheerders U mag geen USB-printer selecteren. S W Het model dat u nu installeert wordt in het venster weergegeven. [. . . ] Zet de stroomschakelaar aan. 0 Selecteer Programma's in het menu Ga. 50 A Open de map Utilities. E Selecteer BRN_xxxxxx_P1 en klik op Voeg toe. B Open het pictogram met het Print Center. xxxxxx zijn de laatste zes cijfers van het ethernetadres. Netwerkhandleiding Hoofdstuk 7 op de cd-rom. C F Klik op de knop Voeg printer toe. . . Selecteer Stop "Afdrukbeheer" in het menu Afdrukbeheer. D Selecteer AppleTalk. De installatie is nu voltooid. Bij gebruik van Mac OS® 10. 2. 2 of recenter Raadpleeg hoofdstuk 7 van de netwerkhandleiding op de cd-rom voor informatie over het gebruik van Eenvoudige netwerkconfiguratie. Macintosh® Netwerk De driver en software installeren 51 Voor beheerders De machine installeren Voor beheerders Dit hoofdstuk is bedoeld voor het gebruik van de printer in een netwerk met de optionele NC9100h. Beheerders moeten de printer installeren aan de hand van de volgende stappen. Gebruikershandleiding netwerk ­ overzicht van de hoofdstukken (NC-9100h) Windows® 95/98/Me Peer-to-Peer Brother Internet Print Netware Windows NT® Peer-to-Peer TCP/IP NetBIOS TCP/IP IPX/SPX TCP/IP NetBIOS DLC/LLC Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 7 Peer-to-Peer afdrukken Peer-to-Peer afdrukken via NetBIOS Afdrukken via internet configureren voor Windows® Afdrukken via Novell Netware Afdrukken via TCP/IP Peer-to-Peer afdrukken via NetBIOS Afdrukken via DLC Afdrukken via internet configureren voor Windows® Afdrukken via Novell Netware Afdrukken via TCP/IP Peer-to-Peer afdrukken via NetBIOS Afdrukken via DLC Afdrukken via TCP/IP Afdrukken via internet configureren voor Windows® Afdrukken via Novell Netware Afdrukken via UNIX AppleTalk (Afdrukken via EtherTalk en TCP/IP) AppleTalk (Afdrukken via EtherTalk en TCP/IP) Eenvoudige netwerkconfiguratie Afdrukken via TCP/IP Peer-to-Peer afdrukken via NetBIOS Brother Internet Print (alleen NT® 4. 0) Netware Windows® 2000/XP Peer-to-Peer (alleen voor Windows® 2000) IPP (Internet Printing Protocol) Brother Internet Print Netware UNIX/Linux Macintosh® TCP/IP IPX/SPX TCP/IP NetBIOS DLC/LLC TCP/IP TCP/IP IPX/SPX TCP/IP AppleTalk TCP/IP Eenvoudige Hoofdstuk 7 netwerkconfiguratie OS2 Warp Server LAN Server TCP/IP NetBIOS Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 52 1 Plaats de meegeleverde cd-rom voor Windows® in uw cd-rom-station. Volg de instructies op uw scherm. 3 Klik op Netwerkapplicaties voor de optionele NC-9100h. 2 Klik op het pictogram Softwareinstallatieprogramma in het menuscherm. Web BRAdmin Macintosh® Netwerk Brother heeft ook Web BRAdmin ontwikkeld, een hulpprogramma voor enterprise netwerken waarmee apparatuur van Brother en andere SNMP-compatibele apparaten in grotere LAN/ WAN-omgevingen kunnen worden beheerd. Deze software werkt op basis van een webserver en vereist de installatie van de Microsoft's Internet Information Server en Sun's Java client software. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP FO-5200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP FO-5200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag