Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2195L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2195L. Wij hopen dat dit SHARP EL-2195L handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2195L te teleladen.


SHARP EL-2195L : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (593 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2195L

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hinweise zur Handhabung von Lithium-Batterien: VORSICHT Bei Verwendung einer uneeigneten Ersatzbatterie besteht Explosionsgefahr. Nur durch den gleichen oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ ersetzen. Remarques sur la manipulation des piles au lithium: ATTENTION Danger d'explosion de la pile si elle n'est pas remplacée correctement. Remplacez-la uniquement par le même type de pile ou un type équivalent recommandé par le fabricant. [. . . ] · Stel de batterij niet bloot aan vuur en probeer de batterij nooit te demonteren. 2 TECHNISCHE GEGEVENS Bedrijfscapaciteit: Voeding: 12 cijfers Hoofdvoeding: Wisselstroom: 220V-230V, 50Hz Geheugenbackup: 3V . . . (gelijkstroom) (lithiumbatterij CR2032 × 1) Levensduur geheugen-ondersteuningsbatterij: Ong. 2 jaar (vastgestelde levensduur bij 25°C: kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden) 5) Druk op de RESET schakelaar aan de achterkant van het apparaat (zie blz. Na het vervangen van de batterij · Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/ uit-schakelaar op "ON". Als "0. " niet wordt aangegeven, moet u de batterij verwijderen en weer opnieuw plaatsen, en dan nogmaals controleren of de aanduiding verschijnt. · Op het batterijvervangingslabel dat op de achterkant van het apparaat is, schrijft u de maand en het jaar dat de batterij is vervangen, zodat u weet wanneer de batterij de volgende keer moet worden vervangen. 61 PRINTEENHEID Printer: Mechanische printer Afdruksnelheid: Ong. Papier: 57 mm ­ 58 mm breed 80 mm diameter (max. ) Bedrijfstemperatuur: 0°C ­ 40 °C Stroomverbruik: 74 mA Afmetingen: 221 mm (B) × 305 mm (D) × 72 mm (H) Gewicht: Ong. 1, 3 kg (met batterij) Toebehoren: 1 Lithiumbatterij, 1 batterijvervangingslabel (op de achterkant van het apparaat), 1 rol papier, 2 inktrollen (geplaatst) en gebruiksaanwijzing · indien er een abnormale situatie optreedt en geen van de toetsen meer werkt. Opmerkingen: · Bij indrukken van de RESET schakelaar worden de vastgelegde valutakoers en eventuele andere gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gewist. · Gebruik enkel een balpen om de RESET schakelaar in te drukken. *1: Zum Löschen aller früheren Eingaben in den Speicher drückt man . 67 429· - % *1: Effacer le contenu de la mémoire ( ) avant de procéder à un calcul avec mémoire. para cancelar la memoria antes de *1: Apretar empezar a efectuar un cálculo con memoria. *1: Prima di eseguire il calcolo con memoria, premere il per azzerare quest'ultima. för att rensa minnet innan räkning *1: Tryck ned med minnet påbörjas. *1: Druk op om het geheugen te wissen, alvorens u begint met het maken van een geheugenberekening. CORRECTING MISTAKEN ENTRY / KORREKTUR EINES FALSCHEN EINTRAGS / CORRECTION D'UNE ERREUR DE FRAPPE / CORRECCIÓN ENTRADA DE ERRORES / PER CORREGGERE UN ERRORE DI IMMISSIONE / KORRIGERING AV FELAKTIG INMATNING / CORRIGEREN VAN EEN FOUTIEVE INVOER 123 + 455 = 578 123 456 455 123. 123· 455· 578· ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE / ADDITION UND SUBTRAKTION MIT ADDITIONSHILFE / ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC MODE D'ADDITION / SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA / ADDIZIONI E SOTTRAZIONI CON VIRGOLA AUTOMATICA / ADDITION OCH SUBTRAKTION I ADD-LÄGE / OPTELLEN EN AFTREKKEN MET DE DECIMAAL-INVOEGINGSFUNCTIE 12. 45 + 16. 24 + 19. 35 - 5. 21 = 42. 83 OFF ON P P IC F63210A 1245 1624 1935 521 *2 12. 45 28. 69 48. 04 42. 83 42. 83 12·45 16·24 19·35 5·21 004 42·83 + + + - + + 68 *2: was not used in the entries. *2: *2: La n'a pas été utilisée dans les entrées. *2: non è stato usato per l'impostazione. *2: Tangenten användes ej vid inslagningen av talen. 4, 500· M MARK UP AND DOWN / AUF- UND ABRUNDEN / CALCUL D'UNE MARGE, D'UN ESCOMPTE / MARGEN BRUTO / ARROTONDARE IN ECCESSO E IN DIFETTO / PÅSLAG OCH PRISNEDSÄTTNING / PRIJSVERHOGING EN -VERLAGING A. [. . . ] SHARP DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENT RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CETTE CALCULATRICE AVEC UNE TENSION AUTRE QUE LA TENSION SPÉCIFIÉE. WAARSCHUWING GEBRUIK DE CALCULATOR UITSLUITEND OP DE VOORGESCHREVEN NETSPANNING. ALS DE CALCULATOR OP EEN HOGERE SPANNING WORDT GEBRUIKT, KAN DIT RESULTEREN IN BRAND OF EEN ANDERE GEVAARLIJKE SITUATIE. SHARP KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR BESCHADIGINGEN ALS GEVOLG VAN GEBRUIK VAN HET APPARAAT OP EEN ANDERE DAN DE VOORGESCHREVEN SPANNING. 75 FOR GERMANY ONLY Umweltschutz Das Gerät wird durch eine Batterie mit Strom versorgt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte: · Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum KundenserviceZentrum zur Wiederverwertung. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2195L

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2195L zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag