Gebruiksaanwijzing SHARP EL-337C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-337C. Wij hopen dat dit SHARP EL-337C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-337C te teleladen.


SHARP EL-337C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (426 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-337C annexe 1 (538 ko)
   SHARP EL-337C DATASHEET (494 ko)
   SHARP EL-337C annexe 1 (538 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-337C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Schalter, die nicht speziell genannt werden, können auf jede beliebige Position gestellt werden. Für die Angabe von Rechenbeispielen werden nur die Symbole genannt, die zur Erklärung erforderlich sind. Wanneer meervoudige omrekeningen worden uitgevoerd, moet u de wisselkoers/omrekeningsfactor-indicator (" ", " " of " ") op het display controleren. [. . . ] Voor het bepalen van de manier waarop de getallen achter het decimaalteken, waarvan de instelling is bepaald door de decimaaleenheid-keuzeschakelaar, moeten worden afgerond. "5/4" stand: De getallen worden naar boven of beneden afgerond. " " stand: De getallen achter het decimaalteken komen te vervallen als de decimaaleenheid-keuzeschakelaar op "F" staat of als de uitkomst een oneindige decimaal bevat. Als u de eindtotaal (GT)/ uitkomstcontrole/afronding (5/4) schakelaar op "ANSWER CHECK" zet en op een willekeurige toets drukt terwijl het "G" symbool op het display wordt aangegeven, zal het "G" symbool verdwijnen en wordt de inhoud van het eindtotaalgeheugen gewist. Dit product, met ingebrip van toebehoren, kan ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. Deze calculator is voorzien van een hervattingsfunctie waarmee de calculator in de stand kan worden gezet voordat deze automatisch werd uitgeschakeld; u hoeft hiervoor enkel op de RESUME toets te drukken. * Deze functie voorkomt onnodig verbruik van de batterijen door de calculator uit te schakelen wanneer er ongeveer 7 minuten geen toets is ingedrukt (de feitelijke tijdsduur kan een paar minuten verschillen afhankelijk van de gebruikscondities). Die Ergebnis prüfen-Funktion kann nicht fur die Steuerrate-Berechnung und die Mehrfach-Umrechnungen verwendet werden. Als de uitkomst die is verkregen met uitkomst, dan verschijnt de melding OK op het display. Wanneer u op drukt, wordt de voorheen berekende uitkomst gewist, zodat er niet vergeleken kan worden. Vergelijking met de in het geheugen opgeslagen berekeningen en ope vergelijking tijdens de berekening is dan niet meer mogelijk. De uitkomstcontrolefunctie is niet beschikbaar bij belastingtarief-berekeningen en meervoudige omrekening. Om een belastingberekening uit te voeren, moet u altijd eerst het belastingtarief controleren en eventueel opnieuw instellen. ) Voor het instellen (of wijzigen) van het belastingtarief kan een getal bestaande uit 4 cijfers worden gebruikt. [. . . ] Die Steuerrate kann sich allerdings verändern oder verloren gehen, wenn die Batterie nicht mehr stark genug ist. Zwei Berechnungen mit $840 und $525 ausführen, die beide bereits die Steuer enthalten. Voer twee berekeningen uit met de bedragen $840 en $525; beide bedragen zijn inclusief belasting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-337C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-337C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag