Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2607P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2607P. Wij hopen dat dit SHARP EL-2607P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2607P te teleladen.


SHARP EL-2607P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1448 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2607P (262 ko)
   SHARP EL-2607P (262 ko)
   SHARP EL-2607P (262 ko)
   SHARP EL-2607P DATASHEET (1564 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2607P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de calculator defect is, dient u deze naar een SHARP servicedealer, een officieel SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te brengen. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat en buig of draai het snoer ook niet te sterk. SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. [. . . ] Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. eINDTOTAAL/TARIEFINSTELLINGKEUZESCHAKELAAR: "GT": Eindtotaal "· ": Neutraalstand " ": Zet de keuzeschakelaar op "RATE SET" voordat u een tarief vastlegt. Voer het belastingtarief in dat toegevoegd moet worden en druk dan op . u op · Maximaal kunnen 4 cijfers worden vastgelegd (het decimaalteken wordt niet als een cijfer geteld). Zorg dat u deze keuzeschakelaar op "· " zet nadat u een tarief hebt vastgelegd. S U B T O TA A L O P R O E P T O E T S V O O R GEHEUGEN GEHEUGEN-PLUS TOETS GEHEUGEN-MIN TOETS INCLUSIEF-BELASTING TOETS EXCLUSIEF-BELASTING TOETS PERCENTAGETOETS NIET-TOEVOEGEN / SUBTOTAAL TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in de afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Gebruik deze toets om getallen af te drukken die niet in de berekeningen moeten worden opgenomen, zoals een code of datum. Het indrukken van of op deze toets wordt gedrukt, zal het subtotaal samen met het "" symbool worden afgedrukt en kan de berekening worden vervolgd. Wanneer de toets in de niet-afdrukstand wordt ingedrukt, zal het getal dat op het display wordt aangegeven samen met de letter "P" worden afgedrukt. TOETS VOOR GEMIDDELDE: Gebruik deze toets om een gemiddelde te berekenen. * Alhoewel alle beschikbare symbolen hier gelijktijdig worden afgebeeld, zullen deze nooit tegelijk op het scherm verschijnen. Met de zwarte kant van het lint naar boven, plaatst u een van de spoeltjes over de spoelas aan de rechterkant. Draai met de hand een van de spoeltjes rond om een eventuele lus strak te trekken. Er zijn diverse situaties die een overloopfout of een andere fout kunnen veroorzaken. De gegevens die in het geheugen vastgelegd zijn op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. E" wordt aangegeven wanneer de fout optreedt, moet u gebruiken om de calculator in de uitgangsstand terug te zetten. Als "E" samen met een nummer, behalve 0, wordt aangegeven, kan de fout ongedaan gemaakt worden door op of te drukken, waarna de berekening kan worden vervolgd. Ook kan in sommige gevallen het afdrukken tussentijds onderbroken worden en de aanduiding "E" op het display verschijnen. [. . . ] De afdrukken/postenteller-keuzeschakelaar dient op "P" te staan, tenzij anders vermeld. Maakt u een fout tijdens het invoeren van een of en voer het juiste getal, druk dan op getal in. ­ Bij winstmarge wordt de winst uitgedrukt in een bepaald percentage van de verkoopprijs. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2607P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2607P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag