Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2631L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2631L. Wij hopen dat dit SHARP EL-2631L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2631L te teleladen.


SHARP EL-2631L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (220 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2631L (678 ko)
   SHARP EL-2631L annexe 1 (678 ko)
   SHARP EL-2631L (678 ko)
   SHARP EL-2631L (678 ko)
   SHARP EL-2631L annexe 1 (219 ko)
   SHARP EL-2631L OPERATION MANUAL (219 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2631L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR DRUCKENDER TISCHRECHNER CALCULATRICE IMPRIMANTE LECTRONIQUE CALCULADORA IMPRESORA ELECTRNICA CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RKNARE ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK CALCULADORA ELETRNICA COM IMPRESSORA ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 55 DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 55 FRANAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 55 ESPAOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Les valeurs ngatives sont accompagnes du symbole "" imprim en rouge. Si se hace un error al ingresar un nmero, apretar o e ingresar el nmero correcto. Los valores negativos se imprimen con el smbolo ``'' en rojo. Se non viene specificato diversamente, il selettore di arrotondamento deve essere in posizione "5/4". O seletor de arredondamento deve estar na posio "5/4" a menos que especificado ao contrrio. O seletor de modo de constante/adio e o seletor de total geral/modo de definio da data devem estar na posio "" (desativada), salvo indicao em contrrio. O seletor de modo de constante/adio deve estar na posio " " a menos que especificado ao contrrio. Se cometer um erro durante a introduo de um ou e introduza o nmero, pressione nmero correto. Os valores negativos so impressos com um smbolo "" em vermelho. Pyristyksen valitsin tulee asettaa asentoon "5/4" ellei toisin mainita. Vakion/lisysmuodon valitsin ja kokonaissumman/kurssin sdn valitsin tulee asettaa asentoon "" (pois plt) ellei toisin mainita. Tulostuksen/osalaskumuodon valitsimen tulee olla asennossa " " ellei toisin mainita. Jos teet virheen numeroa nppillesssi, paina tai ja nppile oikea numero. Toiminta Nytt Tulostus 58 ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE / ADDITION UND SUBTRAKTION MIT ADDITIONSHILFE / ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC MODE D'ADDITION / SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA / ADDIZIONI E SOTTRAZIONI CON VIRGOLA AUTOMATICA / ADDITION OCH SUBTRAKTION I ADD-LGE / OPTELLEN EN AFTREKKEN MET DE DECIMAAL-INVOEGINGSFUNCTIE / ADIO E SUBTRAO COM O MODO DE ADIO / YHTEEN- JA VHENNYSLASKU LISYSMUODOLLA 12. 45 + 16. 24 + 19. 35 5. 21 = *1 1245 1624 1935 521 12. 45 28. 69 48. 04 42. 83 42. 83 1245 1624 1935 521 4283 + + + anvndes ej vid inslagningen *1: Tangenten av talen. 59 MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE BERECHNUNGEN / CALCUL COMPLEXE / CALCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI / BLANDAD RKNING / GEMENGDE BEREKENINGEN / CLCULOS MISTOS / SEKALASKENNAT (240 + 180 + 180 75) 8 = 240 180 75 240. 240 180 180 75 525 + + + CONSTANT / KONSTANTEN / CALCULS AVEC CONSTANTE / CONSTANTES / COSTANTI / KONSTANTRKNING / CONSTANTEN / CLCULOS COM CONSTANTE / VAKIO 62. 35 11. 11 = 62. 35 22. 22 = 62. 35 11. 11 62. 35 692. 71 22. 22 1, 385. 42 6235 1111 = K 69271 2222 = K 1, 38542 525. 8 4, 200. 525 8 = 4, 200 11. 11 77. 77 = 22. 22 77. 77 = 11. 11 77. 77 11. 11 0. 143 22. 22 0. 286 60 1111 7777 = K 0143 2222 = K 0286 PERCENT / PROZENTE / POURCENTAGE / PORCENTAJES / PERCENTUALI / PROCENT / PERCENTAGE / PORCENTAGEM / PROSENTTI 100 25% = 100 25 100. 8. 99 123 1, 368 % 899 100 25 % 2500 61 MEMORY CALCULATION / SPEICHERRECHNUNG / CALCUL AVEC MMOIRE / CLCULO DE MEMORIA / CALCOLI CON MEMORIA / RKNING MED MINNE / GEHEUGENBEREKENINGEN / MEMRIA / MUISTI 46 78 = +) 125 5 = ) 72 8 = Total *2 46 78 125 5 72 8 46. M 3, 588. M 125. M 25. M 72. M 576. M 3, 037. M 46 78 3, 588 125 5 25 72 8 576 3, 037 = +M *2: Zum Lschen aller frheren Eingaben in den Speicher drckt man . *2: Effacer le contenu de la mmoire ( ) avant de procder un calcul avec mmoire. *2: Apretar para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar un clculo con memoria. *2: Prima di eseguire il calcolo con memoria, premere il per azzerare quest'ultima. *2: Druk op om het geheugen te wissen, alvorens u begint met het maken van een geheugenberekening. [. . . ] 5. 000 TX 5000 % EXEMPLE 2: ------------------------------------EJEMPLO 2: 800 840. 800 40 TX 840 ESEMPIO 2: Perform two calculations using $840 and $525, both of which already include tax. (tax rate: 5%) Zwei Berechnung mit $840 und $525 ausfhren, die beide jeweils den Steueranteil enthalten. Berechne die Steuern fr die Gesamtsumme und die Gesamtsumme ohne Steuern. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2631L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2631L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag