Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2910R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2910R. Wij hopen dat dit SHARP EL-2910R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2910R te teleladen.


SHARP EL-2910R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (224 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2910R (706 ko)
   SHARP EL-2910R annexe 1 (706 ko)
   SHARP EL-2910R (706 ko)
   SHARP EL-2910R (181 ko)
   SHARP EL-2910R annexe 1 (706 ko)
   SHARP EL-2910R annexe 2 (215 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2910R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 1 Page 63 Seite 10 Seite 63 Page 19 Page 63 Página 28 Página 64 Pagina 37 Pagina 64 Sida 46 Sida 65 Pagina 54 Pagina 65 EL-2910R OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING Notes for handling Lithium batteries: CAUTION Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. [. . . ] En cas d'erreur à l'introduction d'un nombre, appuyer sur ou et introduire le nombre correct. Les valeurs négatives sont accompagnées du symbole "­" imprimé en rouge. OFF ON P P IC OFF ON P P IC = "P", GT RATE SET = " · ", = Imdistinto. , F63210A = "F" = "P", GT RATE SET = " · ", = "F" ESEMPI DI CALCOLO 1. Prima di eseguire il calcolo con memoria bisogna cancellare la memoria e, prima di eseguire il calcolo con memoria del totale generale bisogna cancellare la memoria del totale generale. Se si commette un errore durante l'immissione di o e poi immettere il un numero, premere numero corretto. I valori negativi vengono stampati con un segno "­" in rosso. OFF ON P P IC = Sans importance. , F63210A EJEMPLOS DE CALCULOS 1. Antes de realizar cálculos con memoria, bórrela primero, y antes de realizar cálculos con la memoria del gran total, bórrela también primero. Si se hace un error al ingresar un número, apretar o e ingresar el número correcto. Los valores negativos se imprimen con el símbolo "­" en rojo. = "P", GT RATE SET = " · ", = "F" = Trascurare. , 64 F63210A GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL 1. Före minnesräkning eller räkning med slutsvarsminnet ska du alltid tömma minnet eller slutsvarsminnet. Minne: Tryck på Slutsvarsminne: Tryck på trå gånger. Om du råkar mata in fel siffra ska du trycka på eller och sedan mata in rätt siffra. Negativa värden skrivs ut med symbolen "­" i rött. OFF ON P P IC eerst het eindtotaal-geheugen wissen. Als u een fout maakt tijdens het invoeren van een getal, druk dan op of en voer het juiste getal in. Negatieve waarden worden afgedrukt met het "­" symbool in rood. OFF ON P P IC = "P", GT RATE SET = " · ", = "F" = Niet van belag. , F63210A = "P", GT RATE SET = " · ", = "F" = Oforandrat. , F63210A REKENVOORBEELDEN 1. Voordat u begint met een geheugenberekening, moet u eerst het geheugen wissen. Voordat u begint met een eindtotaal-berekening, moet u 65 MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE BERECHNUNGEN / CALCUL COMPLEXE / CALCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI / BLANDAD RÄKNING / GEMENGDE BEREKENINGEN (240 + 180 + 180 ­ 75) × 8 = 4200 Operation Bedienung Opération Operación Operazione Operation Bediening Display Anzeige Affichage Exhibición Display Sifferskärm Display Print Druck Impression Impresión Stampa Utskrift Afdruck CONSTANT / KONSTANTEN / CALCULS AVEC CONSTANTE / CONSTANTES / COSTANTI / KONSTANTRÄKNING / CONSTANTEN A. 25· 3· 75· 4· 100· × = = 240 180 75 8 240. 4, 200. 240· 180· 180· 75· 525· 8· 4, 200· + + + ­ B. 36 136 36 4 4= 9 4 = 34 36. 36· 4· 9· 136· 34· × = = = 136 34. 66 PERCENT / PROZENTE / POURCENTAGE / PORCENTAJES / PERCENTUALI / PROCENT / PERCENTAGE A. 500· 14·2 71· 500· 14·2 71· 500· 14·2 71· × % MEMORY CALCULATION / SPEICHERRECHNUNG / CALCUL AVEC MÉMOIRE / CÁLCULO DE MEMORIA / CALCOLI CON MEMORIA / RÄKNING MED MINNE / GEHEUGENBEREKENINGEN (8732 × 3) - (42730 *1 8732 3 M 8, 732. 8, 732· × 3· = 26, 196· M+ 8) = 20854. 75 × % 42730 8 M M M 42, 730. 5, 341. 25 20, 854. 75 20, 854. 75 42, 730· 8· = 5, 341·25 M- 20, 854·75 M 20, 854·75 M 571· + % × % to clear the memory before starting a *1: Press memory calculation. [. . . ] · Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll. FOR FRANCE ONLY Protection de l'environnement L'appareil est alimenté par pile. Afin de protéger l'environnement, nous vous recommendons: · d'apporter la pile usagée ou à votre revendeur ou au service après-vente, pour recyclage. · de ne pas jeter la pile usagée dans une source de chaleur, dans l'eau ou dans un vide-ordures. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2910R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2910R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag