Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2902E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2902E. Wij hopen dat dit SHARP EL-2902E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2902E te teleladen.


SHARP EL-2902E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (585 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2902E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u de stekker uit het stopcontact trekt, wordt de ingestelde wisselkoers gewist. Wanneer op + wordt gedrukt om op te tellen, zal bij het aantal getelde posten één worden opgeteld; wanneer op ­ wordt gedrukt om af te trekken, zal van het aantal getelde posten één worden afgetrokken. [. . . ] Als na het indrukken van + of ­ op deze toets wordt gedrukt, zal het subtotaal samen met het symbool " " worden afgedrukt en kan de berekening worden vervolgd. WISSEN / INVOER WISSEN TOETS: Wissen ­ De toets werkt eveneens als wistoets voor het rekenregister en herstelt een eventuele fout-conditie. Invoer wissen ­ Wanneer op de toets wordt gedrukt nadat een getal is ingevoerd, maar voordat de rekenfunctietoets is ingedrukt, wordt het getal gewist. TOTAAL TOETS: Wanneer op de toets wordt gedrukt nadat er op + of op ­ is gedrukt, wordt het totaal van de optelling of aftrekking afgedrukt samen met het symbool "". GELIJKTEKEN TOETS : Geeft de uitkomst voor vermenigvuldigingen of delingen en voert herhalingsberekeningen uit met een constante. Vermenigvuldigen: De calculator onthoudt automatisch het eerste getal dat wordt ingevoerd (het vermenigvuldigtal) en de instructie. Delen: De calculator onthoudt automatisch het tweede getal dat wordt ingevoerd (de deler) en de instructie. POSITIEF/NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS: Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal(positief naar negatief, of omgekeerd). GEHEUGEN `OPROEP-EN WISTOETS' GEHEUGEN OPROEPTOETS TARIEF-INSTELTOETS: Met deze toets wordt de wisselkoers vastgelegd. Maximaal kunnen 6 cijfers worden vastgelegt (het decimaalteken wordt niet als een cijfer geteld). Bij het vastleggen van een nieuw tarief komt het oude tarief te vervallen. Symbool voor nationale valuta Verschijnt als een ingevoerd bedrag wordt omgerekend in de ingestelde nationale valuta. Dit symbool verschijnt tevens wanneer een wisselkoers wordt vastgelegd. : Symbool voor euro valuta Verschijnt als een ingevoerd bedrag wordt omgerekend in euro valuta. [. . . ] De afrondingskeuzechakelaar dient op "5/4" te staan, tenzij anders vermeld. Tenzij anders aangegeven moet de keuzeschakelaar voor afdrukken/postenteller in de "P· Druk op C CE C CE alvorens te beginnen met een maken van een berekening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2902E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2902E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag