Gebruiksaanwijzing SHARP EL-1611E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP EL-1611E. Wij hopen dat dit SHARP EL-1611E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP EL-1611E te teleladen.


SHARP EL-1611E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (179 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP EL-1611E annexe 1 (859 ko)
   SHARP EL-1611E GBFRESITSE (859 ko)
   SHARP EL-1611E (859 ko)
   SHARP EL-1611E (859 ko)
   SHARP EL-1611E annexe 1 (217 ko)
   SHARP EL-1611E annexe 2 (558 ko)
   SHARP EL-1611E annexe 3 (180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP EL-1611E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC. Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC. 98305_EL-1611E(LC7)_Cover. pm65 2 0. 3. 6, 1:37 PM NEDERLANDS BEDIENINGSAANWIJZINGEN Dank u voor het aanschaffen van de SHARP electronische printercalculator, model EL-1611E. Voor een probleemloze werking van uw SHARP calculator, raden wij het volgende aan: 1. Stel de calculator niet bloot aan extreme temperatuurswisselingen en houd hem uit de buurt van vochtige en stoffige plaatsen. [. . . ] 3 Indien de afdruk na langdurig gebruik wazig wordt, dient u het drukwiel als volgt te reinigen: 1) Verwijder het afdekkapje van de printer en de inktrol 2) Plaats de papierrol en voer het papier door tot dit uit de voorzijde van het afdrukmechanisme komt. 3) Duw een kleine borstel (zoals een tandenborstel) lichtjes tegen te drukken. het drukwiel en reinig het wiel door op 4) Breng de inktrol en het afdekkapje weer aan. Opmerking: · Probeer tijdens het afdrukken nooit de afdrukriem te draaien en let erop dat de beweging van de riem niet wordt belemmerd. · Draai het afdrukmechanisme niet met de hand rond, daar dit beschadigingen zou kunnen veroorzaken. 70 98305_EL-1611E(LC7)_Ned. pm65 70 0. 3. 6, 1:34 PM VERVANGEN VAN PAPIERROL Plaats geen papierrol waarvan het papier gescheurd is. o Wanneer een papierrol wordt gebruikt met een maximale buitendiameter van 25 mm: rol papier: Type EA-7100P STAP 1 Papierrand STAP 2 STAP 3 N. B. : Vervangingsrollen zijn daar verkrijgbaar waar de EL-1611E calculator wordt verkocht. Papiersnijder STAP 4 71 98305_EL-1611E(LC7)_Ned. pm65 71 0. 3. 6, 1:34 PM o Wanneer een papierrol wordt gebruikt met een binnendiameter van 12 mm en een maximale buitendiameter van 80 mm: Papierhouder STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 Let op: · Plaats nooit het bijgeleverde papier (buitendiameter van 25 mm) in de houder. · Wanneer bij het vervangen van het papier de binnenzijde van de printer wordt aangeraakt, dan kan de printer worden beschadigd. · De calculator beschikt over een "papier vrij"-mechanisme. Trek bij het verwijderen van het papier, het papier aan de papiersnijderzijde recht naar buiten. STAP 5 72 98305_EL-1611E(LC7)_Ned. pm65 72 0. 3. 6, 1:34 PM STAP 6 VOEDING Deze eenheid werkt op batterijen. De eenheid kan ook via een AC-adapter op een AC-voedingsbron worden aangesloten. WERKING OP BATTERIJEN Wanneer de weergave op het scherm vaag wordt of de printer voor of tijdens het afdrukken zomaar stopt, moeten de batterijen vervangen worden. Verwijder het batterijdeksel door dit in de richting van de pijl op het deksel te schuiven. Controleer of de "+" en "­" markeringen op de batterijen overeenkomen met de "+" and "­" markeringen in de eenheid. Druk na het vervangen op OFF en ON , in deze volgorde, om de calculator te wissen. Wanneer de batterijen goed zijn aangebracht, verschijnt "0. " op het display. (Indien er niets of een ander symbool op het display verschijnt, of wanneer de toetsen niet werken, vervang dan de batterijen en plaats deze opnieuw. Druk op OFF en ON , in deze volgorde, en controleer het display opnieuw. ) N. B. : Doordat uit een lege batterij de vloeistof weglekt, kan het niet-vervangen van een lege batterij schade toebrengen aan de calculator. Verwijder een lege batterij onmiddellijk. Batterijdeksel 73 98305_EL-1611E(LC7)_Ned. pm65 73 0. 3. 6, 1:34 PM WERKING VIA AC-VOEDING (OPTIONEEL) AC-adapter: Model EA-28A Wanneer een AC-adapter op de calculator is aangesloten, dan wordt automatisch van de batterijen op de AC-voedingsbron overgeschakeld. DE AC-ADAPTER AANSLUITEN N. B. : · Wanneer de eenheid niet wordt gebruikt, verwijder de adapter dan uit de calculator en het stopcontact. LET OP Wanneer een andere AC-adapter dan de EA-28A wordt gebruikt, kan er een ongeschikte voeding op uw SHARP calculator komen te staan en zal deze worden beschadigd. 1 2 Aansluitpunt voor AC-adaptor Controleer of de calculator uitgeschakeld is voordat u de netadapter aansluit of losmaakt. Om de netadapter aan te sluiten, volgt u de stappen en Om de netadapter los te maken, voert u de procedure in de omgekeerde volgorde uit. 1 2. 74 98305_EL-1611E(LC7)_Ned. pm65 74 0. 3. 6, 1:34 PM FOUTEN Er zijn verschillende situaties tijdens welke een fouttoestand zal optreden. Wanneer dit gebeurt, zal het foutsymbool "E" op het display verschijnen en zal "- - - - - - -" worden afgedrukt. [. . . ] EXEMPLE 1: Choisir le taux suivant provisoirement: 1 euro = 1, 95583 DM. EJEMPLO 1: Ponga provisionalmente el tipo de cambio siguiente: 1 euro = 1, 95583 marcos alemanes. Convierta 1. 000 euros a marcos alemanes. 2 1. 95583 2nd RATE SET 1000 85 98305_EL-1611E(LC7)_All. pm65 85 0. 3. 6, 1:22 PM EXAMPLE 2: BEISPIEL 2: EXEMPLE 2: EJEMPLO 2: ESEMPIO 2: EXEMPEL 2: VOORBEELD 2: Convert 1, 000 DM to the euro currency (1 euro = 1. 95583 DM, provisionally). Umrechnung von 1. 000 DM in Euro (1 Euro = 1, 95583 DM, vorläufiger Wert). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP EL-1611E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP EL-1611E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag