Gebruiksaanwijzing SHARP EL-506V/EL-546V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-506V/EL-546V. Wij hopen dat dit SHARP EL-506V/EL-546V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-506V/EL-546V te teleladen.


SHARP EL-506V/EL-546V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2266 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-506V/EL-546V ANNEXE 7 (97 ko)
   SHARP EL-506V/EL-546V annexe 1 (97 ko)
   SHARP EL-506V/EL-546V OPERATION MANUAL (97 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-506V/EL-546V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het resultaat van een binaire, octale of hexadecimale berekening een gebroken gedeelte bevat, wordt dit eveneens afgerond. In het binaire, octale en hexadecimale stelsel worden negatieve getallen aangegeven als een complement. D E F A B C Functie tanh x sinh­1 x cosh­1 x tanh­1 x x2 ¿x 1 Rekencapaciteit l x l < 10100 | x | < 5 × 1099 1 x < 5 × 1099 |x|<1 | x | < 1050 0 x < 10100 | x | < 10100 (x 0) 0 n 69* | x | < 1 × 10100 | x |, | y | < 1050 100 /x n!D. MS DEG x, y r, r, x, y Opmerkingen betreffende de bediening Neem de volgende punten in acht om een storingsvrij gebruik van de calculator te verzekeren: 1. Als de calculator defect is, dient u deze uitsluitend door een SHARP dealer, een erkend SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te laten repareren. l ­ l, x2 + y2 < 10100 x y 0 r < 10 DEG: | | < 4. 5 × 1010 RAD: | | 785398163. 3 GRAD : | | < 5 × 1010 DEGRAD, GRADDEG: | x | < 10100 RADGRAD: | x | < ­ × 1098 2 · y > 0: · y = 0: · y < 0: ­10100 < x lny 230. 2585092 0 < x < 10100 x=n 1 (0 < l x l < 1: ­ = 2n­1, x 0)*, x ­10100 < x |n l y | 230. 2585092 ­ ­10100 < 1 lny 230. 2585092 (x 0) x 0 < x < 10100 x = 2n­1 1 (0 < | x | < 1 : ­ = n, x 0)*, x ­10100 < ­ ln | y | 230. 2585092 x 1 100 DRG | yx Kiezen van de notatie op het display en het aantal decimaalplaatsen · Wanneer de uitkomst in het drijvend decimaaltekensysteem wordt aangegeven, drukt u op om de uitkomst in het wetenschappelijk notatiesysteem aan te geven. [. . . ] · Druk op @i en een cijfer tussen 0 en 9 om het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst in te stellen. Om de instelling voor het aantal decimaalplaatsen te laten vervallen, drukt u op @ i . . 100000÷3= [Drijvend decimaalteken] [TAB ingesteld op 2] [Wetenschappelijke notatie] [Drijvend decimaalteken] ª100000/3= @i 2 @i. 33333. 33333 33333. 33 3. 33 04 33333. 33333 · y > 0: x¿y · y = 0: · y < 0: Opbergtasje (A+Bi)+(C+Di) | A ± C | < 10 (A+Bi)­(C+Di) | B ± D | < 10100 (A+Bi)×(C+Di) (AC ­ BD) < 10100 (AD + BC) < 10100 AC + BD < 10100 C2 + D2 BC ­ AD < 10100 C2 + D2 2 2 C +D 0 DEC BIN OCT HEX : : : : | x | 9999999999 1000000000 x 1111111111 0 x 111111111 4000000000 x 7777777777 0 x 3777777777 FDABF41C01 x FFFFFFFFFF 0 x 2540BE3FF BEREKENINGEN MET COMPLEXE GETALLEN(10) Voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met complexe getallen, drukt u op @ om de stand voor complexe getallen te kiezen. Het "a" deel is het reële deel en het "bi" deel is het imaginaire deel. Wanneer u het reële deel invoert, moet u na het invoeren van het getal op de a toets drukken. Wanneer u het imaginaire deel invoert, moet u na het invoeren van het getal op de b toets drukken. · Meteen na het uitvoeren van de berekening kunt u de waarde van het reële deel oproepen met de a toets en de waarde van het imaginaire deel met de b toets. · Als complexe getallen als poolcoördinaten worden weergegeven, drukt u op @} nadat de getallen met a en b zijn ingevoerd. (A+Bi)÷(C+Di) DISPLAY · Drijvend decimaaltekensysteem Symbool · Wetenschappelijk notatiesysteem · Als de waarde voor het drijvend-decimaalteken systeem niet in het volgende bereik valt, wordt de wetenschappelijke notatie aangehouden: 0. 000000001 | x | 9999999999 DEC BIN OCT HEX Instellen van de hoekmaat Bij deze calculator kan gekozen worden uit de volgende drie hoekmaten: Mantisse DEG (°) Exponent * (n: geheel getal) Druk op G GRAD (g) RAD (Radialen) (Tijdens het gebruik worden niet alle symbolen op het display aangegeven. ) Als de waarde van de mantisse niet binnen het ±0. 000000001 ­ ±9999999999 bereik is, schakelt het display over naar de wetenschappelijke notatie. De display-indicatie kan veranderd worden overeenkomstig de berekening die gemaakt wordt. 2ndF : Verschijnt wanneer op @ wordt gedrukt, wat betekent dat de functies die in oranje zijn aangegeven beschikbaar zijn. HYP : Geeft aan dat h is ingedrukt en dat de hyperboolfuncties gebruikt kunnen worden. 2 x = x1 + x2 + ··· + xn x2 = x12 + x22 + ··· + xn2 (n: Aantal steekproefen) ALVORENS DE CALCULATOR IN GEBRUIK TE NEMEN Benaming van de toetsen in deze gebruiksaanwijzing De toetsen worden als volgt aangegeven: A Exp Voor aangeven van A (HEX) : A Voor aangeven van :@V Voor aangeven van Exp :E Omrekenen van hoekmaten (4) Telkens wanneer @ g worden ingedrukt, verandert de hoekmaat in de vastgestelde volgorde. Geheugen-berekeningen (5) Voor de functies die in oranje opschrift boven de toetsen staan, dient u eerst op @ te drukken voordat u op de toets drukt. Nummers worden niet aangegeven als toetsen maar als normale getallen. In- en uitschakelen Druk op ª om de calculator in te schakelen en op F om de calculator uit te schakelen. Wismethoden · Druk op ª om een invoer te wissen, behalve een numerieke waarde in het onafhankelijke geheugen en statistiekgegevens. · Druk op æ om een getal te wissen dat is ingevoerd voordat de functietoets werd gebruikt. · Om slechts één cijfer van het ingevoerde getal te corrigeren, drukt u op ø (rechter shift-toets). Deze calculator heeft één onafhankelijk geheugen. Dit geheugen is beschikbaar in de normale gebruiksstand en in de binaire, octale en hexadecimale stelsel gebruiksstand. · Het onafhankelijke geheugen werkt met deze drie toetsen: O, R, ;. Voordat u begint met een berekening, drukt u op ª en O om het geheugen te wissen. · Een waarde kan worden toegevoegd of afgetrokken van een aanwezige geheugenwaarde. Bij het aftrekken van een getal vanaf de geheugenwaarde drukt u op de ± en ;. · De inhoud van het geheugen blijft bewaard wanneer de calculator wordt uitgeschakeld. Dit betekent dat de waarde in het geheugen niet gewijzigd wordt totdat u deze zelf verandert of totdat de batterijen leeg zijn. In de volgende gevallen treedt een fout op in de statistiekformules: · als de absolute waarde van het tussenresultaat of het eindresultaat gelijk is aan of groter is dan 1 × 10100. [. . . ] Dit betekent dat de waarde in het geheugen niet gewijzigd wordt totdat u deze zelf verandert of totdat de batterijen leeg zijn. In de volgende gevallen treedt een fout op in de statistiekformules: · als de absolute waarde van het tussenresultaat of het eindresultaat gelijk is aan of groter is dan 1 × 10100. · als geprobeerd wordt de vierkantswortel van een negatief getal te berekenen. FOUTEN EN REKENBEREIKEN Fouten Er treedt een fout op als de bewerking het rekenbereik overschrijdt of als er wordt getracht om een niet toegestane wiskundige berekening uit te voeren. Verwijder de oude batterijen en breng twee nieuwe batterijen aan met de plus (+) kant naar boven. Breng het dekseltje van de batterijhouder weer aan en draai de schroeven vast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-506V/EL-546V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-506V/EL-546V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag