Gebruiksaanwijzing SHARP EL-531V/509V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-531V/509V. Wij hopen dat dit SHARP EL-531V/509V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-531V/509V te teleladen.


SHARP EL-531V/509V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (98 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-531V/509V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om het volgende aselecte getal te laten verschijnen, drukt u opnieuw op =. U kunt deze functie gebruiken terwijl de calculator in de normale of statistiek gebruiksstand staat. (U kunt deze functie niet gebruiken wanneer de N-grondtal functie in gebruik is. ) · Aselecte getallen gebruiken geheugen Y. Elk aselect getal wordt opgeroepen op basis van de waarde die in geheugen Y is vastgelegd (pseudoaselecte getallenreeks) Let op · Houd de batterij uit de buurt van kinderen. [. . . ] · Wanneer u een oneinige decimaal in het geheugen vastlegt, kunt u deze oproepen als een variabele om een nauwkeurige uitkomst te verkrijgen. Vb. ) 1/3OY 3*RY= 3*@KY= (0. 3333. . . wordt vastgelegd in Y) Statistiek-berekening met één variabele Waarden voor rekening. 1 en waarden voor normale waarschijnlijkheids1 2, (17) (Afb. 2) (16) Berekening van lineaire regressie (Tijdens het gebruik worden niet alle symbolen op het display aangegeven. ) / 0. 999999999 1. Statistiek-berekeningen aangegeven in en en schatting voor y bij een gegeven x (schatting y') en schatting voor x bij een gegeven y (schatting x'). : Verschijnt als de vergelijking niet volledig op het display kan worden aangegeven. Druk op </> om de rest (verborgen gedeelte) te zien. : Geeft aan waarin de uitkomst wordt uitgedrukt bij berekeningen met complexe getallen. 2ndF : Verschijnt wanneer op @ wordt gedrukt, wat betekent dat de functies die in oranje zijn aangegeven beschikbaar zijn. ALPHA : Geeft aan dat @K of O (R) is ingedrukt en invoeren (oproepen) van geheugen-gegevens en statistiekgegevens mogelijk is. FIX/SCI/ENG: Toont de notatie die gebruikt wordt om een waarde aan te geven en verandert telkens wanneer @f wordt ingedrukt. DEG/RAD/GRAD: Geeft de hoekmaten aan en verandert telkens wanneer @G wordt ingedrukt. xy/r STAT [Onafhankelijk geheugen (M)] Dit geheugen heeft alle mogelijkheden van de tijdelijke geheugens, maar kan tevens een waarde optellen bij of aftrekken van een bestaande geheugenwaarde. [Laatste-uitkomst geheugen (ANS)] Het resultaat van een berekening dat verkregen wordt door indrukken van = of het resultaat van iedere andere instructie die eindigt met een berekening, wordt automatisch vastgelegd in het laatste-uitkomst geheugen. Opmerking: De resultaten van de onderstaande functie-berekeningen worden automatisch in geheugen X of Y vastgelegd. Druk op [ om de vorige vergelijking en de uitkomst op het display weer te geven, druk nogmaals op [ om vergelijkingen ervoor op te roepen (wanneer u bij een vroegere vergelijking bent, drukt u op ] om de vergelijkingen weer in de normale volgorde te zien). Door op @[ te drukken gaat u rechtstreeks terug naar de oudste vergelijking die in het geheugen is vastgelegd. · Het meerregelig geheugen wordt gewist wanneer u een van de volgende bedieningen uitvoert: @c, overschakelen op een andere gebruiksfunctie, RESET en omrekenen van N-grondtal. Het meerregelig geheugen ook gewist wanneer u op @F drukt (inclusief de automatische wordt uitschakelfunctie). Tijdberekeningen, decimale en sexagesimale berekeningen (10) Omrekenen tussen het decimale en sexagesimale stelsel is mogelijk. Bovendien kunnen de vier basisrekenfuncties en geheugen-berekeningen worden uitgevoerd in het sexagesimale stelsel. Omrekenen van coördinaten Y y 0 x X Y (11) · Kies de gewenste hoekmaat alvorens met de berekening te beginnen. P (x, y) P (r, ) r 0 In de volgende gevallen treedt een fout op in de statistiek-formules: · als de absolute waarde van het tussenresultaat of het eindresultaat gelijk is aan of groter is dan 1 × 10100. · als geprobeerd wordt de vierkantswortel van een negatief getal te berekenen. · als er geen oplossing bestaat in de kwadratische regressie berekening. X Normale waarschijnlijkheidsrekening (16) (20) Rechthoekige coördinaten Poolcoördinaten Prioriteitsvolgorde bij het uitvoeren van berekeningen De berekeningen worden in de volgende volgorde uitgevoerd: Functies met voorafgaand argument (x-1, x2, n!, etc. ) Yx, x¿ Ingesloten vermenigvuldiging van een geheugenwaarde (2Y, etc. ) Functies die gevolgd worden door hun argument (sin, cos, etc. ) Ingesloten nCr, nPr ×, ÷ +, ­ vermenigvuldiging van een functie (2sin30, etc. ) AND OR, XOR, XNOR =, M+, M­, M, |DEG, |RAD, |GRAD, DATA, CD, r, xy en andere instructies die eindigen met een berekening · Indien haakjes gebruikt worden, hebben de berekeningen tussen haakjes voorrang boven alle andere berekeningen. · Zie de opmerking in de Geheugen-berekeningen paragraaf. 12 F G H 7 3 4 5 6 89 Berekeningen met natuurconstanten (12) Zie de beknopte bedieningsinstructies en de andere kant van het blad met de "Rekenvoorbeelden". Een natuurconstante wordt opgeroepen door op ß te drukken en daarna het nummer van de constante in te geven. U dient de natuurconstante aan te geven door 2-cijferige getallen te gebruiken. De snelheid van het licht in vacuüm dient bijvoorbeeld als "01" aangegeven te worden. De opgeroepen constante verschijnt op het display met het door de gebruiker ingestelde aantal decimaalplaatsen. [. . . ] * 4 buffers in de statistiek-stand en de complexe-getallen gebruiksstand. Vergelijking is te lang (Error 4): · De vergelijking heeft de maximum invoerbuffer (142 tekens) overschreden. Een vergelijking moet minder dan 142 tekens bevatten. Omrekenen van metrische waarden (13) Zie de beknopte bedieningsinstructies en de andere kant van het blad met de "Rekenvoorbeelden". Het omrekenen van metrische waarden is mogelijk in de normale gebruiksstand (mits het binaire, octale of hexadecimale stelsel niet gekozen is), en de statistiek-stand. Modificatiefunctie (14) Kiezen van de notatie op het display en het aantal decimaalplaatsen Deze calculator heeft vier verschillende notatiesystemen voor het aangeven van de berekening-uitkomsten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-531V/509V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-531V/509V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag