Gebruiksaanwijzing SHARP EL-2125C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2125C. Wij hopen dat dit SHARP EL-2125C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-2125C te teleladen.


SHARP EL-2125C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (434 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-2125C DATASHEET (492 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-2125C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer meervoudige omrekeningen worden uitgevoerd, moet u de wisselkoers/omrekeningsfactorindicator (" ", " " of " ") op het display controleren. [. . . ] "5/4" stand: De getallen worden naar boven of beneden afgerond. " " stand: De getallen achter het decimaalteken komen te vervallen. De getallen achter het decimaalteken komen te vervallen als de decimaaleenheidkeuzeschakelaar op "F" staat of als de uitkomst een oneindige decimaal bevat. Bij optellen/aftrekken wordt het decimaalteken automatisch op 2 geplaatst. Als wordt gebruikt, of bij een andere berekening dan optellen/aftrekken, zal deze functie niet werken. Deze calculator is voorzien van een hervattingsfunctie waarmee de calculator in de stand kan worden gezet voordat deze automatisch werd uitgeschakeld; u hoeft hiervoor enkel op de * Deze functie voorkomt onnodig verbruik van de batterijen door de calculator uit te schakelen wanneer er ongeveer 7 minuten geen toets is ingedrukt (de feitelijke tijdsduur kan een paar minuten verschillen afhankelijk van de gebruikscondities). Als de uitkomst die is verkregen met , gelijk is aan de gecontroleerde uitkomst, dan verschijnt de melding OK op het display. Wanneer u op drukt, wordt de voorheen berekende uitkomst gewist, zodat er niet vergeleken kan worden. [. . . ] Voer twee berekeningen uit met de bedragen $840 en $525; beide bedragen zijn inclusief belasting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-2125C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-2125C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag