Gebruiksaanwijzing SHARP EL-6053/6810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-6053/6810. Wij hopen dat dit SHARP EL-6053/6810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-6053/6810 te teleladen.


SHARP EL-6053/6810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (244 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-6053/6810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instellen van een alarm ELEKTRONISCHE AGENDA EL-6053 EL-6810 GEBRUIKSAANWIJZING OPMERKING · SHARP beveelt u ten sterkste aan aparte geschreven kopieën aan te houden van alle belangrijke gegevens. Gegevens kunnen verloren gaan of gewijzigd worden in vrijwel elk type elektronisch geheugen onder bepaalde omstandigheden. Om deze reden kan SHARP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verloren gegane of anderszins onbruikbaar geraakte gegevens, hetzij als gevolg van oneigenlijk gebruik, reparatie, defect, vervanging van de batterijen, gebruik na de opgegeven gebruiksduur van de batterijen, hetzij als gevolg van enige andere oorzaak. In Europa: This equipment complies with the requirements of Directive 89/336/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EGRichtlinie 89/336/EWG mit Änderung 93/68/EWG. [. . . ] Druk nog eens op om het scrollen te laten stoppen of opnieuw te laten beginnen. Druk op C·CE om het automatisch scrollen uit te schakelen. Datum Tijd LON MA 2001­ 1­ 1 A12­00­00 Met elke druk op CLOCK zal de klokfunctie schakelen tussen de lokale en de wereldklok. Voor u de klok in gaat stellen · De standaardinstelling voor de datum is "JJJJ/ MM/DD" (jaar-maand-dag). Om deze instelling te wijzigen in "MM/DD/JJJJ" (maand-dag-jaar) of "DD/MM/JJJJ" (dag-maand-jaar): 1. Druk een of twee keer op CLOCK om de lokale klok (met " ") te laten zien. · Druk op 12 24 om van een 12uursaanduiding over te schakelen naar een 24uursaanduiding (de "A" of "P" aanduiding zal verdwijnen). · Druk van te voren op DST wanneer het zomertijd is ("#" zal verschijnen). Oproepen van gegevens ­ telefoon-, afspraak-, memofunctie ­ Druk eerst op de gewenste functietoets. NEXT : Oproepen van volgende gegevens PREV : Oproepen van vorige gegevens Op volgorde zoeken Druk op NEXT of PREV in de gewenste functie. Sorteervolgorde · De telefoon- en memogegevens worden gesorteerd op het eerste teken van de naam van de persoon of van het memo op deze volgorde (met verschil tussen hoofd- en kleine letters): 2. Druk een of twee keer op CLOCK om de lokale klok (met " ") te laten zien. De cursor gaat knipperen op de naam van de stad. Direct zoeken · Voer het eerste teken (maximaal 7 tekens) in van de gewenste naam, afspraak of memo in en druk op NEXT of PREV . Druk op NEXT of · Afspraken worden gesorteerd op datum en tijd. · Wanneer er geen (verdere of relevante) gegevens meer zijn om op te roepen, zal de melding "NIET GEVONDE" korte tijd op het display getoond worden, waarna het display terugkeert naar het functie-scherm. PRINTED IN CHINA/GEDRUKT IN CHINA 00DTO (TINSH0361EHZZ) Bewerken of wissen van gegevens ­telefoon-, afspraak- memofunctie ­ Bewerken van gegevens 1. · Druk een paar keer op ENTER in de telefoongids om het gewenste veld op te zoeken (adres of zo). Druk op , , , of om de cursor te verplaatsen naar de positie die u wilt bewerken. Voer of voeg tekens in of wis tekens (zie "Invoeren van tekens"). Druk een paar keer op ENTER (totdat de melding "OPGESLAGEN!" kort op het display verschijnt als u klaar bent om de bewerkte gegevens op te slaan. Druk op ENTER om de gegevens daadwerkelijk te wissen. Beveiliging 1. Instellen van een wachtwoord en opslaan van beveiligde gegevens U kunt een wachtwoord van maximaal 6 tekens lang instellen. · Het wachtwoord geldt voor de telefoonafspraak- en memofuncties. 2. Aan en uit zetten van de beveiliging Wanneer de beveiliging aan staat, zal " " niet getoond worden. · U kunt niet beveiligde gegevens oproepen, bewerken of wissen. [. . . ] Druk op SPACE om · 01: langzaam, 20: snel Uw kaarten Kaarten van je kaarten te de deler 3. Druk op de toets die SPACE krijg je een 01 10 20 overeenkomt met het nieuwe kaart. eerste teken helemaal links op de 1e regel van · "J", "Q" en "K" Uw inzet Uw chips het display. achtereenvolgens op: E Y 3 K W. ) · "A" telt voor 1 of 11. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-6053/6810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-6053/6810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag