Gebruiksaanwijzing SHARP EL-520WG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-520WG. Wij hopen dat dit SHARP EL-520WG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-520WG te teleladen.


SHARP EL-520WG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2216 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-520WG (2217 ko)
   SHARP EL-520WG (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-520WG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS xy/r : Geeft aan waarin de uitkomst wordt uitgedrukt bij berekeningen met complexe getallen. : Geeft aan dat er boven/onder de weergegeven gegevens nog andere gegevens zijn die zichtbaar gemaakt kunnen worden. Druk op [/] om naar boven/onder te gaan. WETENSCHAPPELIJKE CALCULATOR MODEL [Verwijdertoets] · Om een cijfer/functie te verwijderen, brengt u de cursor naar het cijfer/functie die u wilt verwijderen en dan drukt u op d. Als de cursor aan de rechterkant van een vergelijking staat, werkt de d toets als een backspace-toets. Basisrekenkunde · Het haakje sluiten ) voor het = teken of ; kan weggelaten worden. Het omrekenen naar de getallenstelsels gebeurt als volgt: @ê (" " verschijnt), @û (" " verschijnt), @ î (" " verschijnt), @ì (" " verschijnt), @í (" ", " ", " " en " " verdwijnen) Opmerking: De hexadecimale getallen A ­ F worden ingevoerd door indrukken van de toetsen ß, TM, L, ÷, l, en I. [. . . ] · De opgeroepen pseudo-aselecte getallenserie wordt in geheugen Y opgeslagen. [Aselecte getallen] Een pseudo-aselect getal bestaande uit drie significante cijfers van 0 tot 0. 999 kan worden opgeroepen door op @`0® te drukken. [Dobbelsteen-aselectfunctie] Om het gooien met een dobbelsteen na te bootsen voor een aselecte integer tussen 1 en 6, drukt u op @`1®. [Muntstuk-aselectfunctie] Om het opgooien van een muntstuk na te bootsen voor een aselecte 0 (kop) of 1 (munt), drukt u op @`2®. [Integer-aselectfunctie] Om een aselecte integer tussen 0 en 99 op te roepen, drukt u op @`3®. : Verschijnt wanneer de statistiek-functie gekozen is. : Geeft aan dat er een waarde in het onafhankelijke geheugen is vastgelegd. : Verschijnt wanneer de calculator een hoek toont als uitkomst van een complexe berekening. M Tijdberekeningen, decimale en sexagesimale berekeningen Omrekenen tussen decimale en sexagesimale getallen is mogelijk, en bij gebruik van sexagesimale getallen kan er worden omgerekend naar de seconden- en minutennotatie. Bovendien kunnen de vier basisrekenfuncties en geheugen-berekeningen worden uitgevoerd in het sexagesimale stelsel. De notatie voor sexagesimaal is als volgt: Opmerkingen betreffende de bediening · Steek de calculator niet in de achterzak van uw broek, want de calculator kan breken wanneer u erop gaat zitten. · Houd de calculator uit de buurt van hoge temperaturen zoals op het dashboard van de auto of in de buurt van een verwarmingsradiator en stel het apparaat ook niet aan hoge vochtigheid of veel stof bloot. · Omdat dit product niet waterbestendig is mag het niet gebruikt of bewaard worden waar vloeistoffen, bijv. · De calculator kan met een zachte, droge doek worden schoongemaakt. · Laat de calculator niet vallen en druk er ook niet met geweld op. · Dit product, evenals de accessoires, kan gewijzigd worden als gevolg van doorgevoerde verbeteringen, zonder voorafgaande kennisgeving. i : Geeft aan dat een imaginair getal wordt aangegeven bij berekeningen met complexe getallen. ALVORENS DE CALCULATOR IN GEBRUIK TE NEMEN Benaming van de toetsen in deze gebruiksaanwijzing De toetsen worden als volgt aangegeven: Voor aangeven van ex : Voor aangeven van ln : Voor aangeven van F : @e I Kü Prioriteitsvolgorde bij het uitvoeren van berekeningen De berekeningen worden in de volgende volgorde uitgevoerd: Q Breuken (1l4 enz. ) W , technische prefixen E Functies met voorafgaand argument (x-1, x2, n!, enz. ) R Yx, x¿ T Ingesloten vermenigvuldiging van een geheugenwaarde (2Y, enz. ) Y Functies die gevolgd worden door hun argument (sin, cos, enz. ) U Ingesloten vermenigvuldiging van een functie (2sin30, enz. ) I nCr, nPr O ×, ÷ P +, ­ { AND } OR, XOR, XNOR q =, M+, M­, M, |DEG, |RAD, |GRAD, DATA, CD, r, xy en andere instructies die eindigen met een berekening · Indien haakjes gebruikt worden, hebben de berekeningen tussen haakjes voorrang boven alle andere berekeningen. graden minuten seconden Omrekenen van coördinaten · Kies de gewenste hoekmaat alvorens met de berekening te beginnen. Y y 0 x X P (x, y) Y P (r, ) r 0 Voor de functies die in oranje opschrift boven de toetsen staan, dient u eerst op @ te drukken voordat u op de toets drukt. De nummers voor de invoerwaarde worden niet aangegeven als toetsen, maar als normale getallen. Omrekenen van hoekmaten Telkens wanneer @g worden ingedrukt, verandert de hoekmaat in de vastgestelde volgorde. In- en uitschakelen Druk op ª om de calculator in te schakelen en op @F om de calculator uit te schakelen. INSTELLINGEN VOORAF Kiezen van de gebruiksstand m0: Normale gebruiksstand (NORMAL) m1: Statistiek-functie (STAT) m2: Complexe getallen gebruiksstand (CPLX) X Geheugen-berekeningen Gebruiksstand NORMAL STAT CPLX : Beschikbaar ANS M × × : Niet beschikbaar A-F, X, Y × × Rechthoekige coördinaten Poolcoördinaten ATTENTIE · SHARP beveelt u ten zeerste aan om een schriftelijke notitie te maken van al uw belangrijke gegevens. In bijna alle apparaten met een elektronisch geheugen is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat de gegevens gewist worden of gewijzigd. SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld indien gegevens verloren gaan of onbruikbaar worden als gevolg van een foutief gebruik van het apparaat, reparaties, defecten, vervangen van de batterijen of gebruik van het apparaat nadat de batterijen leeg zijn, of om welke andere reden dan ook. · SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. Druk alleen in de volgende gevallen met het puntje van een balpen of iets dergelijks op de RESET schakelaar (aan de achterkant van het apparaat). Bij indrukken van de RESET schakelaar worden alle gegevens uit het geheugen gewist. · Als zich een abnormale situatie voordoet en geen van de toetsen meer werkt. Als de calculator defect is, dient u deze uitsluitend door een SHARP dealer, een erkend SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te laten repareren. Wissen van de invoer en de geheugens Bediening ª @c Kiezen van de gebruiksstand @00*3 @10*4 RESET schakelaar * *2 *3 *4 1 · Het resultaat van de berekening wordt automatisch in geheugen X en Y vastgelegd. [. . . ] Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC. ÑÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ, Ó ÒÓÓÚ, ÂÚÒÚ, ÛÂÚ Ú·Ó, ÌËflÏ ËÂÍÚË, ° 89/336/ EEC Ò Û~ÂÚÓÏ ÔÓÔ, ÓÍ 93/68/EEC. módosításában foglalt követelményeknek. Tento pfiístroj vyhovuje poÏadavkÛm smûrnice 89/336/EEC v platném znûní 93/68/EEC. · Physical Constants and Metric Conversions are shown in the tables. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-520WG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-520WG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag