Gebruiksaanwijzing SHARP EL-1750P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-1750P. Wij hopen dat dit SHARP EL-1750P handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-1750P te teleladen.


SHARP EL-1750P : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (310 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-1750P (208 ko)
   SHARP EL-1750P OPERATION MANUAL (208 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-1750P

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. 1) 3) Veeg het batterijvak met een droog doekje schoon en plaats de batterij met de "+" kant naar boven. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/ uit-schakelaar op "ON". " niet wordt aangegeven, moet u de batterij verwijderen en weer opnieuw plaatsen, en dan nogmaals controleren of de aanduiding verschijnt. [. . . ] C O N S TA N T E / D E C I M A A LT E K E N INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: ``K'': De volgende functies met constanten zijn beschikbaar: Vermenigvuldigen: De calculator onthoudt automatisch het eerste getal dat wordt ingevoerd (het vermenigvuldigtal) en de instructie. '': Neutraalstand ``A'': In deze stand (decimaalteken-invoeging) kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Wanneer de decimaaltekeninvoegingsfunctie is ingeschakeld, wordt het decimaalteken automatisch geplaatst overeenkomstig de instelling van de decimaalkeuzeschakelaar. Bij gebruik van , of wordt deze functie automatisch opge-heven en wordt de decimaal correcte uitkomst op de ingestelde decimaalpositie afgedrukt. AFRONDINGSKEUZESCHAKELAAR: " ": De uitkomst wordt altijd naar boven afgerond. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. Maximaal kunnen er 6 cijfers worden opgeslagen (het decimaalteken wordt niet als een cijfer geteld). Maximaal kunnen er 4 cijfers worden opgeslagen (het decimaalteken wordt niet als een cijfer geteld). opmerking: · Er kan een aparte waarde voor de omrekeningsfactor en het belasting/ kortingtarief worden opgeslagen. TOTAALTOETS VERMENIGVULDIGEN-TOETS DELEN-TOETS MIN-GELIJKTEKENTOETS PLUS-GELIJKTEKENTOETS POSITIEF/NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS PRIJSBEREKENINGSTOETS TOTAALWISTOETS VOOR GEHEUGEN S U B T O TA A L O P R O E P T O E T S V O O R GEHEUGEN INCLUSIEF-BELASTING TOETS EXCLUSIEF-BELASTING TOETS PERCENTAGETOETS NIET-TOEVOEGEN / SUBTOTAAL TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in de afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Mocht dit voorkomen, druk dan op de toets en voer de berekening opnieuw vanaf het begin uit. Tijdstip voor vervangen van de batterij Vervang de batterij elke 2 jaar door een nieuwe. Methode voor het vervangen van de batterij Gebruik een lithiumbatterij (CR2032). opmerking: Bij het vervangen van de batterij worden het ingestelde belasting / kortingtarief en de wisselkoers , de geheugeninhoud gewist. Wij raden u aan het belasting / kortingtarief en de wisselkoers, andere belangrijke informatie op een papier te noteren. 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. 1) 3) Neem de lege batterij uit de batterijvak en plaats een nieuwe lithiumbatterij. Veeg het batterijvak met een droog doekje schoon en plaats de nieuwe batterij met de "+" kant naar boven. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/ uit-schakelaar op "ON". " niet wordt aangegeven, moet u de batterij verwijderen en weer opnieuw plaatsen, en dan nogmaals controleren of de aanduiding verschijnt. Op het batterijvervangingslabel dat op de achterkant van het apparaat is, schrijft u de maand en het jaar dat de batterij is vervangen, zodat u weet wanneer de batterij de volgende keer moet worden vervangen. [. . . ] de RESET shakelaar mag alleen worden ingedrukt: · Indien er een abnormale situatie optreedt en geen van de toetsen meer werkt. opmerkingen: · Bij indrukken van de RESET schakelaar worden het belasting / kortingtarief en de wisselkoers, eventuele andere gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gewist. Gebruik geen voorwerp waarvan de punt kan afbreken of een voorwerp met een erg spitse punt, zoals een naald. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals aangegeven in elk voorbeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-1750P

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-1750P zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag