Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2630L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2630L. Wij hopen dat dit SHARP EL-2630L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2630L te teleladen.


SHARP EL-2630L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1514 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2630L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer op + wordt gedrukt om op te tellen, zal bij het aantal getelde posten één worden opgeteld; wanneer op ­ wordt gedrukt om af te trekken, zal van het aantal getelde posten één worden afgetrokken. Het aantal posten wordt afgedrukt wanneer de uitkomst wordt gegeven. Als op , C CE C CE wordt gedrukt, wordt de tellerstand van de postenteller gewist. opmerking: De maximale tellerstand van deze 3-cijferige teller is ±999. [. . . ] Indien dit aantal overschreden wordt, telt de teller verder vanaf nul. DECIMAAL / DECIMAALTEKEN-INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "3, 2, 1, 0": Kies met deze schakelaar het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst. "F": In de "F" stand wordt de uitkomst in het drijvend decimaaltekensysteem weergegeven. "A": Het decimaalteken wordt bij optellen en aftrekken automatisch links van het tweede cijfer, geteld vanaf rechts, geplaatst. Bij gebruik van de decimaalteken-invoegingsfunctie kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Bij gebruik van , of wordt deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst afgedrukt. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden afgerond ( ). EINDTOTAAL-KEUZESCHAKELAAR: "GT" stand: In deze stand worden de volgende totalen bij elkaar opgeteld: (Het " +" symbool wordt afgedrukt. NIET-TOEVOEGEN/SUBTOTAAL TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in de afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Als de cijfers niet duidelijk worden afgedrukt maar de inktrol juist geplaatst is, moet de inktrol worden vervangen. 1) Verwijder de inktrol door deze naar links te draaien en omhoog te trekken. 2) Plaats de gewenste kleur inktrol en druk deze in de juiste positie. Indien de afdruk na langdurig gebruik wazig wordt, dient u het drukwiel als volgt te reinigen: 1) Verwijder het afdekkapje van de printer en de inktrol. 2) Plaats de papierrol en voer het papier door tot dit uit de voorzijde van het afdrukmechanisme komt. 3) Duw een kleine borstel (zoals een tandenborstel) lichtjes tegen het drukwiel en reinig het wiel door op te drukken. Draai het afdrukmechanisme niet met de hand rond, daar dit beschadigingen zou kunnen veroorzaken. Probeer tijdens het afdrukken nooit de afdrukriem te draaien en let erop dat de beweging van de riem niet wordt belemmerd. Er zijn diverse situaties die een overloop-fout of een andere fout kunnen veroorzaken. De gegevens die in het geheugen zijn vastgelegd op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. [. . . ] Er zijn diverse situaties die een overloop-fout of een andere fout kunnen veroorzaken. De gegevens die in het geheugen zijn vastgelegd op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het display wordt aangegeven, zal "­ ­ ­ ­ ­ ­ ­" in rood worden afgedrukt en moet C CE worden gebruikt om de calculator in de aanvangstoestand terug te zetten. Bedrijfscapaciteit: Voeding: Berekeningen: 12 cijfers Wisselstroom: 220V ­ 230V, 50Hz Vier rekenfuncties, vermenigvuldigen en delen met constanten, machtsverheffen, optellen, herhaald optellen en aftrekken, reciproque berekeningen, eindtotaal berekeningen, berekeningen met postenteller, berekening van winstmarge, geheugenberekeningen, belasting, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2630L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2630L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag