Gebruiksaanwijzing SHARP EL-509/531V/H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-509/531V/H. Wij hopen dat dit SHARP EL-509/531V/H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-509/531V/H te teleladen.


SHARP EL-509/531V/H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (93 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-509/531V/H ANNEXE 6 (86 ko)
   SHARP EL-509/531V/H OPERATION_MANUAL (86 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-509/531V/H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wees daarom bij het maken van deze berekeningen voorzichtig met het gebruik van geheugen X en Y. Geheugen X, geheugen Y De tijdelijke geheugens en het laatste-uitkomst geheugen worden gewist wanneer u op een andere gebruiksstand overschakelt. Foutcodes en typen fouten Syntaxis-fout (Error 1): · Er werd geprobeerd een ongeldige bewerking uit te voeren. 2 @{ Rekenfout (Error 2): · De absolute waarde van het tussen- of eindresultaat is gelijk aan of groter dan 10100. · De rekenbereiken werden overschreden tijdens het uitvoeren van de berekening. [. . . ] Als de absolute waarde van een invoergegeven of het tussenof eindresultaat van een berekening minder dan 10-99 is, wordt de waarde als 0 beschouwd in de berekeningen en op het display. Prioriteitsvolgorde bij het uitvoeren van berekeningen De berekeningen worden in de volgende volgorde uitgevoerd: Functies met voorafgaand argument (x-1, x2, n!, etc. ) Yx, x¿ Ingesloten vermenigvuldiging van een geheugenwaarde (2Y, etc. ) Functies die gevolgd worden door hun argument (sin, cos, etc. ) Ingesloten vermenigvuldiging van een functie (2sin30, etc. ) nCr, nPr ×, ÷ +, ­ =, M+, M­, M, |DEG, |RAD, |GRAD, DATA, CD, r, xy en andere instructies die eindigen met een berekening · Indien haakjes gebruikt worden, hebben de berekeningen tussen haakjes voorrang boven alle andere berekeningen. 1 3 4 2 U kunt de uitkomst verkregen in een bepaalde berekening weer in een volgende berekening gebruiken. De uitkomst verkregen in een vorige berekening kan niet opgeroepen worden wanneer meerdere instructies zijn ingevoerd. 5 Breukberekeningen (8) 6 7 8 9 INSTELLINGEN VOORAF Kiezen van de gebruiksstand Normale gebruiksstand (NORMAL): @m0 Voor het uitvoeren van basisrekenkundige bewerkingen. Eén-variabele statistiek-stand (STAT x): @m1 Voor het uitvoeren van statistiek-berekeningen met één variabele. Twee-variabelen statistiek-stand (STAT xy): @m2 Voor het uitvoeren van statistiek-berekeningen met twee variabelen. Bij het omschakelen van de gebruiksstand worden de tijdelijke geheugens, de statistiek-gegevens en het laatste-uitkomst geheugen gewist, ook wanneer u naderhand weer naar dezelfde gebruiksstand zou terugkeren. Deze calculator kan basisberekeningen en geheugen-berekeningen met breuken uitvoeren, en omrekeningen tussen een decimaal getal en een breuk. · In alle gevallen kunnen maximaal 10 cijfers worden ingevoerd, inclusief gehele getallen, teller, noemer en het symbool (l). · Wanneer er meer dan 10 cijfers moeten worden weergegeven, wordt het getal in een decimaal getal omgezet en weergegeven. · Een decimaal getal, variabele of exponent kan niet in een breuk worden gebruikt. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN OPMERKING: ALLEEN VOOR NEDERLAND/ NOTE: FOR NETHERLANDS ONLY NL Tijdberekeningen, decimale en sexagesimale berekeningen Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. (9) Opbergtasje Omrekenen tussen het decimale en sexagesimale stelsel is mogelijk. Bovendien kunnen de vier basisrekenfuncties en geheugen-berekeningen worden uitgevoerd in het sexagesimale stelsel. Opmerkingen betreffende het vervangen van de batterijen Wanneer u de batterijen niet op de juiste wijze behandelt, kan dit lekkage of ontploffing van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de volgende punten in acht: · Vervang beide batterijen altijd tegelijk. · Plaats de batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in de calculator. [EL-509VH/EL-531VH] Plaats de " ­ " kant van de batterijen tegen de veer. · Controleer of de onderstaande indicatie op het display verschijnt. Is dit niet het geval, dan moeten de batterijen verwijderd en dan opnieuw aangebracht worden. Controleer vervolgens nogmaals of de indicatie op het display verschijnt. · Als de waarde voor het drijvend-decimaalteken systeem niet in het volgende bereik valt, wordt de wetenschappelijke notatie aangehouden: 0. 000000001 | x | 9999999999 STATISTIEK-BEREKENINGEN Druk op @m1 om de één-variabele statistiek-stand in te stellen en druk op @m2 om de twee-variabelen statistiek-stand in te stellen. Bij iedere gebruiksstand kunnen de volgende berekeningen worden gemaakt (zie de hiernavolgende tabel): Instellen van de hoekmaat Bij deze calculator kan gekozen worden uit de volgende drie hoekmaten: DEG (°) Druk op G GRAD (g) RAD (Radialen) Statistiek-berekening met één variabele Statistiek-berekeningen aangegeven in 1 Berekening van lineaire regressie (13) Statistiek-berekeningen aangegeven in 1 en 2, en schatting voor y bij een gegeven x (schatting y') en schatting voor x bij een gegeven y (schatting x'). x sx x n x x2 y sy y y y2 xy r a b Gemiddelde van steekproeven (x gegevens) Standaard-afwijking van steekproeven (x gegevens) Standaard-afwijking van populatie (x gegevens) Aantal steekproeven Som van steekproeven (x gegevens) Som van kwadraten van steekproeven (x gegevens) Gemiddelde van steekproeven (y gegevens) Standaard-afwijking van steekproeven (y gegevens) Standaard-afwijking van populatie (y gegevens) Som van steekproeven (y gegevens) Som van kwadraten van steekproeven (y gegevens) Som van producten van steekproeven (x, y) Correlatiecoëfficiënt Coëfficiënt van regressievergelijking (y=a+bx) Coëfficiënt van regressievergelijking (y=a+bx) (12) WETENSCHAPPELIJKE BEREKENINGEN · Druk op @m0 om over te schakelen naar de normale gebruiksstand. · Druk in de voorbeelden op ª om het display volledig te wissen. En als de FIX, SCI of ENG indicator wordt aangegeven, kunt u deze verwijderen door op @f te drukken. 1 ALVORENS DE CALCULATOR IN GEBRUIK TE NEMEN Benaming van de toetsen in deze gebruiksaanwijzing De toetsen worden als volgt aangegeven: ex ln x Voor aangeven van ex : @e Voor aangeven van ln : I Voor aangeven van x : @KX Basisrekenkunde (2) (Afb. 3) · Het haakje sluiten ) voor het = teken of ; kan weggelaten worden. Berekeningen met constanten (3) Voor de functies die in geel opschrift boven de toetsen staan, dient u eerst op @ te drukken voordat u op de toets drukt. Nummers worden niet aangegeven als toetsen maar als normale getallen. · Bij berekeningen met constanten wordt de opteller een constante. 115 gram (inclusief batterijen) Toebehoren: Batterijen × 2 (in calculator), gebruiksaanwijzing, blad met rekenvoorbeelden, beknopte bedieningsinstructies en opbergtasje Rekenfuncties: = cos­1 x 0 180 0 0 200 Wismethoden Er zijn drie mogelijkheden om waarden of cijfers te wissen: Bediening voor wissen ª @c RESET : Wissen × : Behouden *1 Onafhankelijk geheugen M. [. . . ] Elk aselect getal wordt opgeroepen op basis van de waarde die in geheugen Y is vastgelegd (pseudo-aselecte getallenreeks). Bewerken van de vergelijking · Druk op < of > om de cursor te verplaatsen. U kunt ook naar de vergelijking terugkeren nadat u de uitkomst heeft gekregen door op > (of <) te drukken. Zie de onderstaande beschrijving van de Meerregelige playback-functie. · Als u een cijfer wilt wissen, breng de cursor dan naar het cijfer dat u wilt wissen en druk vervolgens op d. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-509/531V/H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-509/531V/H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag