Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901C. Wij hopen dat dit SHARP EL-2901C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2901C te teleladen.


SHARP EL-2901C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (242 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2901C (730 ko)
   SHARP EL-2901C annexe 1 (730 ko)
   SHARP EL-2901C (730 ko)
   SHARP EL-2901C (730 ko)
   SHARP EL-2901C annexe 1 (239 ko)
   SHARP EL-2901C OPERATION MANUAL (239 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2901C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] EL-2901C ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 50 DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 50 FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 50 ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Le sélecteur de mode de totale général doit être placé à la position "·" (position arrêt) sauf indication contraire. 3 Sauf indication contraire, le sélecteur d'impression / comptage d'articles doit être placé sur la position "P·IC". En cas d'erreur à l'introduction d'un nombre, appuyer sur C CE ou et introduire le nombre correct. EJEMPLOS DE CALCULOS 1. Colocar el selector decimal según se especifica en cada ejemplo. El selector de redondeo debe estar en la posición "5/4" salvo que se especifique lo contrario. El selector del modo de total global debe estar en la posición "·" (posición de desconexión) salvo que se especifique lo contrario. El selector de impresión / cuenta de articulos debe estar en la posición "P·IC" salvo que se especifique lo contrario. Si se hace un error al ingresar un número, apretar C CE o e ingresar el número correcto. ESEMPI DI CALCOLO 1. Salvo indicazione contraria, il selettore di arrotondamento deve essere lasciato in posizione "5/4". Il selettore del calcolo totale deve essere in posizione "·" (posizione spento) salvo indicazioni altrimenti. Il selettore della modalità stampa/conteggio articolo deve essere impostato su "P·IC" a meno che non sia specificato altrimenti. Se impostando un numero si fa un errore, premere numero corretto. C CE o e impostare di nuovo il GRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL 1. Avrundningsväljaren ska vara i läget "5/4" om inte annat anges. Väljaren för slutsvar ska vara i läget "·" (urkopplat läge) om inte annat anges. Funktionsväljaren för utskrift/styckeräkning skall vara i läget "P·IC", såvida inte annat anges. Felinslagning rättas till genom att trycka på C CE eller och sedan slå in rätt tal. REKENVOORBEELDEN 1. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals aangegeven in ieder voorbeeld. De afrondingskeuzechakelaar dient op "5/4" te staan, tenzij anders vermeld. De eindtotaal-keuzeschakelaar dient op "·" (uitgeschakeld) te staan, tenzij anders vermeld. Tenzij anders aangegeven moet de keuzeschakelaar voor afdrukken/postenteller in de "P·IC" stand staan. Druk op C CE C CE alvorens te beginnen met een maken van een berekening. Maakt u een fout tijdens het invoeren van een getal, druk dan op C CE of en voer het juiste getal in. [. . . ] 1 2 3 4 5 Total Total Totaal Total Total Totale Totalt Number of bills Anzahl der Rechnungen Nbre de factures Cantidad de facturas Numero di fatture Antal räkningar Aantal rekeningen 1 1 1 1 1 (a) Amount Betrag Montant Importe Ammontare Belopp Bedrag $100. 55 $200. 00 $200. 00 $400. 55 $500. 65 (b) F 3 2 1 0 A C CE C CE 100. 55 + 200 + + 400. 55 + 500. 65 + 100. 55 300. 55 500. 55 901. 10 1'401. 75 005 1'401. 75 100·55 200·00 200·00 400·55 500·65 1, 401·75 + + + + + (a) (b) 60 GRAND TOTAL / ENDSUMME / TOTAL GÉNÉRAL / TOTAL GLOBAL / TOTALE FINALE / SLUTSVAR / EINDTOTAAL 100 + 200 + 300 = +) 300 + 400 + 500 = +) 500 ­ 600 + 700 = 1 2 3 Grand total / Endsumme / Total général / Total global / Totale finale / F Slutsvar / Eindtotaal 4 3 2 1 0 A GT · GT 100 + 200 + 300 + 100. 003 600. G 100· + 200· + 300· + 600· + 1 300 + 400 + 500 + 300. G 700. G 1'200. G 003 1'200. G 300· + 400· + 500· + 1, 200· + 2 500 + 600 ­ 700 + 500. G 100. G 600. G 001 600. G 500· + 600· ­ 700· + 600· 2, 400· + 3 4 GT 2'400. 61 MEMORY / SPEICHERRECHNUNG / MEMOIRE / MEMORIA / MEMORIA / MINNE / GEHEUGENBEREKENINGEN A. 46 × 78 = +) 125 ÷ 5 = ­) 72 × 8 = 1 2 3 1 + 2 ­ 3 =4 M F 3 2 1 0 A 46 78 M+ 125 5 M+ 72 8 M­ M 46. 3'037. M M M M M 46· 78· 3, 588· 125· 5· 25· 72· 8· 576· 3, 037· × = +M ÷ = +M × = ­M M 1 2 3 4 F 3 2 1 0 A M B. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2901C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2901C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag