Gebruiksaanwijzing SHARP DV-5460SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP DV-5460SC. Wij hopen dat dit SHARP DV-5460SC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP DV-5460SC te teleladen.


SHARP DV-5460SC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1875 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP DV-5460SC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: · The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. · The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. [. . . ] Druk op c/d en selecteer "Beeld". Druk op a/b en selecteer "OPC". Druk op c/d en selecteer "Aan". OPMERKING · Als "Aan" is ingesteld, zal het systeem op basis van de sterkte van het omgevingslicht automatisch de helderheid van de achtergrondverlichting instellen. Controleer of er geen voorwerp voor de OPC sensor is, want anders kan de sensor het omgevingslicht niet goed meten. Geselecteerd onderdeel Uit Beschrijving De lichtsterkte is vast ingesteld op de waarde die is gekozen onder "Achtergr. vl" (zie blz. Automatische afstelling Aan 24 Basisinstellingen Beeldinstellingen Gebruik de volgende instelfuncties om het beeld naar wens in te stellen. 1 2 3 Druk op MENU zodat het MENU scherm verschijnt. Druk op c/d en selecteer "Beeld". Druk op a/b om het gewenste onderdeel te selecteren. Druk op c/d om het onderdeel op de gewenste waarde in te stellen. 4 · Om OPMERKING alle onderdelen terug te zetten op de fabrieksinstellingen, drukt u op a/b om "Reset" te selecteren en dan drukt u op OK. Instelbare onderdelen voor een AV bron MENU [Beeld] Audio Beeld Instelbare onderdelen voor een PC bron MENU [Beeld] Audio Beeld GEBRUIKER [TV] OPC Achtergr. vl. [+8] Contrast [+30] Uit ­8 0 ­30 ­30 ­30 ­10 Aan +8 +40 +30 +30 +30 +10 GEBRUIKER [PC] OPC Achtergr. vl. [+8] Contrast [+30] Uit ­8 0 ­30 ­30 ­30 ­30 Aan +8 +40 +30 +30 +30 +30 Helderheid [0] Kleur Tint Scherpte [0] [0] [0] Helderheid [0] Rood Groen Blauw [0] [0] [0] Geavanceerd Reset Geavanceerd Reset Geselecteerd onderdeel Achtergr. vl. Contrast Helderheid Kleur Tint Scherpte ctoets Het scherm wordt gedimd Minder contrast dtoets Het scherm wordt helderder Meer contrast Geselecteerd onderdeel Achtergr. vl. Contrast Helderheid Rood Groen Blauw ctoets Het scherm wordt gedimd Minder contrast dtoets Het scherm wordt helderder Meer contrast Minder helderheid Minder intense kleuren Huidtinten worden paarsachtig Minder scherpte Meer helderheid Minder helderheid Meer helderheid Intensere kleuren Huidtinten worden groenachtig Meer scherpte Minder rood Meer rood Minder groen Meer groen Minder blauw Meer blauw OPMERKING · Selecteer "Geavanceerd" en druk dan op OK om "C. M. SKleurschakering", "C. M. S-Verzadiging", "C. M. S-Waarde", "Kleurtemp. ", "Zwart", "3D-Y/C", "Zwart-wit", "Filmmodus" of "I/P instelling" in te stellen. 26 - 27. OPMERKING · Selecteer "Geavanceerd" en druk dan op OK om "C. M. SKleurschakering", "C. M. S-Verzadiging" of "C. M. SWaarde" in te stellen. 25 Basisinstellingen C. M. S. · De audiomenu-onderdelen zijn grijs wanneer de optie Audio-uitgang op Variabel is ingesteld of wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt. · Externe audio-omleiding wordt grijs weergegeven wanneer Dolby Virtual op "Aan" staat. · De optie Balans is grijs wanneer Dolby Virtual is ingesteld op "Aan". · Bij sommige discs kan er een setup vereist zijn op uw DVD-speler. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de DVD-speler voor nadere bijzonderheden. · Soms wordt geen Dolby Virtual Surround effect verkregen als u het onderdeel "Hoog" of "Laag" afstelt. 3 Druk op a/b om het gewenste onderdeel te selecteren. Druk op c/d om het onderdeel op de gewenste waarde in te stellen. ctoets Minder hoge tonen 4 Geselecteerd onderdeel Hoog Laag Balans dtoets Meer hoge tonen Minder lage tonen Meer lage tonen Verlagen van de Verlagen van de geluidssterkte van de geluidssterkte van de rechter luidspreker linker luidspreker OPMERKING · Om alle onderdelen terug te zetten op de fabrieksinstellingen, drukt u op a/b om "Reset" te selecteren, dan drukt u op OK, vervolgens drukt u op c/ d om "Ja" te selecteren en dan drukt u nog een keer op OK. · De audiomenu-onderdelen zijn grijs wanneer de optie Audio-uitgang op Variabel is ingesteld of wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt. · De optie Balans is grijs wanneer Dolby Virtual is ingesteld op "Aan". 28 Basisinstellingen Stroomvoorziening Via het onderdeel "Besparing" kunt u de helderheid van het scherm verlagen en op deze wijze stroom besparen. Stroomvoorziening voor de PC bron Via het onderdeel "Stroomvoorz. " kunt u de helderheid van het scherm verlagen en op deze wijze stroom besparen. Stroommanagement Indien deze voorziening is ingesteld, zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld. Stroomvoorziening voor de AV bron Geen signaal uit Als de "Inschakelen" instelling is gekozen, zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld als er gedurende 15 minuten geen signaal wordt ontvangen. 1 2 3 4 Druk op MENU zodat het MENU scherm verschijnt. Druk op c/d en selecteer "Stroomvoorz. ". 1 2 3 4 Druk op MENU zodat het MENU scherm verschijnt. [. . . ] VGA en XGA zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Co. , Inc. 51 Aanhangsel Technische gegevens van de RS-232C poort PC-besturing van het systeem · Nadat de juiste instellingen op de PC zijn gemaakt, kunt u het beeldscherm vanaf de PC bedienen via de RS232C aansluiting. U kunt op de PC het ingangssignaal (PC/video) kiezen, het volume instellen en tevens diverse andere afstellingen en instellingen maken, zodat u de beschikking hebt over automatische geprogrammeerde weergave. · Sluit een cross-type RS-232C kabel (los verkrijgbaar) op de Din-D/sub RS-232C aan voor het maken van de verbinding met de PC. OPMERKING · De diverse instellingen op de PC moeten worden gemaakt door een persoon die vertrouwd is met PC's. Voorwaarden voor de communicatie Stel de RS-232C communicatieparameters op de PC zodanig in dat deze overeenkomen met de communicatieinstellingen van het beeldscherm. De communicatie-instellingen van het beeldscherm zijn als volgt: Baudsnelheid: Datalengte: Pariteitsbit: Stopbit: Datatransportbesturing: 9. 600 bps 8 bits Geen 1 bit Geen Communicatieprocedure Zend de besturingscommando's vanaf de PC via de RS-232C aansluiting. Het beeldscherm functioneert overeenkomstig de ontvangen commando's en stuurt een responssignaal naar de PC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP DV-5460SC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP DV-5460SC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag