Gebruiksaanwijzing SHARP EL-344R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-344R. Wij hopen dat dit SHARP EL-344R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-344R te teleladen.


SHARP EL-344R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (815 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-344R (325 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-344R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool "" of "" geeft aan dat de aangegeven waarde naar boven, respectievelijk beneden, is afgerond. ", "" en "" symbolen worden niet aangegeven als de uitkomst van de omrekening een exacte breuk is. [. . . ] Het omrekeningsgetal van een vierkants- of kubuswaarde wordt bepaald door de omrekeningsconstante van de basiswaarde te berekenen. Las introducciones de fracciones y las visualizaciones de "entero_numerador denominador" poseen las limitaciones de dígitos siguientes: (entero de 4 dígitos) _ (entero de 2 dígitos) (entero de 2 dígitos) · Bij invoer van breuken en aanduidingen van "integer_teller noemer" gelden de volgende cijferbeperkingen: (4-cijferige integer) _ (2-cijferige integer) (2-cijferige integer) · Als de uitkomst van een berekening of omrekening een van de bovenstaande cijferbeperkingen overschrijdt, zal in plaats daarvan de omgerekende decimaalwaarde worden aangegeven. Die Umrechnungsrate von "kcalkJ" verwendet die Umrechnungskonstante der thermochemischen Kalorie (calth). Er kan een klein verschil in de omrekeningsuitkomsten zijn als gevolg van het afronden van de getallen. De omrekeningsresultaten zijn gebaseerd op de 1995 editie van de "Guide for the Use of the International System of Units (SI)" dat is uitgegeven door de NIST (National Institute of Standards and Technology). Voordat u een meervoudige omrekening uitvoert, moet u eerst de wisselkoers of omrekeningsfactor instellen en bevestigen. ) Nadat de wisselkoers is ingesteld, blijft deze in het geheugen bewaard totdat de koers wordt gewijzigd. Het is echter mogelijk dat de wisselkoers gewist wordt wanneer de batterijen uitgeput raken, tijdens het vervangen van de batterijen enz. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens) 1. [. . . ] Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-344R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-344R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag