Gebruiksaanwijzing SHARP EL-546VA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-546VA. Wij hopen dat dit SHARP EL-546VA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-546VA te teleladen.


SHARP EL-546VA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-546VA (94 ko)
   SHARP EL-546VA annexe 1 (94 ko)
   SHARP EL-546VA (96 ko)
   SHARP EL-546VA ANNEXE 7 (96 ko)
   SHARP EL-546VA annexe 1 (96 ko)
   SHARP EL-546VA OPERATION MANUAL (96 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-546VA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] : Geeft aan dat h is ingedrukt en dat de hyperbool-functies gebruikt kunnen worden. Als @ H wordt ingedrukt, verschijnen de symbolen "2ndF HYP", waarmee wordt aangegeven dat de omgekeerde hyperbool-functies gebruikt kunnen worden. INLEIDING Hartelijk dank voor de aanschaf van de SHARP wetenschappelijke calculator EL-546VA. Zie de achterkant van de Engelstalige handleiding voor de rekenvoorbeelden (inclusief enkele formules en tabellen). Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze op een handige plaats voor eventuele naslag in de toekomst. [. . . ] [Kiezen van de notatie op het display en het aantal decimaalplaatsen] Deze calculator heeft verschillende notatiesystemen voor het aangeven van de berekening-uitkomsten (drijvend decimaalteken, vast decimaalteken, wetenschappelijke notatie en technische notatie). · Wanneer het FIX, SCI of ENG symbool wordt getoond, kan het aantal decimaalplaatsen (TAB) op een willekeurige plaats tussen 0 en 9 worden ingesteld. De waarde op het display wordt overeenkomstig de instelling afgerond en weergegeven. · Als een getal met drijvend decimaalteken niet in het voorgeschreven bereik valt, wordt de wetenschappelijke notatie aangehouden (exponentiële notatie). Zie "Instellen van het drijvend-decimaalteken getallensysteem in de wetenschappelijke notatie" voor nadere bijzonderheden. · Druk op " en dan op 0 om het volgende submenu te laten verschijnen: FIX SCI ENG NORM1 NORM2 ] Omrekenen van hoekmaten Telkens wanneer @g worden ingedrukt, verandert de hoekmaat in de vastgestelde volgorde. Geheugen-berekeningen Deze calculator heeft zes tijdelijke geheugens (A-F, X en Y), een onafhankelijk geheugen (M) en een laatste-uitkomst geheugen (ANS). De tijdelijke geheugens en het onafhankelijke geheugen zijn alleen beschikbaar in de normale gebruiksstand. · De uitkomst verkregen in een vorige berekening kan niet opgeroepen worden wanneer meerdere instructies zijn ingevoerd. · Wanneer de postfix-functies (¿ , sin, enz. ) worden gebruikt, kunt u een ketenberekening uitvoeren, zelfs wanneer de vorige uitkomst is gewist door gebruik van de ª toets. Bij iedere statistiekfunctie kunnen de volgende berekeningen worden gemaakt (zie de hiernavolgende tabel): Breukberekeningen Deze calculator kan basisberekeningen en geheugen-berekeningen met breuken uitvoeren, en omrekeningen tussen een decimaal getal en een breuk. · Wanneer er meer dan 10 cijfers moeten worden weergegeven, wordt het getal in een decimaal getal omgezet en weergegeven. Statistiek-berekening met één variabele Waarden voor Q Berekening van lineaire regressie Statistiek-berekeningen aangegeven in Q en W, en schatting voor y bij een gegeven x (schatting y´) en schatting voor x bij een gegeven y (schatting x´). Binaire, pentale, octale, decimale en hexadecimale berekeningen (N-grondtal) Deze calculator kan getallen omrekenen die zijn uitgedrukt in het binaire, pentale, octale, decimale en hexadecimale getallenstelsel. Ook zijn de vier basisrekenfuncties, berekeningen met haakjes en geheugen-berekeningen mogelijk met binaire, pentale, octale, decimale en hexadecimale getallen, alsmede de logische bewerkingen AND, OR, NOT, NEG, XOR en XNOR met binaire, pentale, octale en hexadecimale getallen. Geef het gegevensitem weer dat gewijzigd moet worden, voer de juiste waarde in en druk dan op k. Met & kunt u de waarden van de gegevensset in een keer corrigeren. of verschijnt, kunnen er nog meer gegevensitems · Wanneer opgehaald worden door op [ of ] te drukken. · Om een gegevensset te verwijderen, geeft u een item weer van de gegevensset die u wilt verwijderen en drukt dan op @J. De gegevensset zal verwijderd worden. graden minuten seconden Omrekenen van coördinaten · Kies de gewenste hoekmaat alvorens met de berekening te beginnen. Y y 0 x X P (x, y) Y P (r, ) r 0 X Rechthoekige coördinaten Poolcoördinaten · Het resultaat van de berekening wordt automatisch in geheugen X en Y vastgelegd. Waarde voor r of x: Geheugen X Waarde voor of y: Geheugen Y Modificatiefunctie Bij deze calculator worden de resultaten intern in de wetenschappelijke notatie verkregen met maximaal 14 cijfers voor de mantisse. Op het display worden de resultaten echter aangegeven in het formaat dat gekozen is voor de display-uitlezing en met het ingestelde aantal decimaalplaatsen. Dit betekent dat het interne resultaat kan verschillen van het resultaat dat op het display wordt aangegeven. Met behulp van de modificatiefunctie kan de interne waarde worden veranderd in de waarde die op het display wordt aangegeven, zodat de aangegeven waarde ongewijzigd in verdere bewerkingen gebruikt kan worden. STATISTIEK-BEREKENINGEN Het uitvoeren van statistiek-berekeningen geschiedt in de statistiek-stand. De onderstaande zeven statistische berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Voor het kiezen van de gewenste subfunctie dient de corresponderende cijfertoets te worden ingedrukt. · Om een nieuwe gegevensset toe te voegen, drukt u op ª, voert dan de waarden in en drukt daarna op k. Statistiek-formules Regressieformule y = a + bx y = a · ebx y = a + b · ln x y = a · xb 1 Invers y=a+b-- x Kwadratisch y = a + bx + cx2 In de volgende gevallen treedt een fout op in de statistiek-formules: · als de absolute waarde van het tussenresultaat of het eindresultaat gelijk is aan of groter is dan 1 × 10100. [. . . ] · Als u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken, neemt u de batterijen uit het apparaat en bergt deze op een veilige plaats op, om beschadigingen veroorzaakt door lekkende batterijen te voorkomen. · Laat uitgeputte batterijen niet in het apparaat zitten. VOOR VERDERE INFORMATIE BETREFFENDE DE WETENSCHAPPELIJKE CALCULATOR Breng een bezoek aan onze website. http://sharp-world. com/calculator/ SHARP CORPORATION ENGLISH EL-509W EL-531W EL-531WG EL-531WH sutSUTVGhH Ile¡·L÷/TM$ #!qQ% sin60[°]= cos­[rad]= 4 ªs 60 = Gu (V/ 4 )= G@T 1 = G 0. 866025403 0. 707106781 50. tan­11=[g] (cosh 1. 5 + sinh 1. 5)2 = ª(hu 1. 5 +h s 1. 5 )L= 20. 08553692 @Ht( 5 / 7 )= I 20 = l 50 = @e 3 = @¡ 1. 7 = 6 @·+ 7 @ ·= 8TM±2-3TM 4 * 5 L= 12 TM 3 TM 4 @·= 8÷= 5 tanh­1­ = 7 ln 20 = log 50 = e3 = 101. 7 = 0. 895879734 2. 995732274 1. 698970004 20. 08553692 50. 11872336 11 ­+­= 67 8­2 ­ 34× 52 = (123)­= 83 1 4 0. 309523809 ­2'024. 984375 6. 447419591 512. = 49 ­481 = 327 / 49 - 4 @$ 81 = @# 27 = 4 @!= 10 @q 3 = 5 @Q 2 = 500 * 25 @% 120 / 400 @% 4. 3. 24. 720. 10. 125. 30. = 4!= 10P3 = 5C2 = 500×25%= 120÷400=?% 500+(500×25%)= 500 + 25 @% 400­(400×30%)= 400 - 30 @% 625. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-546VA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-546VA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag