Gebruiksaanwijzing SHARP EL-6790

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-6790. Wij hopen dat dit SHARP EL-6790 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-6790 te teleladen.


SHARP EL-6790 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (103 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-6790 (237 ko)
   SHARP EL-6790 OPERATION MANUAL (1537 ko)
   SHARP EL-6790 PC INTERFACE USERS GUIDE (237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-6790

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u problemen ondervindt bij de uitwisseling van gegevens, schakel dan eerst eventuele virus scanners uit. · Deze software kan mogelijk niet naar behoren functioneren wanneer uw computer gebruik maakt van bepaalde mogelijkheden tot regulering van de stroomvoorziening. [. . . ] In het vervolgens verschijnende dialoogvenster wordt u om een naam voor het back-up bestand gevraagd als dat nodig is. * De standaardnaam is gebaseerd op de interne klok van uw computer: "JJJJMMDD. BKE", bijvoorbeeld 20000101. BKE. * [Browse. . . ] (Opzoeken. . . ) stelt u in staat het back-up bestand, de naam en de plaats waar het opgeslagen wordt te wijzigen. 1. Steek de standaard 9-penstekker van de PC Interfacekabel in een vrije COM-poort van uw PC. OPMERKING * Als uw PC een 25-pens-aansluiting heeft in plaats van de standaard 9-pens-aansluiting , heeft u een aparte adapter nodig. CO MP Het is niet aan te raden de door de software zelf gegeven naam van de folder [Sharp EL-6790] te veranderen. Steek het andere uiteinde van de PC Interface-kabel in de PC Interface aansluiting aan de linkerkant van de EL-6790. Z. O. Z. PC Link-Ni. 65E 1 00. 9. 7, 11:31 AM OPMERKING · Wanneer er nog geen COM-poort geselecteerd is, zal er een waarschuwing verschijnen in een dialoogvenster. Klik vervolgens op [COM port. . . ] (Com poort. . . ) op het hoofdscherm en selecteer de juiste poort. Adressen-invoer Klik op [Address Utility] (Adressen-invoer) op het hoofdscherm om het invoervenster te openen. Invoeren van een adres <Voorbeeld> Voer de volgende informatie in en sla deze op als beveiligde gegevens in de TEL/E-mailfunctie. De gegevensoverdracht is voltooid wanneer de overgeseinde gegevens op het display van uw EL-6790 verschijnen. 2 om RECV 4. · Om het maken van de back-up te annuleren, drukt u op [Abort] (Annuleren) op het instructiescherm. Druk vervolgens op Y om de back-up te maken. Bedieningsknoppen Invoervelden voor de TEL/E-mailfunctie: Name (Naam), Number (Nummer), Address (Adres), E-mail Functietabs Schakel het functievenster heen en weer tussen de TEL/E-mailfunctie en de URL-functie. [. . . ] · Klik op [Abort] (Annuleren) op het instructiescherm om het herstellen van de gekozen back-up alsnog te annuleren. Op uw EL-6790: Druk op 2nd OPTION en op (Herstellen) te selecteren. 5 Secret (Beveiliging) knop Hiermee kunt u de ingevoerde gegevens beveiligen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-6790

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-6790 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag