Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2139S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2139S. Wij hopen dat dit SHARP EL-2139S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2139S te teleladen.


SHARP EL-2139S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (438 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2139S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product, met ingebrip van toebehoren, kan ter productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. [. . . ] "· " stand: Kies deze stand als normale berekeningen vereist zijn zonder gebruik van het eindtotaalgeheugen of de uitkomstcontrole. "ANSWER CHECK" stand: Voor het vastleggen van de vorige berekeningsuitkomst en het vergelijken van die waarde met de eropvolgende berekeningsuitkomst. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, en ook constantenberekeningen, geheugenberekeningen, eindtotaalberekeningen en percentageberekeningen, kunnen worden uitgevoerd. Bereiken tussen -999999° 59' 59" en +999999° 59' 59" worden in deze modus ondersteund. Om uren en minuten in te voeren, voert u eerst de waarde in en geeft dan met de toets aan of het uren of minuten zijn; voor het invoeren van seconden, hoeft u enkel de waarde in te voeren. Het invoerbereik voor uren, minuten en seconden is als volgt: Uren: 6 cijfers Minuten/seconden: 0­99 *1 Een waarde groter dan 60 zal automatisch worden overgedragen; 60' zal 1° worden en 60" zal 1' worden. *2 Als een getal wordt ingevoerd dat uit meer dan 3 cijfers bestaat, zullen alleen de laatste 2 cijfers geaccepteerd worden. Om nul uren in te voeren, drukt u op "0" en gebruikt dan de toets. Om nul seconden in te voeren, drukt u eenvoudigweg op , of u drukt op "0" gevolgd door de toets. Bij het invoeren van een uurwaarde (bijvoorbeeld, invoeren van "4" en dan op drukken), verschijnt "­ ­" op de rechterkant van het scherm om de invoerplaats voor de seconden aan te geven ("4:00' ­ ­ . [. . . ] De uitkomstcontrole kan niet worden toegepast op belastingberekeningen, berekeningsresultaten verkregen via geheugenberekeningen en bemonsterde waarden in het midden van de berekening. Een waarde in het sexagesimale (basis 60) systeem kan niet rechtstreeks vergeleken worden met een waarde in het decimale (basis 10) systeem (bijvoorbeeld, 3°00'00'' en 3). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2139S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2139S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag