Gebruiksaanwijzing SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH. Wij hopen dat dit SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH te teleladen.


SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH (2698 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS / : Verschijnt als de vergelijking niet volledig op het display kan worden aangegeven. : Geeft aan dat er boven/onder de weergegeven gegevens nog andere gegevens zijn die zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze aanduidingen kunnen bij menu's, meerregelige playback en statistiek-gegevens verschijnen. Druk op [/] om naar boven/onder te gaan. WETENSCHAPPELIJKE CALCULATOR EL-509W EL-531W EL-531WG MODEL EL-531WH GEBRUIKSAANWIJZING PRINTED IN CHINA / GEDRUKT IN CHINA 04LGK (TINSZ0714EH02) 2ndF HYP : Verschijnt wanneer op @ wordt gedrukt, wat betekent dat de functies die in oranje zijn aangegeven beschikbaar zijn. [. . . ] Ook zijn de vier basisrekenfuncties, berekeningen met haakjes en geheugen-berekeningen mogelijk met binaire, pentale, octale, decimale en hexadecimale getallen, alsmede de logische bewerkingen AND, OR, NOT, NEG, XOR en XNOR met binaire, pentale, octale en hexadecimale getallen. Het omrekenen naar de getallenstelsels gebeurt als volgt: @ê: @û: @î: @ì: @í: Omrekenen naar het binaire stelsel. " ", " ", " " en " " verdwijnen van het display. Berekening van exponentiële regressie, logaritmische regressie, potentie-regressie en inverse regressie Waarden voor Q en W. Schatting voor y bij een gegeven x en schatting voor x bij een gegeven y. (Aangezien de calculator iedere formule in een lineaire regressieformule omzet alvorens met de berekening wordt begonnen, worden alle statistieken, behalve de coëfficiënten a en b, verkregen op basis van de omgezette gegevens en niet de ingevoerde gegevens. ) Berekening van kwadratische regressie Waarden voor Q en W en coëfficiënt a, b, c in de kwadratische regressieformule (y = a + bx + cx2). (Bij kwadratische regressie berekeningen kunnen geen correlatiecoëfficiënten (r) worden berekend. ) Wanneer er twee x´ waarden zijn, drukt u op @. Bij het uitvoeren van berekeningen met a, b en c kan slechts één numerieke waarde vastgehouden worden. ¯ x sx x n x x2 ¯ y sy y y y2 xy r a b c Gemiddelde van steekproeven (x gegevens) Standaard-afwijking van steekproeven (x gegevens) Standaard-afwijking van populatie (x gegevens) Aantal steekproeven Som van steekproeven (x gegevens) Som van kwadraten van steekproeven (x gegevens) Gemiddelde van steekproeven (y gegevens) Standaard-afwijking van steekproeven (y gegevens) Standaard-afwijking van populatie (y gegevens) Som van steekproeven (y gegevens) Som van kwadraten van steekproeven (y gegevens) Som van producten van steekproeven (x, y) Correlatiecoëfficiënt Coëfficiënt van regressievergelijking Coëfficiënt van regressievergelijking Coëfficiënt van kwadratische regressievergelijking Bij het indrukken van deze toetsen wordt de op het display aangegeven waarde omgerekend. Opmerking: De hexadecimale getallen A ­ F worden ingevoerd door A F B C D E Q indrukken van de toetsen TM, /, L, ÷, l, en I. De getallen verschijnen als volgt op het display: A ï, B , C ó, D ò, E ô, F ö In het binaire, pentale, octale en hexadecimale getallenstelsel kunnen uitsluitend gehele getallen worden ingevoerd. Wanneer een decimaal getal met een gebroken gedeelte in een binair, pentaal, octaal of hexadecimaal getal wordt omgerekend, wordt het gebroken gedeelte afgerond. Als het resultaat van een binaire, pentale, octale of hexadecimale berekening een gebroken gedeelte bevat, wordt dit eveneens afgerond. In het binaire, pentale, octale en hexadecimale stelsel worden negatieve getallen aangegeven als een complement. W Tijdberekeningen, decimale en sexagesimale berekeningen Omrekenen tussen het decimale en sexagesimale stelsel is mogelijk. Bovendien kunnen de vier basisrekenfuncties en geheugen-berekeningen worden uitgevoerd in het sexagesimale stelsel. De notatie voor sexagesimaal is als volgt: · Gebruik K en R om een STAT variabele-berekening uit te voeren. Invoeren en corrigeren van gegevens De ingevoerde gegevens blijven in het geheugen totdat @c wordt ingedrukt of de gebruiksstand wordt omgeschakeld. [Invoeren van gegevens] Gegevens met één variabele Gegeven k Gegeven & frequentie k (Voor meervoudige invoer van dezelfde gegevens) Gegevens met twee variabelen Gegeven x & Gegeven y k Gegeven x & Gegeven y & frequentie k (Voor meervoudige invoer van dezelfde gegevens x en y. ) · Maximaal kunnen er 100 gegevensitems worden ingevoerd. Bij gegevens met één variabele wordt een gegevensitem zonder frequentietoewijzing als één gegevensitem geteld, terwijl een item waaraan een frequentie is toegewezen als een set van twee gegevensitems wordt opgeslagen. Bij gegevens met twee variabelen wordt een set gegevensitems zonder frequentietoewijzing als twee gegevensitems geteld, terwijl een set items met frequentietoewijzing als een set van drie gegevensitems wordt opgeslagen. [Corrigeren van gegevens] Corrigeren voordat op k is gedrukt, meteen na het invoeren van de gegevens: Wis de verkeerde gegevens met ª en voer dan de juiste gegevens in. Corrigeren nadat op k is gedrukt: Gebruik [] om de voorheen ingevoerde gegevens te laten verschijnen. Druk op ] om de gegevens in oplopende volgorde weer te geven (eerst de oudste). Om de gegevens in aflopende volgorde weer te geven (eerst de laatste), moet u op de [ toets drukken. [. . . ] 280. [] 13(5+2)= 23×5+2= 33×5+3×2= 1 2 3 2 ª 3 ( 5 + 2 )= 3*5+2= 3*5+3*2= @[ ] ] [ 21. 17. +-*/()±E 45+285÷3= 18+6 = 15­8 42×(­5)+120= ª 45 + 285 / 3 = ( 18 + 6 )/ ( 15 - 8 = 42 *± 5 + 120 = *1 (5 ±) *1 140. 3. 428571429 ­90. · · · · · · · · · · · · · · · · · · = sin­1 x, = tan­1 x 1'250'000. DEG RAD GRAD = cos­1 x 0 180 0 0 200 (5×103)÷(4×10­3)= 5 E 3 / 4 E ±3= ­90 90 ­---- 2 2 ­100 100 34+57= 45+57= 34 + 57 = 45 = 91. 102. g 90° [rad] [g] [°] sin­10. 8 = [°] [rad] [g] [°] 79­59= 56­59= 56÷8= 92÷8= 68×25= 68×40= 79 - 59 = 56 = 56 / 8 = 92 = 68 * 25 = 40 = 20. 2'720. ª 90 @g @g @g @S 0. 8 = @g @g @g 1. 570796327 100. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-509W/531W/531WG/531WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag