Gebruiksaanwijzing SHARP EL-1801A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-1801A. Wij hopen dat dit SHARP EL-1801A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-1801A te teleladen.


SHARP EL-1801A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (326 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-1801A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] opmerking: De maximale tellerstand van deze 3-cijferige teller is ±999. Indien dit aantal overschreden wordt, telt de teller verder vanaf nul. DECIMAAL / DECIMAALTEKEN-INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "2, 0": "F": "A": Kies met deze schakelaar het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst. in de "F" stand wordt de uitkomst in het drijvend decimaaltekensysteem weergegeven. [. . . ] Het decimaalteken wordt bij optellen en aftrekken automatisch links van het tweede cijfer, geteld vanaf rechts, geplaatst. Bij gebruik van de decimaalteken-invoegingsfunctie kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Bij gebruik van , of wordt deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst afgedrukt. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden afgerond ( ). NIET-TOEVOEGEN/SUBTOTAAL TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in de afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Gebruik deze toets om getallen af te drukken die niet in de berekeningen moeten worden opgenomen (zoals een code of datum). subtotaal ­ Gebruik deze toets om de subtotalen van optellingen en/of aftrekkingen te berekenen. Als na het indrukken van + of ­ op deze toets wordt gedrukt, zal het subtotaal samen met het symbool " " worden afgedrukt en kan de berekening worden vervolgd. WISSEN / INVOER WISSEN TOETS: Wissen ­ De toets werkt eveneens als wistoets voor het rekenregister en herstelt een eventuele fout-conditie. Invoer wissen ­ Wanneer op de toets wordt gedrukt nadat een getal is ingevoerd, maar voordat de rekenfunctietoets is ingedrukt, wordt het getal gewist. Batterijen aanbrengen of vervangen -- Wanneer de batterijen te zwak worden, zal het display nog wel werken maar de printer niet. Batterij: "heavy duty" mangaanbatterij formaat AA (of R6) × 4 Opmerking: Na het vervangen van de batterijen is het mogelijk dat de calculator niet meer juist werkt. Mocht dit voorkomen, neem dan de batterijen uit het apparaat en wacht ongeveer twee minuten. Als de calculator tijdens een berekening aan een harde schok of sterke trillingen wordt blootgesteld, kan het gebeuren dat de calculator niet juist afdrukt of dat de gegevens van de berekening verloren gaan. Dit apparaat kan met behulp van een wisselstroomadapter ook met wisselstroom gebruikt worden. Is deze adapter op de calculator aangesloten, dan zal de voeding automatisch van de batterijen naar de wisselstroombron overschakelen. wisselstroomadapter: model EA-28A Opmerking: Controleer of de calculator uitgeschakeld is voordat u de netadapter aansluit of losmaakt. Om de netadapter aan te sluiten, volgt u de stappen en Om de netadapter los te maken, voert u de procedure in de omgekeerde volgorde uit. Er zijn diverse situaties die een overloop-fout of een andere fout kunnen veroorzaken. De gegevens die in het geheugen zijn vastgelegd op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het display wordt aangegeven, zal "­ ­ ­ ­ ­ ­ ­" in rood worden afgedrukt en moet C CE worden gebruikt om de calculator in de aanvangstoestand terug te zetten. [. . . ] De gegevens die in het geheugen zijn vastgelegd op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het display wordt aangegeven, zal "­ ­ ­ ­ ­ ­ ­" in rood worden afgedrukt en moet C CE worden gebruikt om de calculator in de aanvangstoestand terug te zetten. Bedrijfscapaciteit: Voeding: 12 cijfers 6 volt (gelijkspanning): Heavy-duty mangaanbatterij, AAformaat (of R6) × 4 Wisselstroom: Lokale voltage met EA-28A netadapter (losverkrijgbaar) Vier rekenfuncties, vermenigvuldigen en delen met constanten, machtsverheffen, optellen, herhaald optellen en aftrekken, reciproque berekeningen, berekeningen met postenteller, berekening van winstmarge, geheugenberekeningen, omrekeningen tussen een nationale valuta en de euro valuta, enz. 000 uren (in niet-afdrukken stand, weergeven van 555'555 bij 25°C omgevingstemperatuur) De gebruiksduur hangt af van het type batterijen en de wijze van gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-1801A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-1801A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag