Gebruiksaanwijzing SHARP DX-XX/MX-XX TWAIN DRIVERWIN32WIN64

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DX-XX/MX-XX. Wij hopen dat dit SHARP DX-XX/MX-XX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DX-XX/MX-XX te teleladen.


SHARP DX-XX/MX-XX TWAIN DRIVERWIN32WIN64: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13089 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP DX-XX/MX-XX TWAIN DRIVERWIN32WIN64 (13078 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DX-XX/MX-XXTWAIN DRIVERWIN32WIN64

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die 2 Legen Sieein Batterien 3 Schließen Sie das Batteriefach D-6 Legen Sie die Batterien und mit der Polarität wie unten gezeigt ein. 2 Installieren Sie die Filter ihn in der Haupteinheit, wobei die Anzeige nach oben zeigt. D-7 DEUTSCH BETRIEB BETRIEB DER HAUPTEINHEIT In den ersten 2 Minuten nach Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose prüft das Gerät die Luftbedingungen. Es kann die für die Bedingungen erforderliche Betriebsart eingestellt werden. [. . . ] € Zorg voor voldoende ventilatie als u het toestel gebruikt samen met een verwarmingselement. € Wanneer het toestel gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, bv. Wegens vakantie, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Zo niet bestaat er gevaar voor een elektrische schok door slechte isolatie en/of brand door kortsluiting. € Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger of door een even bevoegd persoon om risico's te vermijden. € Plaats het toestel niet in de nabijheid van of op warme voorwerpen zoals een kachel, enz. Gebruik het toestel evenmin op plaatsen waar het in contact kan komen met stoom. Dit houdt gevaar in voor vervorming, storing en/of oververhitting van de motor. € Houd bij het verplaatsen van het toestel altijd het handvat aan de achterkant vast. Daardoor kan het toestel vallen en bestaat er gevaar voor lichamelijk letsel. VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE INSTALLATIE GEBRUIK DE AFSTANDSBEDIENING NIET OP DE VOLGENDE PLAATSEN • Plaatsen waar inverter-verlichting of automatische elektronische verlichting gebruikt worden. (Gebruik AA-alkalibatterijen (2 stuks) of AA-mangaanbatterijen (2 stuks). ) • Verwijder de batterijen als u het toestel of de afstandsbediening voor een langere periode niet gaat gebruiken. Zo voorkomt u dat de afstandsbediening door het lekken van batterijvloeistof niet goed zou werken. * De bijgeleverde batterijen zijn uitsluitend voor het eerste gebruik en gaan mogelijk geen jaar mee. 3 Sluitdehet deksel aan achterkant N-6 2 Installeer het filter in het hoofdtoestel met de aanduiding naar boven. Breng het filter zo in dat de klepjes op het HEPAfilter naar u gericht zijn. correcte bediening is niet mogelijk als het filter achterwaarts geïnstalleerd wordt. Klepjes de 1 Haal het HEPA-filter uit het polyethyleenzak en plaats HEPA-filter Ontgeuringsfilter de 2 Haal het ontgeuringsfilter uithet polyethyleenzak en plaats in het hoofdtoestel. De begindatum van het gebruik 4 Vulop het vervangingsetiket dat is in aangebracht op de achterkant van het voorpaneel en maak vervolgens het voorpaneel vast. Gebruik deze datum als referentie bij het bepalen van het tijdstip voor filtervervanging. € Het hoofdtoestel geeft een geluid weer bij ontvangst van een signaal. [. . . ] Dit houdt gevaar in voor een elektrische schok en/of lichamelijk letsel. FILTERS Maak schoon met het mondstuk van een stofzuiger zonder het ontgeuringsfilter te verwijderen. Ontgeuringsfilter Veeg droog met een zachte doek Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt u een zachte doek die u nat maakt met water of warm water van maximum 40°C. Gebruik geen detergenten Detergentbestanddelen kunnen het oppervlak van het toestel beschadigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DX-XX/MX-XX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DX-XX/MX-XX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag