Gebruiksaanwijzing SHARP EL-520V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-520V. Wij hopen dat dit SHARP EL-520V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-520V te teleladen.


SHARP EL-520V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (105 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-520V (104 ko)
   SHARP EL-520V ANNEXE 3 (104 ko)
   SHARP EL-520V annexe 1 (104 ko)
   SHARP EL-520V OPERATION EXAMPLES (104 ko)
   SHARP EL-520V (93 ko)
   SHARP EL-520V ANNEXE 7 (93 ko)
   SHARP EL-520V annexe 1 (93 ko)
   SHARP EL-520V OPERATION MANUAL (92 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-520V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Als zich een abnormale situatie voordoet en geen van de toetsen meer werkt. Als de calculator defect is, dient u deze uitsluitend door een SHARP dealer, een erkend SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te laten repareren. · Als de waarde voor het drijvend-decimaalteken systeem niet in het volgende bereik valt, wordt de wetenschappelijke notatie aangehouden: 0. 000000001 | x | 9999999999 Instellen van de hoekmaat Bij deze calculator kan gekozen worden uit de volgende drie hoekmaten: DEG (°) In de volgende gevallen treedt een fout op in de statistiek-formules: · als de absolute waarde van het tussenresultaat of het eindresultaat gelijk is aan of groter is dan 1 × 10100. · als geprobeerd wordt de vierkantswortel van een negatief getal te berekenen. · als er geen oplossing bestaat in de kwadratische regressie berekening. FOUTEN EN REKENBEREIKEN Fouten Een fout treedt op als een bewerking de rekenbereiken overschrijdt of als u probeert een niet toegestane berekening uit te voeren. [. . . ] Als @H wordt ingedrukt, verschijnen de symbolen "2ndF HYP", waarmee wordt aangegeven dat de omgekeerde hyperboolfuncties gebruikt kunnen worden. ALPHA: Geeft aan dat @K of O (R) is ingedrukt en invoeren (oproepen) van geheugen-gegevens en statistiek-gegevens mogelijk is. FIX/SCI/ENG: Toont de notatie die gebruikt wordt om een waarde aan te geven en verandert telkens wanneer @f wordt ingedrukt. DEG/RAD/GRAD: Geeft de hoekmaten aan en verandert telkens wanneer G wordt ingedrukt. M : Geeft aan dat een numerieke waarde in het onafhankelijke geheugen is vastgelegd. xy/r : Verschijnt wanneer de calculator een hoek toont als uitkomst van een complexe berekening. i : Geeft aan dat een imaginair getal wordt aangegeven bij berekeningen met complexe getallen. Differentiaal- en integraalrekeningen zijn alleen beschikbaar in de normale gebruiksstand. Voor rekencondities zoals de x waarde in een differentiaalrekening of het beginpunt in een integraalrekening, kunnen enkel numerieke waarden worden ingevoerd en vergelijkingen zoals 22 kunnen niet gespecificeerd worden. U kunt dezelfde vergelijking meerdere malen gebruiken en enkel de condities veranderen, zodat u niet de volledige vergelijking opnieuw hoeft in te voeren. · Bij het uitvoeren van een berekening wordt de waarde die in het X geheugen is vastgelegd gewist. · Bij het uitvoeren van een differentiaalrekening voert u eerst de formule in en dan de x waarde in de differentiaalrekening en het minuten-interval (dx). · Vervang de batterijen uitsluitend door batterijen van hetzelfde type. · Gooi de batterijen niet in vuur, daar deze kunnen ontploffen. STATISTIEK-BEREKENINGEN Het uitvoeren van statistiek-berekeningen geschiedt in de statistiek-stand. De onderstaande zeven statistische berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Invoer (Display) M*1 × × A-D, X, Y*2 STAT, ANS × x0 a y x2 b 6 (STAT 6) : Berekening van inverse regressie Bij iedere statistiekfunctie kunnen de volgende berekeningen worden gemaakt (zie de hiernavolgende tabel): x1 x3 Statistiek-berekening met één variabele Statistiek-berekeningen aangegeven in Aselecte getallen Een pseudo-aselect getal bestaande uit drie significante cijfers kan worden opgeroepen door op @`= te drukken. Om het volgende aselecte getal te laten verschijnen, drukt u opnieuw op =. U kunt deze functie gebruiken terwijl de calculator in de normale of statistiek gebruiksstand staat. (U kunt deze functie niet gebruiken wanneer de N-grondtal functie in gebruik is. ) · Aselecte getallen gebruiken geheugen Y. Elk aselect getal wordt opgeroepen op basis van de waarde die in geheugen Y is vastgelegd (pseudo-aselecte getallenreeks) 1 (15) (Afb. 2) Berekening van lineaire regressie Statistiek-berekeningen aangegeven in en en schatting voor y bij een gegeven x (schatting y') en schatting voor x bij een gegeven y (schatting x'). 1 2, (16) Bewerken van de vergelijking · Druk op < of > om de cursor te verplaatsen. U kunt ook naar de vergelijking terugkeren nadat u de uitkomst heeft gekregen door op > (of <) te drukken. Zie de onderstaande beschrijving van de Meerregelige playback-functie. [. . . ] Statistiek gebruiksstand (STAT): @m2 Voor het uitvoeren van statistiek-berekeningen. Bij het omschakelen van de gebruiksstand worden de tijdelijke geheugens, de statistiek-gegevens en het laatste-uitkomst geheugen gewist, ook wanneer u naderhand weer naar dezelfde gebruiksstand zou terugkeren. [Onafhankelijk geheugen (M)] Dit geheugen heeft alle mogelijkheden van de tijdelijke geheugens, maar kan tevens een waarde optellen bij of aftrekken van een bestaande geheugenwaarde. [Laatste-uitkomst geheugen (ANS)] Het resultaat van een berekening dat verkregen wordt door indrukken van = of het resultaat van iedere andere instructie die eindigt met een berekening, wordt automatisch vastgelegd in het laatste-uitkomst geheugen. Opmerking: De resultaten van de onderstaande functie-berekeningen worden automatisch in geheugen X of Y vastgelegd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-520V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-520V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag