Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901RH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901RH. Wij hopen dat dit SHARP EL-2901RH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901RH te teleladen.


SHARP EL-2901RH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (520 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2901RH (1406 ko)
   SHARP EL-2901RH annexe 1 (1406 ko)
   SHARP EL-2901RH (1406 ko)
   SHARP EL-2901RH (1406 ko)
   SHARP EL-2901RH annexe 1 (471 ko)
   SHARP EL-2901RH annexe 2 (237 ko)
   SHARP EL-2901RH OPERATION MANUAL (237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2901RH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CALCULATRICE IMPRIMANTE LECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK CALCULADORA ELETRNICA COM IMPRESSORA ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 73 DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 73 FRANAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 74 ESPAOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De eindtotaal/tariefinstelling-keuzeschakelaar dient op "" (uitgeschakeld) te staan, tenzij anders vermeld. De afdrukken/postenteller-keuzeschakelaar dient op "P" te staan, tenzij anders vermeld. Als u een fout maakt tijdens het invoeren van een getal, druk dan op of en voer het juiste getal in. Druk na het invoeren van een getal op , of om de inkoopprijs/verkoopprijs/ winstmarge berekeningsfunctie te activeren. Wilt u overschakelen naar een andere rekenfunctie, dan moet u eerst op drukken om de inkoopprijs/verkoopprijs/winstmarge berekeningsfunctie te annuleren. De rekenvoorbeelden worden op de volgende wijze weergegeven, tenzij anders vermeld. O seletor de arredondamento deve estar na posio "5/4", salvo indicao em contrrio. O seletor do modo de total geral/definio de taxa deve estar na posio "" (desativado), salvo indicao em contrrio. O seletor de modo de impresso/contagem de itens deve estar na posio "P", salvo indicao em contrrio. Se cometer um erro ao introduzir um nmero, pressione ou , e introduza o nmero correto. Depois de introduzir um valor, pressione , ou para ativar o modo de clculo de custo/ venda/margem. No caso de realizar tarefas de clculo diferentes, pressione primeiro para cancelar o modo de custo/venda/margem. O s p r o c e d i m e n t o s d o s e x e m p l o s s o relacionados como segue, salvo indicao em contrrio. LASKENTAESIMERKKEJ 1. Pyristyksen valitsin tulee asettaa asentoon "5/4" ellei toisin mainita. Kokonaissumman/veroprosentin stmuodon valitsin tulee asettaa asentoon "" (pois plt) ellei toisin mainita. Tulostuksen/osalaskumuodon valitsimen on oltava asennossa "P" ellei toisin mainita. Jos teet virheen numeroa nppillesssi, paina tai ja nppile oikea numero. Kun arvo on nppilty, paina , tai kynnistksesi omakustannushinnan/myyntihinnan/ marginaalin laskumuodon. Jos suoritetaan muita on painettava laskutoimituksia, nppint ensin omakustannushinnan/myyntihinnan/marginaalin laskumuodon peruuttamiseksi. Esimerkkitoimenpiteet on nytetty seuraavassa jrjestyksess ellei toisin mainittu. EXAMPLE: EJEMPLO: VOORBEELD: BEISPIEL: ESEMPIO: EXEMPLO: EXEMPLE: EXEMPEL: ESIMERKKI: F63210A (123 + 456) 2 = Operation Vorgang Opration Operacin Operazione Operation Bediening Operao Toiminto 123 456 Print Ausdruck Impression Impresin Stampa Utskrift Afdruk Impresso Tulostus 123. 00 + 456. 00 + 579. 00 Note Hinweis Note Nota Nota Anmrkning Opmerking Nota Huomautus 2 Re-entry of total Erneute Eingabe der Summe Rintroduction du total Reingreso del total 579. 00 Reinserimento del totale terinmatning av svaret 2. = Opnieuw invoeren van totaal 1, 158. 00 Reintroduo do total Summan uudelleennppily 77 REPEAT ADDITION AND SUBTRACTION / WIEDERHOLUNG VON ADDITION UND SUBTRAKTION / ADDITION ET SOUSTRACTION SUCCESSIVES / REPETICIN DE SUMAS Y RESTAS / RIPETIZIONE DI ADDIZIONE E SOTTRAZIONE / REPETERAD ADDITION OCH SUBTRAKTION / HERHAALD OPTELLEN EN AFTREKKEN / ADIO E SUBTRAO REPETIDA / TOISTUVA YHTEENJA VHENNYSLASKU F63210A 123 + 123 + 123 + 456 100 100 = Operation Vorgang Opration Operacin Operazione Operation Bediening Operao Toiminto (1) 123 Display Anzeige Affichage Exhibicin Display P skrmen Display Exibio Nytt (2) 123. 625. Print Ausdruck Impression Impresin Stampa Utskrift Afdruk Impresso Tulostus (3) 123. [. . . ] Omakustannushinta Myyntihinta Marginaali Laske mys marginaali, kun omakustannushinta on 250$. 93 F63210A (1) 350 500 (2) 350. C 350 " De getallen mogen ook in de "500 volgorde worden ingevoerd. Les entres dans l'ordre "500 350 " sont aussi valides. 94 The entered value (enter value, then press , , or ) will be kept in the buffer; the re-entry will not be necessary when recalculating. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2901RH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2901RH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag