Gebruiksaanwijzing SHARP EL-509/531V/VH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-509/531V/VH. Wij hopen dat dit SHARP EL-509/531V/VH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-509/531V/VH te teleladen.


SHARP EL-509/531V/VH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (95 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-509/531V/VH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Door op @[ te drukken gaat u rechtstreeks terug naar de oudste vergelijking die in het geheugen is vastgelegd. · Het meerregelig geheugen wordt gewist wanneer u een van de volgende bedieningen uitvoert: @c, @F (inclusief de automatische uitschakelfunctie), overschakelen op een andere gebruiksfunctie, RESET, @ ` , @?, berekening met constante, omrekenen/wijzigen van hoekmaten, omrekenen van coördinaten, opslag van numerieke waarden in de tijdelijke geheugens en het onafhankelijke geheugen, en invoeren/wissen van statistiek-gegevens. [Onafhankelijk geheugen (M)] Dit geheugen heeft alle mogelijkheden van de tijdelijke geheugens, maar kan tevens een waarde optellen bij of aftrekken van een bestaande geheugenwaarde. [Laatste-uitkomst geheugen (ANS)] Het resultaat van een berekening dat verkregen wordt door indrukken van = of het resultaat van iedere andere instructie die eindigt met een berekening, wordt automatisch vastgelegd in het laatste-uitkomst geheugen. [. . . ] De waarde op het display wordt overeenkomstig de instelling afgerond en weergegeven. 100000÷3= [Drijvend decimaalteken] ª100000/3= [Vast decimaalteken (FIX)] @f [TAB ingesteld op 2] @i 2 [Wetenschappelijke notatie (SCI)] @f [Technische notatie (ENG)]@f [Drijvend decimaalteken] @f 33333. 33333 33333. 33333 33333. 33 3. 33×104 33. 33×103 33333. 33333 Rechthoekige coördinaten Poolcoördinaten Wanneer moeten de batterijen vervangen worden Vervang de batterijen wanneer de aanduidingen op het display als gevolg van een slecht contrast niet meer goed afleesbaar zijn. · Het resultaat van de berekening wordt automatisch in geheugen X en Y vastgelegd. Waarde voor r of x: Geheugen X Waarde voor of y: Geheugen Y Let op · Houd de batterij uit de buurt van kinderen. · Laat de batterijen niet in de calculator zitten wanneer deze uitgeput zijn. · Vervang de batterijen uitsluitend door batterijen van hetzelfde type. · Gooi de batterijen niet in vuur, daar deze kunnen ontploffen. Mantisse Exponent Modificatiefunctie (11) (Tijdens het gebruik worden niet alle symbolen op het display aangegeven. ) Als de waarde van de mantisse niet binnen het ±0. 000000001 ­ ±9999999999 bereik is, schakelt het display over naar de wetenschappelijke notatie. De display-indicatie kan veranderd worden overeenkomstig de berekening die gemaakt wordt. / : Verschijnt als de vergelijking niet volledig op het display kan worden aangegeven. 2ndF : Verschijnt wanneer op @ wordt gedrukt, wat betekent dat de functies die in oranje zijn aangegeven beschikbaar zijn. HYP : Geeft aan dat h is ingedrukt en dat de hyperboolfuncties gebruikt kunnen worden. Als @H wordt ingedrukt, verschijnen de symbolen "2ndF HYP", waarmee wordt aangegeven dat de omgekeerde hyperbool-functies gebruikt kunnen worden. ALPHA: Geeft aan dat @K of O (R) is ingedrukt en invoeren (oproepen) van geheugen-gegevens en statistiek-gegevens mogelijk is. FIX/SCI/ENG: Toont de notatie die gebruikt wordt om een waarde aan te geven en verandert telkens wanneer @f wordt ingedrukt. DEG/RAD/GRAD: Geeft de hoekmaten aan en verandert telkens wanneer G wordt ingedrukt. M : Geeft aan dat een numerieke waarde in het onafhankelijke geheugen is vastgelegd. Bij deze calculator worden alle resultaten intern in de wetenschappelijke notatie verkregen met maximaal 12 cijfers voor de mantisse. Op het display worden de resultaten echter aangegeven in het formaat dat gekozen is voor de displayuitlezing en met het ingestelde aantal decimaalplaatsen. Dit betekent dat het interne resultaat kan verschillen van het resultaat dat op het display wordt aangegeven. Met behulp van de modificatiefunctie kan de interne waarde worden veranderd in de waarde die op het display wordt aangegeven, zodat de aangegeven waarde ongewijzigd in verdere bewerkingen gebruikt kan worden. Procedure voor het vervangen van de batterijen 1. Schuif het dekseltje van de batterijhouder een stukje weg en til het dan omhoog om te verwijderen. [. . . ] De tijdelijke geheugens en het onafhankelijke geheugen zijn alleen beschikbaar in de normale gebruiksstand. [Tijdelijke geheugens (A-D, X en Y)] Een vastgelegde waarde kan worden opgeroepen als een waarde of als een variabele voor gebruik in vergelijkingen. · Wanneer u een oneinige decimaal in het geheugen vastlegt, kunt u deze oproepen als een variabele om een nauwkeurige uitkomst te verkrijgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-509/531V/VH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-509/531V/VH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag