Gebruiksaanwijzing SHARP EL-506V/546V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-506V/546V. Wij hopen dat dit SHARP EL-506V/546V handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-506V/546V te teleladen.


SHARP EL-506V/546V : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (107 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-506V/546V

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS WETENSCHAPPEL IJKE EL-506V MODEL EL-546V CALCULATOR GEBRUIKSAANWIJZING INLEIDING Zie het bijgeleverde blad voor de rekenvoorbeelden. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze op een handige plaats voor eventuele naslag in de toekomst. Opmerking: Het is mogelijk dat niet alle modellen die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven in uw land verkrijgbaar zijn. WETENSCHAPPELIJKE BEREKENINGEN · Druk op @m0 om over te schakelen naar de normale gebruiksstand. · Druk in de voorbeelden op ª om het display volledig te wissen. [. . . ] U kunt deze functie gebruiken terwijl de calculator in de normale of statistiek gebruiksstand staat. (U kunt deze functie niet gebruiken wanneer de N-grondtal functie in gebruik is. ) · Aselecte getallen gebruiken geheugen Y. Elk aselect getal wordt opgeroepen op basis van de waarde die in geheugen Y is vastgelegd (pseudoaselecte getallenreeks) : Verschijnt als een simulatie-berekening wordt uitgevoerd. : Geeft aan dat een numerieke waarde in het onafhankelijke geheugen is vastgelegd. : Geeft aan dat de calculator wacht op de invoer van een numerieke waarde, zoals bij een simulatie-berekening. Bij het uitvoeren van continue berekeningen (inclusief ketenberekeningen) accumuleren de fouten waardoor de nauwkeurigheid afneemt. · Rekenbereiken ±10-99 ~ ±9. 999999999×1099 en 0. Als de absolute waarde van een invoergegeven of het tussen- of eindresultaat van een berekening minder dan 10-99 is, wordt de waarde als 0 beschouwd in de berekeningen en op het display. Voor de functies die in oranje opschrift boven de toetsen staan, dient u eerst op @ te drukken voordat u op de toets drukt. Nummers worden niet aangegeven als toetsen maar als normale getallen. Om simultane lineaire vergelijkingen met drie onbekenden op te lossen, drukt u op @m2 om de 3-VLE gebruiksstand kiezen. Simultane lineaire vergelijkingen met drie onbekenden: a1x + b1y + c1z = d1 a2x + b2y + c2z = d2 a3x + b3y + c3z = d3 D= a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN OPMERKING: ALLEEN VOOR NEDERLAND/ NOTE: FOR NETHERLANDS ONLY In- en uitschakelen Druk op ª om de calculator in te schakelen en op @F om de calculator uit te schakelen. Wismethoden Er zijn drie mogelijkheden om waarden of cijfers te wissen: Bediening voor wissen ª @c RESET : Wissen × : Behouden *1 Statistiek-gegevens en laatste-uitkomst geheugen. Invoer (Display) M F1, F2 × × A-D, X, Y STAT, ANS*1 × [Tijdelijke geheugens (A-D, X en Y)] Een vastgelegde waarde kan worden opgeroepen als een waarde of als een variabele voor gebruik in vergelijkingen. · Wanneer u een oneinige decimaal in het geheugen vastlegt, kunt u deze oproepen als een variabele om een nauwkeurige uitkomst te verkrijgen. Vb. ) 1/3OY 3*RY= 3*@KY= (0. 3333. . . wordt vastgelegd in Y) NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. Opmerkingen: · Als de determinant D = 0 is, treedt een fout op. · Als de absolute waarde van een tussenresultaat of het eindresultaat van een berekening 1 × 10100 of meer is, treedt een fout op. Uitvoeren van berekeningen Opmerkingen betreffende het vervangen van de batterijen Wanneer u de batterijen niet op de juiste wijze behandelt, kan dit lekkage of ontploffing van de batterijen tot gevolg hebben. Neem de volgende punten in acht: · Vervang beide batterijen altijd tegelijk. · Plaats de batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in de calculator. 0. 999999999 1. Bewerken van de vergelijking · Druk op < of > om de cursor te verplaatsen. U kunt ook naar de vergelijking terugkeren nadat u de uitkomst heeft gekregen door op > (of <) te drukken. Zie de onderstaande beschrijving van de Meerregelige playback-functie. · Als u een cijfer wilt wissen, breng de cursor dan naar het cijfer dat u wilt wissen en druk vervolgens op d. · Als u een cijfer wilt invoegen, breng de cursor dan naar de plaats meteen rechts van de positie waar u het cijfer wilt invoegen en typ vervolgens het gewenste cijfer. [Onafhankelijk geheugen (M)] Dit geheugen heeft alle mogelijkheden van de tijdelijke geheugens, maar kan tevens een waarde optellen bij of aftrekken van een bestaande geheugenwaarde. [Laatste-uitkomst geheugen (ANS)] Het resultaat van een berekening dat verkregen wordt door indrukken van = of het resultaat van iedere andere instructie die eindigt met een berekening, wordt automatisch vastgelegd in het laatste-uitkomst geheugen. [Formulegeheugens (F1 en F2)]: alleen voor de EL-506V In elk van deze geheugens kan een formule van maximaal 80 tekens worden vastgelegd. [. . . ] Complexe getallen gebruiksstand: (CPLX): @m1 Voor het uitvoeren basisrekenkundige bewerkingen met complexe getallen. 3-VLE gebruiksstand (3-VLE): @m2 Voor het uitvoeren van simultane lineaire vergelijkingen met drie onbekenden. Statistiek gebruiksstand (STAT): @m3 Voor het uitvoeren van statistiek-berekeningen. Bij het omschakelen van de gebruiksstand worden de tijdelijke geheugens, de statistiek-gegevens en het laatste-uitkomst geheugen gewist, ook wanneer u naderhand weer naar dezelfde gebruiksstand zou terugkeren. Deze calculator kan getallen omrekenen die zijn uitgedrukt in het binaire, octale, decimale en hexadecimale getallenstelsel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-506V/546V

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-506V/546V zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag