Gebruiksaanwijzing SHARP EL-240SAB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-240SAB. Wij hopen dat dit SHARP EL-240SAB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-240SAB te teleladen.


SHARP EL-240SAB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (270 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-240SAB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product, met ingebrip van toebehoren, kan ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. [. . . ] In voorbeelden van berekeningen waarin wiskundige symbolen worden gebruikt, worden alleen de symbolen vermeld die in de uitleg nodig zijn. De aanwijzingen in de voorbeelden zijn als volgt gerangschikt, tenzij anders aangegeven. De instelling voor het aantal decimaalcijfers wordt op het LCD-display aangegeven als "F" (voor "drijvend decimaalteken"), "2" of "0". Deze functie slaat het resultaat van de laatste berekening op (het resultaat dat werd verkregen of te drukken). Door op (1) Nadat u de berekening 1 + 7 = 8 heeft uitgevoerd, kan het resultaat (8) worden gebruikt in 64 × 2 een volgende berekening, zoals: 1 + 7 . Het derde cijfer achter de komma wordt afgerond naar boven als dit gelijk of hoger is dan 5 en naar beneden als dit 4 of kleiner is. [. . . ] In dit geheugen wordt altijd het resultaat van de laatste bewerking opgeslagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-240SAB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-240SAB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag