Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901PIII

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901PIII. Wij hopen dat dit SHARP EL-2901PIII handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901PIII te teleladen.


SHARP EL-2901PIII : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3460 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2901PIII (3997 ko)
   SHARP EL-2901PIII annexe 1 (3997 ko)
   SHARP EL-2901PIII (3997 ko)
   SHARP EL-2901PIII annexe 1 (3997 ko)
   SHARP EL-2901PIII DATASHEET (1564 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2901PIII

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Diese Taste dient zum Ausdrucken von Zahlen, die nicht Berechnungen unterzogen werden, die Code, Datum usw. zwischensumme ­ Dien zum Erhalt von Zwischensumme(n) von Additionen und/oder Subtraktionen. Wenn die Taste nach der Taste oder gedrückt wird, wird die Zwischensumme mit dem Symbol "" ausgedruckt, und die Berechnung kann fortgesetzt werden. Wenn der Druck verschwommen ist, obwohl die Farbrolle in richtiger Position ist, muss die Rolle ersetzt werden. [. . . ] Wanneer wordt ingedrukt, wordt het ingevoerde nummer geëvalueerd en weergegeven als de "time" (tijd), mits dit binnen het onderstaande bereik is; in alle andere gevallen wordt "Error" aangegeven en zal de voorheen ingestelde tijd weer getoond worden. uur: 0 ­ 23 (24-uurs systeem voor de uur-invoer); minuten: 0 ­ 59 Belastingtarief: · Druk driemaal op , voer dan het belastingtarief in en druk daarna op . Er kunnen maximaal 4 cijfers worden vastgelegd (het decimaalteken wordt niet als een cijfer geteld). Druk op de RESET schakelaar die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt. ) * De klok begint te lopen en geeft 1 januari 2006, 12:00:00 `s middags aan als de huidige datum en tijd. Instellen van de datum en de tijd Voorbeeld: Instellen van de datum op 15 september 2005 en de tijd op 3:38 `s middags. (zie "EINDTOTAAL/TARIEFINSTELLING-KEUZESCHAKELAAR") * Nadat de instellingen zijn gemaakt, begint de klok te lopen bij 3:38:00 `s middags. DECIMAAL / DECIMAALTEKEN-INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "6 3 2 1 0": K i e s h e t g e w e n s t e g e t a l o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l decimaalplaatsen dat u in de uitkomst wilt hebben. "F": De uitkomst wordt in het drijvend decimaaltekensysteem weergegeven. "A": Het decimaalteken wordt bij optellen en aftrekken automatisch links van het tweede cijfer, geteld vanaf rechts, geplaatst. Bij gebruik van de decimaalteken-invoegingsfunctie kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Bij gebruik van , of wordt de decimaalteken-invoegingsfunctie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst afgedrukt. Gebruik deze toets tevens om de datum en de tijd in te stellen (zie "EINDTOTAL/TARIEFINSTELLING-KEUZESCHAKELAAR"). PAPIERTOEVOERTOETS CORRECTIETOETS VOOR LAATSTE CIJFER NIET-TOEVOEGEN / SUBTOTAAL TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator in de afdrukstand staat, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Gebruik deze toets om getallen af te drukken die niet in de berekeningen moeten worden opgenomen, zoals een code, datum enz. subtotaal ­ Gebruik deze toets om de subtotalen van optellingen en/of aftrekkingen te berekenen. Als na het indrukken van of op deze toets wordt gedrukt, zal het subtotaal samen met het symbool "" worden afgedrukt en kan de berekening worden vervolgd. Wanneer de toets in de niet-afdrukstand wordt ingedrukt, zal het getal dat op het display wordt aangegeven zonder toevoeging van een symbool worden afgedrukt. IC" stand staat en de datum of de kloktijd wordt aangegeven, kunt u deze toets indrukken om de weergegeven inhoud af te drukken, inclusief het "#" symbool, vanaf de linkerkant van de papierrol. Wanneer het afdrukken van de datum/kloktijd is voltooid, wordt de rekenfunctie weer geactiveerd. wISSEN / INVOER-WISSEN TOETS: Druk tweemaal op deze toets en dan op belastingtarief af te drukken. TOTAALTOETS GELIJKTEKENTOETS POSITIEF / NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS: Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal (d. [. . . ] (skattesats: 5%) Voer twee berekeningen uit met $840 en $525; beide bedragen zijn inclusief belasting. Berechne die Steuern für die Gesamtsumme und die Gesamt-summe ohne Steuern. VOORBEELD 1: Bereken de inkoopprijs bij een 30% winstmarge en een verkoopprijs van $500. Självkostnadspris Marginal Försäljningspris Bereken de verkoopprijs bij een 30% winstmarge en een inkoopprijs van $350. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2901PIII

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2901PIII zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag