Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2191G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2191G. Wij hopen dat dit SHARP EL-2191G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2191G te teleladen.


SHARP EL-2191G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (441 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2191G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het derde cijfer achter de komma wordt afgerond naar boven als dit gelijk of hoger is dan 5 en naar beneden als dit 4 of kleiner is. Het eerste cijfer achter de komma wordt afgerond naar boven als dit gelijk of hoger is dan 5 en naar beneden als dit 4 of kleiner is. [. . . ] Omdat dit product niet waterbestendig is mag het niet gebruikt of bewaard worden waar vloeistoffen, bijv, water, erop kunnen spatten Regendruppels, waternevel, sap, koffie, stoom, zweet, enz zullen storingen veroorzaken. SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. Om een belastingberekening uit te voeren, moet u altijd eerst het belastingtarief controleren en eventueel opnieuw instellen. ) Voor het instellen (of wijzigen) van het belastingtarief kan een getal bestaande uit 4 cijfers worden gebruikt. ) Het ingestelde belastingtarief blijft bewaard totdat u dit opnieuw wijzigt. Wanneer de batterij uitgeput raakt, kan het ingestelde belastingtarief soms gewist of gewijzigd worden. Dit Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de betekent dat plaatselijke voorschriften weggooien. Afgedankte elektrische en Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en elektronische recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders apparatuur niet zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval. In andere landen buiten de Europese Unie normale huisafval mogen Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste worden verwijderingsprocedure. Er Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u bestaat een geen nieuw product koopt. In de Europese Unie Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. [. . . ] Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2191G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2191G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag