Gebruiksaanwijzing SHARP EL-6073

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-6073. Wij hopen dat dit SHARP EL-6073 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-6073 te teleladen.


SHARP EL-6073 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-6073

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) 3) Halten Sie die Oberseite der Farbrolle und nehmen Sie die Rolle durch Abziehen nach vorne und dann nach oben ab. Reinigen des Druckmechanismus Wenn der Druck nach längerer Verwendung verblasst, reinigen Sie das Druckrad auf folgende Weise: 1) Nehmen Sie die Druckerabdeckung und die Farbrolle ab. Wenn diese Situation auftritt, drücken Sie die Taste und wiederholen die Berechnung von Anfang an. * Wenn die Speicherschutzbatterie schwach ist, werden die Einstellungen für Datum/Zeit initialisiert (1/1/2006, 12:00:00 a. [. . . ] Het aantal posten wordt afgedrukt wanneer de geheugeninhoud wordt opgeroepen. Als de maximale tellerstand overschreden wordt, telt de teller verder vanaf nul. Trek het isolatievel voor de geheugen-beveiligingsbatterij (deze batterij wordt gebruikt voor het vasthouden van de datum/tijd/belastingtarief-informatie) naar buiten. Stel de calculator terug (reset) om het apparaat in de begintoestand te zetten en stel dan de datum en de tijd in voordat u de calculator in gebruik neemt. verwijderen van het isolatievel en terugstellen (reset) van het apparaat 1. Trek het isolatievel voor de geheugen-beveiligingsbatterij naar buiten. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. Voer de dag, de maand en dan het jaar in en druk daarna op invoer te voltooien. Wanneer wordt ingedrukt, wordt het ingevoerde nummer geëvalueerd en weergegeven als de "date" (datum), mits dit binnen het onderstaande bereik is; in alle andere gevallen wordt "Error" aangegeven en zal de voorheen ingestelde datum weer getoond worden. dag: 1 ­ 31; maand: 1 ­ 12; jaar: 2000 ­ 2099 (in 4 cijfers) of 00 ­ 99 (in 2 cijfers) Tijd: · Voer het uur en de minuten in en druk dan op om de invoer te voltooien. TOTAALTOETS GELIJKTEKENTOETS POSITIEF / NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS: Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal (d. Als de cijfers niet duidelijk worden afgedrukt maar de inktrol juist geplaatst is, moet de inktrol worden vervangen. 1) 3) Pak de bovenkant van de inktrol vast en verwijder de inktrol door deze naar u toe te trekken en dan naar boven. Reinigen van het afdrukmechanisme Als de afdruk na langdurig gebruik wazig wordt, dient u het afdrukwiel als volgt te reinigen: 1) Verwijder het printerdeksel en de inktrol. 2) Plaats de papierrol en voer het papier door tot dit uit de voorzijde van het afdrukmechanisme komt. 3) Duw een kleine borstel (zoals een tandenborstel) lichtjes tegen het afdrukwiel en reinig het wiel door op te drukken. Draai het afdrukmechanisme niet met de hand rond, want dit kan beschadiging van de printer veroorzaken. Er zijn diverse situaties die een overloopfout of een andere fout kunnen veroorzaken. De gegevens die in het geheugen vastgelegd zijn op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. Als bij het optreden van de fout "0 E" op het display wordt aangegeven, zal "­ ­ ­ ­ ­ ­ ­" in rood worden afgedrukt en moet gebruikt worden om de calculator in de begintoestand terug te zetten. Ook kan in sommige gevallen het afdrukken tussentijds onderbroken worden en de aanduiding "E" op het display verschijnen. [. . . ] let op: Bij het vervangen van de batterij worden de datum- en tijdinstelling gewist , en ook het vastgelegde belastingtarief. 1) Zet de aan/uit-schakelaar in de "OFF" stand en haal de stekker uit het stopcontact. Veeg de batterij goed met een droog doekje schoon en plaats deze met de "+" kant naar boven. 2) 4) Breng het batterijdeksel weer aan door de procedure in de omgekeerde volgorde uit te voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-6073

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-6073 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag