Gebruiksaanwijzing SHARP EL-520VA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-520VA. Wij hopen dat dit SHARP EL-520VA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-520VA te teleladen.


SHARP EL-520VA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-520VA OPERATION EXAMPLES (104 ko)
   SHARP EL-520VA ANNEXE 5 (99 ko)
   SHARP EL-520VA OPERATION MANUAL (99 ko)
   SHARP EL-520VA OPERATION_MANUAL (99 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-520VA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] En als de FIX, SCI of ENG indicator wordt aangegeven, kunt u deze verwijderen door op @f te drukken. Berekeningen met natuurconstanten (13) Basisrekenkunde (2) Zie de beknopte bedieningsinstructies en de andere kant van het blad met de "Rekenvoorbeelden". Een natuurconstante wordt opgeroepen door op ß te drukken en daarna het nummer van de constante in te geven. U dient de natuurconstante aan te geven door 2-cijferige getallen te gebruiken. De snelheid van het licht in vacuüm dient bijvoorbeeld als "01" aangegeven te worden. [. . . ] Het resultaat van de berekening wordt op het display getoond nadat de waarde voor alle gebruikte variabelen is ingevoerd. · Voor de variabelen mogen enkel numerieke waarden worden ingevoerd. · Nadat de berekening is voltooid, drukt u op om een volgende berekening met dezelfde formule uit te voeren. · De variabelen en de numerieke waarden die in de geheugens zijn vastgelegd, worden op het invoerscherm voor de variabelen getoond. Om een numerieke waarde te wijzigen, voert u de nieuwe waarde in en drukt dan op ®. Foutcodes en typen fouten Syntaxis-fout (Error 1): · Er werd geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren. 2 +- 5 = Rekenfout (Error 2): · De absolute waarde van het tussen- of eindresultaat is gelijk aan of groter dan 10100. · De rekenbereiken werden overschreden tijdens het uitvoeren van de berekening. Capaciteitsfout (Error 3): · Het aantal beschikbare buffers werd overschreden (er zijn 8 buffers* voor numerieke waarden en 16 buffers voor rekeninstructies). * 4 buffers in de statistiek-stand en de complexe-getallen gebruiksstand. Vergelijking is te lang (Error 4): · De vergelijking heeft de maximum invoerbuffer (142 tekens) overschreden. Vergelijking-oproepfout (Error 5): · De vastgelegde vergelijking bevat een functie die niet beschikbaar is in de gebruiksstand die is toegepast om de vergelijking op te roepen. Opmerking: De resultaten van de onderstaande functie-berekeningen worden automatisch in geheugen X of Y vastgelegd. Wees daarom bij het maken van deze berekeningen voorzichtig met het gebruik van geheugen X en Y. Geheugen X (r of x), geheugen Y ( of y) De tijdelijke geheugens en het laatste-uitkomst geheugen worden gewist wanneer u op een andere gebruiksstand overschakelt. 1 Druk op @m2. 2 Voer iedere coëfficiënt, vanaf a1 t/m d3, in en druk steeds op ®. 3 Nadat d3 is ingevoerd en ® is ingedrukt, verschijnt de oplossing voor x op het display. Druk meerdere malen op de toets voor de waarden voor y, z en de determinant D. · De coëfficiënten kunnen op dezelfde wijze worden ingevoerd als bij de normale basisrekenfuncties. · Druk op @c om de ingevoerde coëfficiënten te wissen. Opmerking: Als op ® wordt gedrukt terwijl de determinant D op het display wordt aangegeven, worden de coëfficiënten opgeroepen. Telkens als op ® wordt gedrukt, verschijnt een andere coëfficiënt en wel in dezelfde volgorde als waarin deze zijn ingevoerd. Op deze wijze kunnen de ingevoerde coëfficiënten gecontroleerd worden. [. . . ] · In alle gevallen kunnen maximaal 10 cijfers worden ingevoerd, inclusief gehele getallen, teller, noemer en het symbool (l). · Wanneer er meer dan 10 cijfers moeten worden weergegeven, wordt het getal in een decimaal getal omgezet en weergegeven. · Een decimaal getal, variabele of exponent kan niet in een breuk worden gebruikt. (Afb. 2) Binaire, octale, decimale en hexadecimale berekeningen (N-grondtal) (10) INSTELLINGEN VOORAF Kiezen van de gebruiksstand Normale gebruiksstand (NORMAL): @m0 Voor het uitvoeren van basisrekenkundige bewerkingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-520VA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-520VA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag