Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2135

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2135. Wij hopen dat dit SHARP EL-2135 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2135 te teleladen.


SHARP EL-2135 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (147 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2135 annexe 1 (249 ko)
   SHARP EL-2135 (142 ko)
   SHARP EL-2135 (187 ko)
   SHARP EL-2135 (249 ko)
   SHARP EL-2135 ANNEXE 7 (142 ko)
   SHARP EL-2135 annexe 1 (142 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2135

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC. Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC. NEDERLANDS OPMERKINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aanschaf van de SHARP electronic calculator, model EL-2135. Neem de volgende punten in acht om een storingsvrij gebruik van uw SHARP calculator te verkrijgen: 1. Stel de calculator niet bloot aan extreme temperatuurswisselingen en houd hem uit de buurt van vochtige en stoffige plaatsen. [. . . ] Skillnaden är: s s s s s 28 ­ Vinstmarginal är den procentuella vinsten i förhållande till försäljningspriset. ­ Påslag är den procentuella vinsten i förhållande till kostnaden. s Procentuele verhoging en winstmarge zijn twee mogelijkheden om de winst in procenten te berekenen. Het verschil is: ­ Bij winstmarge wordt de winst uitgedrukt in een bepaald percentage van de verkoopprijs. ­ Bij procentuele verhoging wordt de winst uitgedrukt in een bepaald percentage van de inkoopprijs. Note: Hinweis: In some cases, negative percentages will be shown for margin or markup. In einigen Fällen werden negative Prozentsätze für Gewinnspanne oder Aufschlag angezeigt. Dies ist eine normale Funktion der Berechnungslogik. q q q Remarque: Dans certains cas, les pourcentages négatifs sont indiqués comme des majorations ou des marges bénéficiaires. Nota: Nota: Anm. : En algunos casos, se verán porcentajes negativos para el margen o el incremento porcentual. Esta es una función normal de la lógica de cálculo. In qualche caso, il risultato del calcolo del margine sul profitto o della maggiorazione percentuale è negativo. I vissa fall kan negativa värden visas Detta beror på beräkningslogik och är normalt. q q q q Opmerking: In sommige gevallen verschijnen negatieve percentages bij de prijsberekeningen. Dit is een normaal gevolg van de rekenlogica. 29 (1) s s s s s s s MARGIN GEWINNSPANNE MARGE BENEFICIAIRE MARGEN MARGINE MARGINAL WINSTMARGE q q q q q q q (2) Calculate the profit margin of a $65. 00 item being sold at $89. 00. Berechnung der Gewinnspanne eines Artikels für $65, 00, der für $89, 00 verkauf wird. Calculer la marge bénéficiare sur un article de 65, 00 $ vendu à 89, 00 $. Calcular el margen de beneficio correspondiente a un artículo de $65, 00 que se vende a $89, 00. Calcolare il margine di guadagno su di un oggetto acquistato per 65, 00 US$ e rivenduto per 89, 00 US$. Räkna ut vinstmarginalen på en vara för $65, 00 med ett försäljningpris på $89, 00. Bereken de winstmarge van een artikel van $65, 00, dat voor $89, 00 verkocht wordt. (6) (7) · 2 5/4 65 89 = ­26. 97 30 (1) s s s s s s s SELLING PRICE (USING MARGIN) VERKAUFSPREIS (UNTER VERWENDUNG DER GEWINNSPANNE) PRIX DE VENTE (AVEC LA MARGE BENEFICIAIRE) PRECIO DE VENTA (UTILIZANDO MARGEN) PREZZO DI VENDITA (USANDO IL MARGINE DI PROFITTO) FÖRSÄLJNINGSPRIS (MED VINSTMARGINAL) VERKOOPPRIJS (BIJ GEBRUIK VAN WINSTMARGE) q q q q q q q (2) Calculate the selling price (a) and the gross profit (b) from a cost of $8, 160 on the base of a 15% profit on the selling price. Berechnung des Verkaufspreises (a) und des Bruttogewinns (b) aus einem Einkaufspreis von $8. 160 auf der Basis von 15% Gewinn zum Verkaufspreis. [. . . ] Bereken het verschil in dollars (a) en de procentuele verandering (b) tussen twee jaarlijkse verkoopcijfers: $1. 500 in 1999 en $1. 300 in 1998. (6) (7) · 36 2 1500 1300 = = 15. 38 (a) 200. 00 (b) FOR GERMANY ONLY Umweltschutz Das Gerät wird durch eine Batterie mit Strom versorgt. Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen, beachten Sie bitte folgende Punkte: · Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen Mülldeponie, zum Händler oder zum Kundenservice-Zentrum zur Wiederverwertung. · Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser oder in den Hausmüll. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2135

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2135 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag